Internationaal

Italië, tijdelijke optie voor DGA tot gefaciliteerde herwaardering aandelen

18 jan 2018 Kennis In Italië geldt tijdelijk een sterk verlaagd inkomstenbelastingtarief van 8% bij herwaardering van aandelen in de eerste 6 maanden van 2018. Voor andere vormen van capital gains op aandelen geldt normalerwijze een tarief van 26%. Ook de DGA met een Nederlandse BV die woonachtig is in Italië kan daar gebruik van maken. Wel is het raadzaam ook goed te kijken naar de gevolgen hiervan voor de Nederlandse aanmerkelijk belangheffing.
Verder lezen...

The 30%-ruling after 5 years for employees lived within a distance of 150 kilometers from the Dutch border

16 jan 2018 Jurisprudentie To avoid tax risks, it is important to check the 30%-ruling for employees lived within 150 km from the Dutch Border. Employees to whom the 30%-ruling was granted before 2012 have to meet the 150 km border criteria after 5 years!
Verder lezen...

Kan er toch dividendbelasting verschuldigd zijn in een internationale structuur?

2 jan 2018 Kennis Het Hof Den Haag oordeelde onlangs dat een DGA in een internationale structuur dividendbelasting verschuldigd was, omdat sprake zou zijn van een volstrekt kunstmatige constructie. De aankomende wijzigingen in de dividendbelasting in Nederland en de wijzigingen die op internationaal gebied op stapel staan vanuit de OESO, maken dat er in de toekomst nog sneller belasting verschuldigd is. Wij lichten de ontwikkelingen graag toe.
Verder lezen...

Als niet goedschiks, dan kwaadschiks

21 dec 2017 Opinie

Het blijft nog steeds dagelijkse werkelijkheid dat het voeren van een fiscaal efficiënte (lees: goedkope) structuur een cruciale factor is voor bedrijven. Belastingen zijn namelijk een belangrijke kostenpost en des te lager de kostprijs is, des te lager de prijs voor de consument kan zijn, hopelijk met een groter marktaandeel tot gevolg. Vooral multinationals hebben hier baat bij, omdat zij de verschillen tussen belastingstelsels relatief eenvoudig tegen elkaar uit kunnen spelen. Het gevolg is dat sinds jaren de traditioneel hoogbelaste landen te kampen hebben met steeds verdere erosie van hun belastinggrondslag.

Verder lezen...

New Dutch coalition plans to cut 30% ruling from eight to five years also for current 30% ruling taxpayers!

18 dec 2017 Kennis The new Dutch government plans to reduce the duration of tax break for expats known as the 30% ruling with 3 years (therefore with 37.5%!), according to the coalition agreement published on 10 October 2017. Some 60,000 people currently claim the tax break, which effectively means they do not pay tax on the first 30% of their salary. Indian nationals are the most likely to use the ruling, followed by British, American and Italian expats.
Verder lezen...

De weg naar volledige fiscale transparantie voor het internationale bedrijfsleven

6 dec 2017 Kennis In de afgelopen jaren is de roep om inzicht in afspraken tussen burgers en overheden op het gebied der directe belastingen sterk toegenomen. Actie vanuit Non-Gouvernementele Organisaties en andere belanghebbenden hebben de tendens versterkt om openheid te eisen ten aanzien van detailregelingen zoals die in de rulingpraktijk van overheden door de jaren heen gestalte heeft gekregen.
Verder lezen...

How to get organized as an entrepreneur in the Netherlands and get tax discounts?

4 dec 2017 Kennis When you relocate to the Netherlands and planning to set up your own business you have to make sure that you are organized well in order to structure your finance and tax obligations properly. What are the options to work as an entrepreneur in the Netherlands? And what additional tax-benefits can you get as a new resident and entrepreneur in the Netherlands?
Verder lezen...

Emigreren naar Italië? Het fiscale belang van een goede timing

30 okt 2017 Kennis Wanneer u eerst naar Italië emigreert en dan pas fiscaal advies inwint, kan dat onverwacht fiscaal nadeel met zich meebrengen waar niets meer aan te doen is. Emigratie in de eerste helft van het jaar betekent dat u zowel in Nederland als in Italië binnenlands belastingplichtig wordt voor het ‘wereldinkomen’, hetgeen resulteert in dubbele belastingheffing. Vóór emigratie kunt u daar nog wat aan doen!
Verder lezen...

Past u de verleggingsregelingen in de btw juist toe?

18 okt 2017 Kennis De btw kent inmiddels een flink aantal verleggingsregelingen. Heeft u ze alle elf in beeld? Waar moet u op letten? En als u afnemer bent, hoe zit het dan? Ik zet de nationale en internationale verleggingsregels voor u op een rij en leg uit wanneer ze moeten worden toegepast en hoe.
Verder lezen...

