Fiscaalconsult
Niet leesbaar?
Nieuwsbrief Fiscaalconsult nr. 2019-16/ PE-cursus terbeschikkingstellingsregeling 3 oktober a.s.

Beste relatie,

Bijgaand ontvangt u weer de nieuwsbrief met daarin de nieuwe publicaties van onze fiscaal specialisten.

Ook wijzen wij u graag op de eerstkomende fiscale PE-cursus in Wassenaar. De cursus 'huwelijk en echtscheiding ondernemer' vindt daar plaats op 26 september a.s.. In Heerde wordt op 3 oktober a.s. een PE-cursus over de terbeschikkingstellingsregeling gegeven. Beide cursussen richten zich op de mogelijkheden en advieskansen voor de dagelijkse praktijk van de belastingadviseur. 

Wilt u een inhoudelijke vraag stellen aan een fiscaal-specialist (over een publicatie)? U kunt dan eenvoudig contact opnemen via de daartoe bestemde button onderaan de publicatie; een consult van een kwartier is geheel gratis en verplicht u tot niets.

Wij denken u hiermee wederom van interessante fiscale mogelijkheden te voorzien, zodat u hiermee voor uw cliënten ideeën kunt opdoen. Als u suggesties voor ons heeft, neem dan gerust contact op, telefonisch dan wel per e-mail.

Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief doormailt aan andere collega-adviseurs. Als zij zich gratis hierop willen abonneren, dan kan dat op https://www.fiscaalconsult.nl/abonneren

Met hartelijke groet,

Fiscaalconsult / Michiel Opgenoort

(M: 0641213782)


Fiscale cursus huwelijk en echtscheiding ondernemer
Datum donderdag 26 sep 2019 16:00 uur
Aanvang Van 16:00 tot 19.30 uur. Inloop vanaf 15.30 uur
Docent Kirsten Kievit LL.M
Locatie

Van der Valk Hotel Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ, Wassenaar

Kosten deelname 195.00 excl. btw
door Kirsten Kievit LL.M / 3 PE-punten / Wassenaar
Het huwelijk met bijbehorend huwelijksvermogensrecht heeft een enorme impact op de juridische en fiscale positie van de ondernemer en de echtgenoot. Welke keuzes maakt de IB-ondernemer en de DGA op dit front? En is dat wel slim? Een echtscheiding kan iedere ondernemer overkomen. En is uw cliënt dan in staat om zonder fiscale afrekening de onderneming te continueren? De cursus laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat de gevolgen zijn wanneer de IB-ondernemer dan wel de DGA in het huwelijk treedt en vervolgens gaat scheiden. Wat gebeurt er met de eenmanszaak, de aandelen van de BV en de eigen woning? Een aantal scenario’s worden rekenkundig uitgewerkt, zodat u na de cursus hiermee gericht aan de slag kunt. Deze cursus wordt u aangeboden door Lex Cura en Fiscaalconsult.
Aanmelden
Cursus terbeschikkingstellingsregeling in de IB
Datum donderdag 3 okt 2019 12:30 uur
Aanvang Van 12:30 tot 17.30 uur. Eerst lunch van 12.30 tot 13.30 uur.
Docent mr. Xander Arends
Locatie

