Spelregels

Voorwaarden voor gebruikers van Fiscaalconsult

  1. U kunt als gebruiker/ cliënt contact opnemen met een specialist als u financiële of juridische dienstverlener bent of als u controller bent bij een onderneming.
  2. U heeft alleen recht op een gratis consult als u een aanvraag heeft verstuurd met het daarvoor bedoelde vragenformulier.
  3. Fiscaalconsult faciliteert de totstandkoming van adviesdiensten tussen de specialist en de (potentiële) cliënt en treedt daarbij zelf nooit op als adviseur.
  4. De verantwoordelijkheid voor de advisering aan de cliënt berust uitsluitend bij de betreffende specialist.
  5. De verantwoordelijkheid voor de juiste facturering van de verrichte diensten en de incasso van de betalingen berust uitsluitend bij de betreffende specialist.
  6. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een veilig gebruik en opslag van zijn/haar account- en inloggegevens met bijbehorend wachtwoord in het geval die door Fiscaalconsult zijn verstrekt.
  7. Fiscaalconsult behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.