Internationaal

In Frankrijk werkzame piloot in Nederland belast, aldus Rechtbank

14 mrt 2019 Jurisprudentie In februari 2019 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een fiscale rechtszaak waarbij de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor de in Nederland wonende piloot ter discussie stond. Dit pakte voor de piloot in kwestie verkeerd uit. Naar mijn mening is voor hem wel het Franse sociale zekerheidswetgeving van toepassing, waarvoor helaas de premies een stuk hoger liggen dan in Nederland.
Verder lezen...

Recente ontwikkeling Panama Papers leidt tot antimisbruikregelingen en nieuwe opsporingsmogelijkheden

22 nov 2018 Kennis De Panama en Paradise Papers dossiers hebben veel onrust en verwarring gezaaid binnen de gemeenschap van zakelijke en particuliere investeerders. Hoewel de duidelijke opzet was om extremistisch fiscaal gedrag aan de kaak te stellen blijft het onzeker in hoeverre fiscaaltechnisch gefundeerde structuren gevaar lopen.
Verder lezen...

UK non-domiciled status versus the Dutch deemed non-resident status

22 nov 2018 Kennis It looks like Britain is heading towards the cliff of the no-deal hard Brexit after the British Parliament will vote down the May-Barnier deal, early December 2018. We expect that will cause many expats in the UK who currently are taxed under the favourable UK “non-domiciled” tax regime to leave the UK as soon as possible.
Verder lezen...

Newsflash 2019 Budget: a random ‘Act’ of unfairness: 30% ruling to be decreased to 5 years with a horrendous transition measure

10 nov 2018 Kennis At the end of October 2018 the text of the new proposed transition legislation has been published regarding the decrease of the 30% duration from 8 to 5 years per next year.
Verder lezen...

Let op de BTW bij regeling voor afstandsverkopen; voorkom monsterboetes in België

24 okt 2018 Kennis Bent u een ondernemer die in de EU is gevestigd en verkoopt u goederen aan particulieren in andere EU-lidstaten? Dan krijgt u te maken met de BTW-regeling voor afstandsverkopen. Veel webshops hebben daarmee te maken. Deze particulieren hebben geen BTW-identificatienummer, waardoor geen sprake is van een intracommunautaire levering met het bijbehorende 0% BTW-tarief. Deze ondernemers krijgen te maken met de regeling voor afstandsverkopen.
Verder lezen...

30% ruling to be decreased to 5 years without transition measure for existing cases

21 sep 2018 Kennis Despite the risks of a trade war and a hard Brexit, it is time to give the people of the Netherlands something back, prime minister Mark Rutte said on September 18th, when asked about the government’s 2019 spending plans. ‘Together we have journeyed through the desert and we’ve had to cough up €51bn,’ the prime minister said, referring to years of austerity to get the government’s books in order following the financial crisis. ‘Now it is only logical to give something back to society, because we did it together.’
Verder lezen...

Dividend withholding tax exemption: what are the (regulatory) constraints?

13 sep 2018 Kennis The first of January 2018 was the effective date of expansion of the Dutch dividend tax withholding regime. It was also the date of duty notification being imposed regarding the application of the taxation exemption in respect of dividends paid out to non-Dutch based recipients. This blog discusses said newly introduced duty of notification by elaborating on the following themes: “Dividend withholding tax specification”, “Dividend withholding tax exemption conditions”, “Abuse of dividend withholding tax exemption” and “Artificial construction in connection with dividend withholding tax”.
Verder lezen...

Nieuwe regelgeving over agressieve belastingconstructies voor ‘intermediairs’

13 sep 2018 Kennis Ter uitvoering van recente regelgeving door de Europese Commissie worden met ingang van 1 juli 2020 belastingadviseurs en andere dienstverleners, gedefinieerd als ‘intermediairs’, verplicht om zogeheten aggressieve fiscale grensoverschrijdende constructies aan de lokale belastingdienst te melden. Het betreft grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontduiken. Deze meldingsplicht bestrijkt al de periode vanaf 25 juni 2018.
Verder lezen...

Onduidelijkheid omvang verblijfsdagen leidt tot heffingsbevoegdheid voor Nederland

27 aug 2018 Jurisprudentie In veel belastingverdragen is een zogenoemde 183-dagenregeling opgenomen. Soms is het dan een kwestie van goed verblijfdagen tellen om zo te kunnen concluderen welke land over het salaris mag heffen; de werkstaat, dan wel de woonstaat van de werknemer. Als de werknemer echter niet kan bewijzen dat hij maximaal 183 dagen in Nederland heeft verbleven, dan is zijn salaris in Nederland belast, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden.
Verder lezen...

Rechtbank bevestigt belang transfer pricing-documentatie

14 aug 2018 Jurisprudentie Bij geschillen over verrekenprijzen tussen concernvennootschappen draait het vaak om de onderbouwing en de bewijslast. Als de zakelijkheid van de verrekenprijzen door de cliënt goed zijn gedocumenteerd dan is het voor de Belastingdienst lastig om correcties te onderbouwen. Vice versa geldt dat het voor cliënten lastig is om hun onderbouwing geaccepteerd te krijgen zonder afdoende verrekenprijs onderbouwing. De rechtbank geeft duidelijkheid hierover en concludeert in deze zaak dat de inspecteur niet aan de op hem rustende bewijslast heeft voldaan.
Verder lezen...

Belasting bij liquidatie-uitkering aan Nederbelg?

6 aug 2018 Kennis In België wonende Nederlanders kunnen tegen onverwachte belasting in Nederland aanlopen! In een uitspraak van het Hof Den Bosch van april 2018 moet een Nederbelg onverwacht belasting betalen over een liquidatie-uitkering door een Nederlandse BV. Heeft u uw zaken goed geregeld? Lees hierna waar u tegenaan kunt lopen.
Verder lezen...