MFA de Heerd, Griftstraat 8, Heerde

Kosten deelname 200.00 excl. btw
door mr. Xander Arends/ FBN Juristen / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Pakt de terbeschikkingstellingsregeling (TBS) voor uw cliënten voordelig of juist nadelig uit? Als het om een lening aan de eigen BV gaat, is het vaak mogelijk om te hoppen naar box 2. Wat zijn de fiscale verschillen tussen en de gevolgen van een ongebruikelijke respectievelijk onzakelijke lening aan de eigen BV? Kan een onzakelijke lening worden verzakelijkt? Hoe te voorkomen dat een borgstelling voor een geldlening van de bank aan de eigen BV als onzakelijk wordt aangemerkt? Van belang is dat u in overleg met u cliënt fiscaal de optimale keuzes kunt maken, zonder fiscale en juridische risico’s achteraf. Deze cursus wordt u aangeboden in samenwerking met PM | ondernemend te Heerde (GLD).
Aanmelden
Vooruitblik Prinsjesdag 2019: wat verandert er voor de auto en de fiets?
Over een week is het zover: Op Prinsjesdag presenteert het Kabinet de beleidsvoornemens en belastingmaatregelen voor 2020. We blikken alvast vooruit.
Verder lezen...
Belastingplan 2020: zelfstandigenaftrek wordt in 10 jaar afgebouwd van € 7.280 naar € 5.000
Beter zou zijn het urencriterium te vervangen door inkomenscriterium
In het Belastingplan voor 2020 wordt aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek vanaf volgend jaar wordt verminderd. Het plan is om dit voordeel -ook voor zzp'ers- de komende tien jaar terug te brengen van 7.280 euro naar 5.000 euro. Het is nog onzeker of de versobering van de zelfstandigenaftrek daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Zo laat ZZP Nederland weten de mogelijke beperking te beschouwen als een signaal van anti-ondernemers sentimenten in de politiek. In december wordt pas echt duidelijk wat er gaat gebeuren als het Belastingplan definitief wordt aangenomen.
Verder lezen...
Naast dividendbelasting ook bronbelasting op rente en royalty’s
Actie al in 2019 nodig?
Na vorig jaar weten we: de dividendbelasting blijft bestaan. Dat is geen rode loper voor Nederlandse hoofdkantoren. Daar komt naar verwachting nog nieuwe belasting bij: de “bronbelasting” wordt in concernsituaties geheven over rente (2021) en royalty’s (2021). Dit is een aardverschuiving in het Nederlandse fiscale landschap.
Verder lezen...
Vergoedingsrechten binnen het huwelijksvermogensrecht; hoe zit het nu echt?
Hoge Raad komt met belangrijk arrest voor praktijk
Al jaren worden er rechtszaken gevoerd over vergoedingsrechten die kunnen ontstaan binnen een huwelijk. Omdat de ene partner iets heeft betaald voor de andere partner of omdat de erfenis van oma die onder uitsluitingsclausule is verkregen toch de huishoudpot in is gevloeid. In april 2019 heeft de Hoge Raad hier een belangrijk arrest in gewezen dat duidelijkheid geeft voor de praktijk.
Verder lezen...
Hoge Raad oordeelt over aanwezigheid vaste inrichting bij bouwtoezicht bij schepen in buitenland
Als geen vaste inrichting aanwezig is, is het inkomen in Nederland belast
De Hoge Raad oordeelt medio 2019 dat toezicht houden bij de bouwwerkzaamheden van een schip in Zuid-Korea niet als een vaste inrichting kwalificeert. Deze werkzaamheden moeten in dit geval in Nederland worden belast. Hoewel in het belastingverdrag tussen Nederland en Zuid-Korea een specifieke bepaling is opgenomen voor dit soort toezichthoudende werkzaamheden, is die bepaling volgens de Hoge Raad niet van toepassing. Wat zijn de fiscale gevolgen van dit arrest?
Verder lezen...
Stichting is transparant voor inkomstenbelasting, maar toch belastingplichtig voor loonbelasting
Rechtbank oordeelde dat Belastingdienst terecht naheffingsaanslagen loonbelasting heeft opgelegd aan zorginstelling
In de zaak van Rechtbank Gelderland medio 2019 had de Belastingdienst naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd aan een stichting die zorgactiviteiten exploiteert. De inspecteur paste correcties toe , aangezien de vrijwilligersregeling niet van toepassing was; eveneens was het autokostenforfait door de stichting onjuist aangegeven. De rechtbank was het niet eens met de stelling van de stichting dat zij als fiscaal transparante entiteit voor de inkomstenbelasting geen inhoudingsplichtige voor de loonbelasting kon zijn. Het door de stichting ingenomen standpunt dat het personeel hooguit in dienst zou kunnen zijn bij de oprichter en de bestuurder van de stichting ging niet op. Voor iedere belastingmiddel moet worden beoordeeld of er subjectieve belastingplicht bestaat en wat daarvan de consequenties zijn.