Afkoop oud regime lijfrente onbelast voor niet Nederlands ingezetene

18 okt 2017 Jurisprudentie Nog altijd zijn er veel oud regime (of pré brede herwaardering) lijfrentepolissen in omloop. Veel daarvan expireren op korte termijn. Daarom is het goed nog eens de aandacht te vestigen op een aantrekkelijke mogelijkheid voor mensen die niet (langer) in Nederland wonen. Dat de oud regime lijfrente een hoge mate van flexibiliteit kent in de afwikkeling is vrij breed bekend. Veel minder bekend echter is de mogelijkheid om de oud regime lijfrente onbelast af te kopen. Deze optie staat in beginsel open voor iedereen die ten tijde van de afkoop niet in Nederland woonachtig is.
Verder lezen...

Remigratie leidt meestal niet tot step-up voor aanmerkelijkbelangaandelen

5 okt 2017 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft in een bepaalde zaak geoordeeld dat de verkrijgingsprijs van aanmerkelijkbelangaandelen op de lagere historische kostprijs moet worden gesteld. De Belastingdienst hoeft geen step-up (opwaardering) te verlenen als de remigrant al buitenlands belastingplichtig was in Nederland. Het ging hier om een remigrerende belastingplichtige die aandelen heeft gekocht tijdens zijn verblijf in België. Eerder kwam de Advocaat-Generaal al tot de conclusie dat er dan geen recht is op een step-up van de aandelen. Onderneem tijdig actie om fiscaal nadeel in box 2 te voorkomen; denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om voor remigratie de aandelen aan een ‘eigen’ rechtspersoon over te dragen.
Verder lezen...

Leave the 30% tax ruling for expats alone!

15 sep 2017 Opinie

In June, the Dutch Ministry of Finance has (under pressure of left-wing parties including the PVV) presented to parliament a critical report regarding the effectiveness of the 30% tax facility. This facility is intended to cover the extra expenses that an expat has when moving to the Netherlands. The report suggests various amendments to reduce the 30% facility.

Verder lezen...

Toepassen 0% BTW tarief bij grensoverschrijdende leveringen kan alleen onder strikte voorwaarden

11 sep 2017 Kennis Bij grensoverschrijdende leveringen mag een ondernemer het 0% BTW tarief toepassen. Dat geldt zowel bij leveringen aan een ander EU-land als voor export naar een land buiten de EU. Voor de BTW wordt de levering van goederen meestal belast in de EU lidstaat waar de goederen naar toe gaan (het bestemmingsland). Het 0% BTW tarief mag dan worden toegepast, maar wel onder strikte voorwaarden.
Verder lezen...

BTW en internationaal personenvervoer

24 aug 2017 Kennis Een ondernemer die het internationaal vervoer van personen verzorgt per zeeschip, vliegtuig, bus, taxi of binnenschip, zal daarbij zijn diensten feitelijk in verschillende landen uitvoeren. Het gevolg is dat de ondernemer in meerdere landen BTW-aangifte zal moeten doen. Het bijhouden van een nauwkeurige kilometeradministratie is een ‘must’.
Verder lezen...

Wijziging hoofdstuk VII A Wet Vpb inzake aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen

3 jul 2017 Kennis Op 23 mei heeft de Eerste Kamer bij hamerslag de wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) houdende aanvullende regels inzake uitwisseling landenrapport goedgekeurd. De nieuwe wetsartikelen zijn ingegaan op 5 juni 2017.
Verder lezen...

Voorkomen dubbele belasting is geen belastingontwijking

3 jul 2017 Opinie

Trustkantoren, brievenbusmaatschappijen, tax rulings, et cetera, staan recent negatief in het nieuws: Panama papers, Football leaks, Lux leaks … Overheden willen steeds meer maatregelen nemen tegen belastingontwijking. Denk aan het OESO BEPS-project, de EU antimisbruikrichtlijnen en de beslissingen van de Europese Commissie om belastingregelingen aan te merken als verboden staatssteun. Belastingontduiking (belastingfraude), belastingontwijking en reguliere belastingplanning worden daarbij makkelijk op een hoop gegooid. Ook wordt er makkelijk een link gelegd tussen corruptie en andere criminaliteit en (vermeende) belastingontwijking.

Verder lezen...

Wat is ‘transfer pricing’? Verplichte kost voor internationaal actieve bedrijven

19 jun 2017 Kennis Een van de belangrijkste beginselen van het Nederlandse en internationale belastingrecht is het ‘Arm’s length’-beginsel. Dit beginsel houdt in dat transacties tussen verbonden partijen moeten plaatsvinden onder voorwaarden die niet-verbonden partijen ook overeengekomen zouden zijn.
Verder lezen...

Nieuwe mogelijkheid voor hypotheekrenteaftrek in Nederland voor inwoners van Europa!

15 jun 2017 Jurisprudentie Stel u eens voor: u woont heerlijk in Spanje in een prachtig huis met een hypotheek maar u werkt 40% van de tijd in Zwitserland en 60% van de tijd in Nederland. U betaalt Spaanse hypotheekrente maar deze kunt u niet van uw inkomen aftrekken in Spanje omdat u daar geen belastbaar inkomen heeft Volgens de Nederlandse wetgeving is dan geen hypotheekrente mogelijk, maar volgens de Europese rechter wel!
Verder lezen...
Getoond 41 tot 58 van 58. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1