Let op bij vastgoed-vennootschappen met Duitse beleggingen

2 jul 2018 Kennis Zoals in Nederland wordt er in Duitsland ook overdrachtsbelasting geheven als aandelen worden overgedragen van een vennootschap, met in Duitsland gelegen vastgoed. De grondslag voor heffing is dan de waarde van het betreffende vastgoed. Het tarief varieert per deelstaat van 4% tot 6,5%. Onder voorwaarden (94/6 RETT-Blocker) kan een beroep worden gedaan op een vrijstelling, echter die worden in een nieuw wetsvoorstel aangescherpt.
Verder lezen...

Het Paard van Brussel, een nieuwe mythe of toch werkelijkheid?

22 jun 2018 Opinie Als groot criticaster van Europese belastingharmonisatie kon ik geen ‘nee’ zeggen tegen een uitnodiging om met o.a. EU-commissaris van fiscale zaken Pierre Moscovici in debat te gaan over wat ‘fair taxation’ betekent binnen een Europese context. Ik was er helaas niet alleen. Aan dat debat namen ook deel Frans Europarlementslid Alain Lamassoure en OESO’s directeur belastingzaken Pascal Saint-Amans. Liever had ik een vol uur alleen met hem gesproken, want ik had veel vragen en punten van kritiek. Moscovici vond dat landen als Nederland nog steeds veel te weinig voortgang maken met het bestrijden van ongewenste fiscale structuren. Hij glom van trots toen hij dit verkondigde.
Verder lezen...

De inkomstenbelastingplicht van internationaal actieve zeevarenden

7 jun 2018 Kennis De zeevarende reist normaal gesproken de hele wereld over. Dit heeft als consequentie dat meerdere staten (woonstaat zeevarende, vestigingsstaat werkgever, werkstaat) zich heffingsrechten wensen voor te behouden op het inkomen van de zeevarende. Welk land uiteindelijk mag heffen is afhankelijk van de inhoud van de gesloten belastingverdragen (en bijvoorbeeld de aanwezigheid van een buitengaatsbepaling hierin).
Verder lezen...

Ik houd mijn hart vast

1 jun 2018 Opinie Ik ben een intermediair. Ik probeer mijn klanten op een fiscaal vriendelijke manier te adviseren hoe ze nog wat geld voor nu en later kunnen overhouden uit hun ondernemende activiteiten. Dit doe ik in Nederland en in het buitenland. Alles binnen de grenzen van de wet uiteraard. En juist over die grensoverschrijdende “constructies” is er op 13 maart 2018 in de EU een akkoord bereikt dat mij bezighoudt.
Verder lezen...

Sociale verzekeringsplicht piloot die werkzaam is binnen en buiten de EU

20 mei 2018 Kennis Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen waar een piloot die in Nederland woont is verzekerd voor de sociale verzekering. Relevant hierbij is waar de thuisbasis zich bevindt en of de piloot binnen of buiten de EU werkzaam is.
Verder lezen...

Piloten genieten vrijstelling salaris als luchtvaartmaatschappij is gevestigd in een Golfstaat

20 mei 2018 Kennis Piloten zijn gewend aan veranderingen in hun leefomgeving. Met een zekere regelmaat vinden er ook wijzigingen plaats in hun fiscale omgeving. Reden voor deze wijziging kunnen zijn gelegen in een wijziging in een relevant belastingverdrag en fiscale jurisprudentie Het uitgebrachte Besluit van 7 september 2017 voor werknemers die actief zijn in een Golfstaat kan een in Nederland wonende piloot veel fiscaal voordeel opleveren.
Verder lezen...

Europese Commissie verdenkt Nederlandse fiscus van steun aan Ikea

14 mei 2018 Opinie De Europese Commissie verdenkt de Nederlandse fiscus van steun aan woonwinkel Ikea om belastingen te ontwijken. De mogelijk illegale praktijken bestaan sinds 2006 en zouden de Nederlandse schatkist en de concurrenten van Ikea benadelen. Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) kondigde in december 2017 een onderzoek aan naar de Nederlandse belastingconstructies voor Ikea. Staatssecretaris Snel van Financiën zegt in een reactie alle medewerking toe aan het Commissieonderzoek. Ikea stelt dat het zijn belastingen conform de nationale en Europese wetten betaalt.
Verder lezen...

Dubbele belasting bij zowel Nederlands als Amerikaans staatsburgerschap?

6 mrt 2018 Kennis Er is een grote groep Nederlanders die naast de Nederlandse ook de Amerikaanse nationaliteit heeft. Inmiddels is het vrij algemeen bekend dat deze Nederlanders ook ieder jaar aangifte inkomstenbelasting in Amerika moeten doen. So far, so good. Maar wat velen zich niet realiseren is dat een overlijden soms onaangename gevolgen kan hebben voor de belastingheffing in Amerika. Om deze onaangename gevolgen te voorkomen is het opstellen van een goed testament een must!
Verder lezen...

Waarom afschaffen van dividendbelasting wel rechtvaardig is!

25 jan 2018 Opinie

PvdA-leider Asscher zei dat er geen drie economen te vinden zijn die het afschaffen van de dividendbelasting een goed idee vinden. De Telegraaf berichtte in november 2017 dat negen van de tien geraadpleegde hoogleraren tegen het plan zijn. Dat zou zo kunnen zijn, maar ik verdedig dat de dividendbelasting geen rechtvaardige grondslag heeft (onder andere in mijn dissertatie uit 2005).

Verder lezen...
Getoond 21 tot 40 van 58. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1