Vennootschapsbelasting

Wijziging hoofdstuk VII A Wet Vpb inzake aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen

3 jul 2017 Kennis Op 23 mei heeft de Eerste Kamer bij hamerslag de wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) houdende aanvullende regels inzake uitwisseling landenrapport goedgekeurd. De nieuwe wetsartikelen zijn ingegaan op 5 juni 2017.
Verder lezen...

Deelnemingsvrijstelling voor schadevergoedingen, afkoopsommen, optiepremies en andere indirecte opbrengsten?

3 jul 2017 Jurisprudentie

De deelnemingsvrijstelling is nog steeds een van de kernpunten binnen de Nederlandse vennootschapsbelasting. Na verschillende wetswijzigingen tussen 1991 en 2010, is naar mijn ervaring er een duidelijker scheiding gekomen voor welke aandelenbezittingen de deelnemingsvrijstelling wel geldt en voor welke niet. In zijn algemeenheid is de toepassing van de deelnemingsvrijstelling in de praktijk gemakkelijker geworden. Een deelnemingsvrijstellingruling is naar mijn mening nog maar zelden zinvol, discussies achteraf of een deelneming kwalificeert heb ik al jaren niet meer hoeven voeren. Ook de Hoge Raad heeft met jurisprudentie over onderwerpen als compartimentering, earn out en opties bijgedragen aan meer duidelijkheid, soms direct of soms indirect doordat de wetgever nadien in actie kwam.

Verder lezen...

Wat is ‘transfer pricing’? Verplichte kost voor internationaal actieve bedrijven

19 jun 2017 Kennis Een van de belangrijkste beginselen van het Nederlandse en internationale belastingrecht is het ‘Arm’s length’-beginsel. Dit beginsel houdt in dat transacties tussen verbonden partijen moeten plaatsvinden onder voorwaarden die niet-verbonden partijen ook overeengekomen zouden zijn.
Verder lezen...
Getoond 21 tot 23 van 23. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1