Vennootschapsbelasting

Beoordeel en kies zorgvuldig de juiste variant!
4 apr 2018 Een reorganisatie kan op verschillende manieren zonder belastingheffing plaatsvinden. Onder omstandigheden kan een belastingvrije overdracht binnen fiscale eenheid plaatsvinden. Ook kan, als aan de voorwaarden wordt voldaan, een beroep worden gedaan op de bedrijfsfusiefaciliteit of de afsplitsingsfaciliteit. Hoewel in elk van deze varianten geen sprake is van een directe afrekening, zijn er wel belangrijke verschillen.
Onderbouw daarom de gevormde reserves!
4 apr 2018 Algemeen Nut Beogende Instellingen (hierna: ANBI), bijvoorbeeld stichtingen die een bepaald goed doel nastreven, ontvangen vaak op onregelmatige basis donaties. Dit is goed nieuws omdat dit betekent dat met het binnenstromend geld nieuwe algemeen nuttige activiteiten kunnen worden verricht. Maar wat nu als er geen rekening is gehouden met deze overvloed aan donaties? Wat nu als er nog geen activiteiten gepland staan om deze additionele donaties voor aan te wenden? Dit kan in de praktijk tot onnodige discussies met de Belastingdienst leiden over de vraag of de ANBI-status in het geding is. In het meest extreme geval kan dit zelfs leiden tot de intrekking van de ANBI-status en zelfs discussies of al dan niet sprake is van een vennootschapsbelastingplicht!
21 mrt 2018 Als een afgewaardeerde vordering door een garantstelling in waarde stijgt, kan die waardestijging onbelast blijven bij een onzakelijke garantstelling. Volgens advocaat-generaal Wattel kan een garantstelling niet deels onzakelijk zijn, zoals Hof Amsterdam wel oordeelde. Net als bij de onzakelijk lening is het volgens de A-G een alles of niet benadering. Wij lichten de casus graag toe.

Alle artikelen in het dossier Vennootschapsbelasting

2018
2017
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrief ontvangen?

Ja, stuur mij de gratis nieuwsbrief! Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt t.b.v. de verzending van nieuwsbrieven overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2017. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1