Cursus btw-actualiteiten

door mr. Geert Beuker / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Wat zijn de laatste ontwikkelingen op btw-gebied? Op welke aspecten dient u te letten als het om de btw gaat? Hoe kunt u de btw-positie van uw klanten optimaliseren? Deze cursus wordt u aangeboden in samenwerking met PM | ondernemend te Heerde (GLD).
U kunt zich niet meer inschrijven voor deze cursus.

Op een zo praktisch mogelijke wijze wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op btw-gebied. De bedoeling is dat u daar zelf in uw praktijk mee aan de slag kunt.

De onderwerpen van de cursus

Tijdens de cursus zullen de belangrijkste recente uitspraken, wetswijzigingen en beleidsstandpunten middels praktijkcases besproken worden, waaronder:

 • aan- en verkoop van deelnemingen
 • BTW-vrijstelling opleidingen met CRKBO keurmerk
 • Recent arrest Hoge Raad over doorbelasting kosten btw
 • Recent arrest Hof van Justitie over vervaardiging van onroerende zaken
 • Recente jurisprudentie inzake btw en zonnepanelen
 • Btw en suppletie; voorkom risico's
 • Btw-teruggave op oninbare vorderingen, verruiming mogelijkheden
 • Btw-aftrek bij een moeiende holding
 • Voorkoming aansprakelijkheid bij beëindiging fiscale eenheid btw
 • Hoe om te gaan met meerdere prestaties
 • Zelf in te brengen praktijkcases

Tijd / plaats

18 september 2018 van 12.30 tot 17:30 uur in MFA de Heerd, Griftstraat 8, eerst lunch van 12.30 tot 13.30 uur. Tussendoor zijn er koffie-/theepauzes.

PE-punten/certificaat

3 1/2 PE-punten / PE-uren

Na afloop van de training ontvangt u voor de deelname ten behoeve van de PE-punten een bewijs van deelname (o.a. relevant voor NBA, NOB en NOAB). Als u lid bent van het RB dan krijgt u na deelname aan de cursus door ons automatisch PE-punten toegewezen via het PE-onlinesysteem waar wij als geaccrediteerd opleidingsinstituut gebruik van maken.

Investering

€ 200 excl. BTW. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met bijbehorende factuur. Na betaling daarvan is de aanmelding definitief.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Fiscaalconsult.

Datum 18 september 2018 12:30 uur
Aanvang Van 12:30 tot 17:30 uur. Eerst lunch van 12.30 tot 13.30 uur.
Locatie

MFA de Heerd, Griftstraat 8, 8181 VZ, Heerde

Inbegrepen

Lunch en tussendoor zijn er koffie-/theepauzes.

Betaling

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met bijbehorende factuur. Na betaling daarvan is de aanmelding definitief.

Accreditatie

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname (o.a.) ten behoeve van de PE-punten.

De cursus wordt gegeven door specialisten die zijn verbonden aan Fiscaalconsult.
Beuker_Geert_foto.jpg

mr. drs. Geert Beuker

Beuker btw-advies
Apeldoorn
Specialisme(n): Btw, in het bijzonder non-profit, overheid, onroerende zaken, internationaal
Profiel

Lees meer van deze auteur ...

Het doorbelasten van kosten is niet altijd een belaste prestatie voor de btw

17 jan 2018 Onlangs heeft de Hoge Raad verrassend beslist over kostendoorbelastingen in de btw. De Hoge Raad besliste dat het doorbelasten van kosten niet per definitie een btw-belaste prestatie meebrengt. Dit betekent dat niet over elke doorbelasting btw mag worden berekend, maar ook dat de betreffende organisatie de btw op deze kosten in principe niet in aftrek mag brengen.

Hof van Justitie komt met baanbrekend arrest over de vraag wanneer er voor de btw sprake is van vervaardiging van onroerende zaken

22 jan 2018 Recent gaf het Hof van Justitie (HvJ) haar oordeel in een zaak waarin het onder meer ging over de vraag of een onroerende zaak al dan niet vervaardigd is. Opvallend is dat het HvJ veel waarde lijkt toe te kennen aan de functiewijziging en waardeverandering. Decennia lang is er door de verschillende rechtsorganen jurisprudentie gewezen over dit onderwerp. Daarbij lijkt het er op dat er telkens weer perioden zijn waarbij de rechtspraak verschillend omgaat met het belang dat aan de criteria moet worden toegekend. Het lijkt er op dat het onderhavige arrest een nieuwe periode inluidt. Voor onder meer vastgoedontwikkelaars kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Locatie