Loonheffingen

Help, ik heb te hard gefietst!

15 feb 2019 Kennis De kans dat je zo'n verzuchting slaakt is klein. Nou ja, in ieder geval in combinatie met de nieuwe bijtelling voor de fiets van de zaak. Deze nieuwe bijtelling wordt ingevoerd op 1 januari 2020.
Verder lezen...

Nieuw beleid Belastingdienst over gebruikelijk loon DGA

11 jan 2019 Kennis De Belastingdienst heeft onlangs nieuw beleid bekend gemaakt voor het gebruikelijk loon van de DGA. De wijzigingen hebben betrekking op deeltijdsituaties, startende ondernemingen en ondernemingen die verlies lijden. De Belastingdienst maakt bekend op welke wijze het loon voor de DGA in die situaties moet worden vastgesteld.
Verder lezen...

ZZP-er in vacuüm; vervanging Wet DBA niet voor 2021

10 dec 2018 Kennis Sinds de invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) op 1 mei 2017 is grote onrust ontstaan onder opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp-ers) over het werken als zelfstandige. Of sprake is van zelfstandigheid danwel een dienstbetrekking wordt bepaald door wetgeving (arbeidsrechtelijk en fiscaal) en rechtspraak. De praktijk blijkt grote moeite te hebben met een juiste invulling van deze criteria, waardoor opdrachtgevers terughoudend zijn in het inhuren van zzp-ers. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën hebben op 26 november 2018 een kamerbrief gestuurd met als titel “Voortgang maatregelen ‘werken als zelfstandige’”. Nieuwe wetgeving kan echter niet worden verwacht vóór 1 januari 2021. Wat doen we in de tussentijd?
Verder lezen...

30% ruling to be decreased to 5 years without transition measure for existing cases

21 sep 2018 Kennis Despite the risks of a trade war and a hard Brexit, it is time to give the people of the Netherlands something back, prime minister Mark Rutte said on September 18th, when asked about the government’s 2019 spending plans. ‘Together we have journeyed through the desert and we’ve had to cough up €51bn,’ the prime minister said, referring to years of austerity to get the government’s books in order following the financial crisis. ‘Now it is only logical to give something back to society, because we did it together.’
Verder lezen...

Onduidelijkheid omvang verblijfsdagen leidt tot heffingsbevoegdheid voor Nederland

27 aug 2018 Jurisprudentie In veel belastingverdragen is een zogenoemde 183-dagenregeling opgenomen. Soms is het dan een kwestie van goed verblijfdagen tellen om zo te kunnen concluderen welke land over het salaris mag heffen; de werkstaat, dan wel de woonstaat van de werknemer. Als de werknemer echter niet kan bewijzen dat hij maximaal 183 dagen in Nederland heeft verbleven, dan is zijn salaris in Nederland belast, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden.
Verder lezen...

De gouden handdruktax: robuust of willekeurig?

4 jul 2018 Opinie Het verslag van 20 september 2017 van de vaste commissie voor Financiën over de Evaluatie Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen is weggedrukt door de publiciteitsgolf over de nieuwe kabinetsvoorstellen. Toch verdient de evaluatie de nodige aandacht vanwege de hardnekkige controverse over één van deze wetten; de pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen, in de praktijk ook wel de gouden handdruktax genoemd.
Verder lezen...

Is een piloot fiscaal zelfstandig of in dienstbetrekking?

20 mei 2018 Kennis Of een piloot fiscaal als zelfstandige ondernemer kan worden aangemerkt hangt af van bepaalde feiten en omstandigheden. Meestal is er sprake van een dienstbetrekking wegens het ontbreken van bedrijfsmiddelen. Als piloten een uurtarief van minimaal € 75 hanteren, kan er gezien de regeringsplannen eerder sprake zijn van zelfstandig ondernemerschap.
Verder lezen...

Levensloopregeling fiscaal geruisloos omzetten in pensioenregeling?

8 mei 2018 Kennis De vraag of het mogelijk is om een (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling werd recent gesteld op de pensioenwebsite van de belastingdienst (Centraal Aanspreekpunt Pensioen). Het antwoord is ja, maar wel onder bepaalde voorwaarden.
Verder lezen...

The 30% ruling and the unfair Dutch legislator

30 apr 2018 Opinie

Our government intends to reduce the duration of a tax scheme for expats, the so-called 30% ruling, from eight to five years as of January 1, 2019. The unfairness of this proposal lies in that this decrease to 5 years will apply to both new and existing cases.

Verder lezen...

De fiscale jungle: onze expats en de oneerlijke wetgever

30 apr 2018 Opinie

Het kabinet is van plan om de looptijd van een fiscale regeling voor expats, de zogenoemde 30%-regeling, per 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar. Het oneerlijke van dit voorstel is dat de verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

Verder lezen...

DGA en de BV: hoe bepaal je het gebruikelijk loon?

16 apr 2018 Jurisprudentie In de praktijk zie ik de belastingdienst nog correcties aanbrengen in het loon van een DGA op basis van de zgn. afroommethode, terwijl de Hoge Raad de toepassing van deze methode slechts in uitzonderlijke situaties goedkeurt.
Verder lezen...

Hoveniersbedrijf annex aannemersbedrijf voor premieheffing werknemersverzekeringen in sector agrarisch volgens Hof Den Haag

22 jan 2018 Jurisprudentie Bij een gemengd bedrijf is het niet altijd duidelijk welke sectorindeling voor de werknemersverzekering van toepassing is. Volgens het Gerechtshof is daarbij doorslaggevend de werkzaamheden waarvoor de werkgever in de regel het grootste bedrag aan premieplichtig loon gaat betalen. Voor de werkzaamheden ten behoeve van het aannemingsbedrijf werden vooral derden ingehuurd, waardoor de wijziging van de Belastingdienst in sector bouwbedrijf niet terecht was. De werknemers in loondienst verrichtten hoofdzakelijk hovenierswerkzaamheden, waardoor de werkgever ingedeeld moet worden in sector 1, agrarisch bedrijf. En dat scheelt behoorlijk aan sectorpremies.
Verder lezen...

Een DGA die ondernemer wordt bespaart veel belasting

21 jun 2017 Kennis Er kunnen verschillende redenen zijn om de BV-structuur van de onderneming te verlaten en verder te gaan als eenmanszaak dan wel als firma (vennootschap onder firma) of maatschap. De belangrijkste reden is vaak van financiële aard: de resultaten van de onderneming zijn dusdanig gedaald dat het salaris van de directeur/ groot-aandeelhouder (DGA) moet worden verlaagd.
Verder lezen...

30 procent belastingvrij voor expats

19 jun 2017 Kennis Nederlanders houden van hun expats. Buitenlanders die komen werken in Nederland kunnen gebruik maken van een bijzondere kostenvergoedingsregeling. Op deze manier probeert de overheid hoogopgeleide, vaardige en ervaren professionals aan te trekken. De Nederlandse Belastingdienst geeft expats de mogelijkheid gebruik te maken van de zogenoemde ‘30%-regeling’. De benaming zegt het al: 30 procent van het salaris wordt vrijgesteld van belastingheffing.
Verder lezen...
Getoond 21 tot 34 van 34. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1