Verder lezen...
(Airbnb) verhuurder: u bent nog niet permanent zeker dat tijdelijk verhuren van een gedeelte van de eigen woning belastingvrij is
Drie uitspraken van de rechtbank Noord-Holland en Hof Amsterdam medio 2019 maken duidelijk: het laatste woord over het verhuren van een gedeelte van de eigen woning is nog niet gezegd.
Verder lezen...
Gevolgen overdrachtsbelasting bij kavelruil in wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet
Vrijstelling wordt niet verleend bij stedelijke kavelruil en dat is een gemiste kans
Verder lezen...
Voorkom naheffing en boetes bij amateurvereniging, supportersvereniging of steunstichting
Sommige verenigingen hebben geen recht op een btw-vrijstelling, volgens antwoorden op Kamervragen
Bent u verantwoordelijk voor de financiële aspecten van een vereniging of steunstichting die gebruik maakt van een btw-vrijstelling? Controleer dan of de vereniging of steunstichting de btw-vrijstelling op de juiste manier toepast. In dit artikel leest u meer over de btw-plicht van amateurverenigingen, supportersverenigingen en steunstichtingen.
Verder lezen...
Welke btw-verplichtingen hebben stichtingen?
Wanneer geldt een btw-vrijstelling en wanneer zijn subsidies belast met btw?
Regelmatig hoor ik dat ervan wordt uitgegaan dat stichtingen geen btw-verplichtingen hebben. Daar schuilt een groot risico, omdat een stichting activiteiten kan verrichten waardoor de stichting wel btw-verplichtingen heeft. Bent u betrokken bij een stichting? Bent u op de hoogte van alle btw-verplichtingen waaraan de stichting moet voldoen? Is de subsidie die de stichting ontvangt wel of niet belast met btw? Is een btw-vrijstelling van toepassing op alle activiteiten van de stichting? Moet een pro-rata berekening worden gemaakt? In dit artikel leg ik graag uit hoe het zit.
Verder lezen...
Loop geen teruggaaf buitenlandse btw mis!
Dien uiterlijk 30 september uw teruggaafverzoek in
Heeft uw onderneming in 2018 in het buitenland btw betaald, bijvoorbeeld btw op brandstofkosten? Zorg dan dat op tijd het verzoek teruggaaf buitenlandse btw wordt ingediend. De buitenlandse btw uit andere EU-landen die u in 2018 heeft betaald, kunt u terug vragen tot en met 30 september 2019. Doet u het verzoek om teruggaaf buitenlandse btw te laat, dan betaalt de buitenlandse Belastingdienst de buitenlandse btw helaas niet terug.
Verder lezen...
Herziening fiscaalrechtelijke uitspraak na nieuwe informatie Belastingdienst door gerechtshof toegewezen
Uitspraak hof is unicum, maar wanneer is uitspraak belastingrechter nu daadwerkelijk definitief?
Medio 2019 komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden terug op een eerdere eigen uitspraak medio 2017 waarin de informatiebeschikking van de Belastingdienst werd vernietigd. De Belastingdienst diende een herzieningsverzoek in, nadat er nieuwe informatie boven water kwam. Het hof ging daar in mee, en oordeelde dat de informatiebeschikking toch terecht was. Deze opmerkelijke uitspraak lijkt deuren te openen voor meer herzieningsuitspraken.
Verder lezen...
Een dwangsom van de Belastingdienst, wanneer heb ik daar recht op?
Let op de vereisten voor ingebrekestelling
Ieder jaar worden er miljoenen belastingaanslagen opgelegd door de Belastingdienst. Vele daarvan worden direct door de belastingplichtige betaald. Is een belastingplichtige het niet eens met de aanslag dan wordt logischerwijs bezwaar aangetekend. Als de uitspraak te lang op zich laat wachten, dan heeft u recht op een dwangsom, mits aan alle voorwaarden daarvoor zijn voldaan.
Verder lezen...
Volg ons ook op LinkedIn
Wilt u via LinkedIn op de hoogte gehouden worden van fiscaal nieuws, speciaal voor belastingadviseurs, accountants en administrateurs?
Volgen op LinkedIn