UBO-register

UBO-register online! Uw privacy in het geding?

3 dec 2020 Kennis Sinds 27 september 2020 is het UBO-register in Nederland een feit. Vanaf die datum geldt een UBO-registratieplicht voor nieuw opgerichte entiteiten en is de 18 maanden overgangsregeling gaan lopen voor bestaande entiteiten. Wat is het UBO-register ook alweer en wat zijn de gevolgen? Hoe verloopt de overgangsperiode en het belangrijkste: hoe kunt u de impact op uw privacy minimaliseren?
Verder lezen...

De verplichting tot voeren van intern uitkeringenregister voor stichtingen

27 nov 2020 Kennis Met ingang van 8 juli 2020 zorgt de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ voor meerdere nieuwe registratieplichten. De belangrijkste is een registratieplicht voor ‘uiteindelijke belanghebbenden’. Van een ‘Ultimate Beneficial Owner’ of ‘UBO’ is in ieder geval sprake wanneer een natuurlijk persoon een direct of indirect eigendoms- of zeggenschapsbelang heeft van meer dan 25% in een kwalificerende rechtsvorm. Ook stichtingen en stichtingsbestuurders worden door deze UBO-wetgeving geraakt. Naast de verplichting de UBO(‘s) voortaan extern te registreren, kennen stichtingen sinds de invoering van de UBO-wetgeving óók een nieuwe verplichting om in de administratie een ‘intern uitkeringenregister’ te voeren.
Verder lezen...

UBO-registratie, eindelijk is het (helaas) zo ver

13 nov 2020 Kennis Na jaren van gesprekken en onderhandelingen tussen de Europese Commissie en haar lidstaten, het steeds weer niet halen van gestelde deadlines, is het eindelijk zo ver: Het UBO-register is per 27 september 2020 in Nederland ‘live’ gegaan. Dit register heeft verregaande consequenties voor veel natuurlijke personen met een zogenoemd uiteindelijk belang in een entiteit. In deze bijdrage wil ik u meenemen waarom er een UBO-register in het leven is geroepen, voor wie dit register bestemd is en welke inbreuken dit oplevert, maar ook op welke wijze de UBO ingeschreven dient te worden.
Verder lezen...

Stichting en Stichting Particulier Fonds in Nederland en op BES-eilanden worden verplicht een register bij te houden van personen die uitkeringen genieten

13 dec 2019 Kennis De Tweede Kamer heeft op 10 december 2019 ingestemd met de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Deze wet ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer en zal in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Verder lezen...

Het UBO-register: meer transparantie, wie kan daar tegen zijn?

3 jul 2017 Opinie

Er wordt steeds vaker gepleit voor meer transparantie om terrorisme, corruptie en belastingontduiking tegen te gaan. Ook het UBO-register, waarin iedere natuurlijke persoon met een aandelenbelang groter dan 25% wordt geregistreerd en dat met ingang van 26 juni operationeel had moeten zijn, is een poging de transparantie te verhogen. Maar hoe zwaar weegt voor u het recht op privacy? Kunt u voorkomen dat overheden en journalisten zomaar inzage krijgen in uw financiële belangen? En kunt u voorkomen dat u in  UBO-register wordt opgenomen?

Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1