Zeescheepvaart

Hoge Raad: geen tonnageregeling voor winst scheepsmanager

26 nov 2018 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft op 9 november 2018 geoordeeld dat een scheepsmanager geen recht heeft op toepassing van de tonnageregeling voor het technisch- en bemanningsbeheer. De Hoge Raad oordeelde in navolging van het Hof dat geen sprake is van kwalificerend scheepsmanagement, omdat niet al het technisch- en bemanningsbeheer onder eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. De scheepsmanager kan geen vertrouwen ontlenen aan een eerder afgegeven beschikking tonnageregeling.
Verder lezen...

De sociale verzekeringsplicht van zeevarenden binnen internationaal transport

7 jun 2018 Jurisprudentie De EU Verordening 883/2004 die vanaf 1 mei 2010 geldt, bevat aanwijsregels voor de sociale verzekeringsplicht van in een EU-lidstaat woonachtige, migrerende werknemers. Deze verordening bevat echter geen specifieke aanwijsregels meer voor zeevarenden. Het toepassingsbereik van deze verordening voor zeevarenden is echter een onderwerp van discussie. De Hoge Raad heeft hierover in een specifieke case in oktober 2017, over een Letse zeevarende, prejudiciƫle vragen gesteld aan het Europese Hof.
Verder lezen...

De inkomstenbelastingplicht van internationaal actieve zeevarenden

7 jun 2018 Kennis De zeevarende reist normaal gesproken de hele wereld over. Dit heeft als consequentie dat meerdere staten (woonstaat zeevarende, vestigingsstaat werkgever, werkstaat) zich heffingsrechten wensen voor te behouden op het inkomen van de zeevarende. Welk land uiteindelijk mag heffen is afhankelijk van de inhoud van de gesloten belastingverdragen (en bijvoorbeeld de aanwezigheid van een buitengaatsbepaling hierin).
Verder lezen...

Scheepvaartondernemingen met tonnageregeling ondervinden fiscaal nadeel i.v.m. spoedmaatregelen fiscale eenheid

23 apr 2018 Kennis De fiscale eenheid wordt met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 aangepast. Op basis van de huidige verwachtingen zullen scheepvaartondernemingen die de tonnageregeling toepassen mogelijk hard getroffen worden. Wij roepen op om uw situatie snel te inventariseren.
Verder lezen...

Mismatch met willekeurige afschrijving kan leiden tot latere ingangsdatum fiscaal gunstige tonnageregime zeeschepen

30 jan 2018 Kennis Van 2009 t/m 2013 was het mogelijk om investeringen willekeurig af te schrijven. Ook voor investeringen in zeeschepen is van deze faciliteit gebruik gemaakt. Na een periode van 10 jaar moet het mogelijk zijn om het gunstige tonnageregime op deze schepen toe te passen. Wij voorzien echter dat door slechte timing tot 20 jaar moet worden gewacht. Gelukkig is daar een oplossing voor.
Verder lezen...

Wanneer start de toepassing van het tonnageregime bij winst uit zeescheepvaart?

14 aug 2017 Jurisprudentie Toepassing van het tonnageregime vanaf de dag dat het schip daadwerkelijk in de vaart is genomen is geen optie (ervan uitgaande dat de eerste dag van het boekjaar een andere dag is). Het tonnageregime kan alleen per begin van een boekjaar aanvangen. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat een ingangsdatum gedurende het (boek)jaar niet mogelijk is.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1