Geschillen met de Belastingdienst

Wordt het voor de Belastingdienst gemakkelijker om de omkering en verzwaring van de bewijslast te bewerkstelligen als de vereiste aangifte niet is gedaan?

25 apr 2018 Jurisprudentie De Hoge Raad moet zich buigen over de vraag of in een concreet geval voldaan is aan alle voorwaarden voor het niet doen van de vereiste aangifte. De Advocaat-Generaal bij het Parket van de Hoge Raad (hierna: de AG) meent dat één van de cumulatieve eisen voor het niet doen van de vereiste aangifte kan vervallen. Als de Hoge Raad de conclusie van de AG in deze kwestie volgt, wordt het voor de Belastingdienst gemakkelijker om een beroep te doen op de omkering en verzwaring van de bewijslast, een bewijspositie waarin je als belastingplichtige niet wilt verkeren.
Verder lezen...

Onderneem tijdig actie bij plotselinge terugval van de omzet en financiële problemen

8 mrt 2018 Kennis Een goedlopende onderneming kan door tegenvallende projecten, slecht betalende debiteuren of door een faillissement van een cliënt in een financieel lastig parket terecht komen. De signalen hiervan kunnen zijn dat facturen door afnemers worden betwist, omdat het werk of het project niet naar behoren of conform offerte is afgeleverd, terwijl dat bij de eindverantwoordelijke niet bekend was. Een andere oorzaak kan het wegvallen van een (grote) cliënt zijn door bijvoorbeeld een faillissement of staken van activiteiten waardoor er een deel van de reeds gerealiseerde omzet moet worden afgeschreven ten koste van de liquiditeitspositie. De oorzaken kunnen legio zijn en treden in de praktijk vaak ineens op zonder dat men ze aan ziet komen met alle mogelijke gevolgen van dien. Wat kunt u daar tegen doen?
Verder lezen...

Betalingsproblemen bij de belastingdienst? Regel tijdig uitstel!

18 aug 2017 Kennis Het kan voorkomen dat ondernemers niet in staat zijn de verschuldigde belastingen op tijd aan de belastingdienst te betalen. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. Zo kan de cashflow binnen de onderneming onder druk komen te staan door slecht betalende of heel laat betalende klanten. Daarnaast kan een dip in de omzet een probleem vormen om aan het einde van de maand de te betalen belasting tijdig over te kunnen maken. De invordering van belasting, inclusief uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingschulden, wordt in de adviespraktijk vaak niet opgepakt, terwijl er juist kansen liggen om de zorgen van de onderneming te verminderen. Wat is er precies mogelijk? Hieronder wordt ingegaan op de diverse onderbelichte mogelijkheden die de wet en regelgeving aan ondernemers met betalingsproblemen biedt.
Verder lezen...

Mediation in belastingzaken: op naar een gezamenlijke oplossing!

3 jul 2017 Kennis Ik merk dat er in de fiscale praktijk nog veel misverstanden leven over mediation. In deze blog leg ik uit wat fiscale mediation precies inhoudt en hoe het in de praktijk succesvol kan werken.
Verder lezen...

Een geschil met de Belastingdienst? Een fiscaal compromis geeft zekerheid!

23 jun 2017 Kennis Een geschil met de Belastingdienst heb je maar zo. Naast kennis van het materiële belastingrecht wordt kennis van het formele recht steeds belangrijker om een geschil tot een goed einde te brengen. Dat geldt niet alleen als het gaat om procederen, maar vooral ook als het aankomt op het sluiten van een fiscaal compromis.
Verder lezen...

Een pleitbaar standpunt voorkomt fiscale boete!

22 jun 2017 Jurisprudentie Een belastingadviseur wordt betaald om het fiscale belang van zijn cliënten te behartigen. Dat kan betekenen dat niet altijd het standpunt van de Belastingdienst wordt gevolgd in een aangifte. Een goede kans dat de Belastingdienst daar nooit achter komt. Maar als de Belastingdienst wel tot correcties overgaat, dan wilt u niet worden geconfronteerd met een fiscale boete!
Verder lezen...

In conflict met de Belastingdienst? Een onafhankelijke derde aan tafel doet soms wonderen!

20 jun 2017 Kennis Heeft u als ondernemer of adviseur een goede, open en zakelijke werkrelatie met de Belastingdienst zonder moeizame, lang slepende dossiers? Dan hoeft u niet verder te lezen. Maar heeft u soms het gevoel dat een fiscaal dossier steeds dikker wordt zonder noemenswaardige vooruitgang? En dat er steeds min of meer dezelfde brieven worden geschreven over en weer? Of dat het lijkt of u tegen een muur praat? Misschien kan het betrekken van een onafhankelijke derde, een mediator, dan uitkomst bieden. Maar hoe weet u of uw zaak zich daarvoor leent en wie een geschikte mediator is? Ik help u graag vrijblijvend bij het beantwoorden van die vragen.
Verder lezen...
Getoond 21 tot 27 van 27. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1