IB-onderneming omzetten in BV? Actie voor 1 april a.s.!

Download gratis de intentieverklaring en stuur die tijdig naar de Belastingdienst!
Heeft u cliënten die nog dit jaar hun onderneming willen omzetten in BV-vorm? Stuur dan voor 1 april a.s. een intentieverklaring hiervoor naar de Belastingdienst, aangetekend met voorgeschreven geleideformulier!
13 mrt 2020 Laatst gewijzigd: 28 mrt 2020 Kennis mr. drs. Michiel Opgenoort

Al jaren bestaat de mogelijkheid om een IB-onderneming (eenmanszaak, maatschaps- of firma-aandeel) met fiscaal terugwerkende kracht in een BV om te zetten. Bij een ruisende inbreng kan aan de intentieverklaring (of voorovereenkomst) maximaal 3 maanden terugwerkende kracht worden toegekend. Dat is wel zo praktisch, want dan kan het resultaat van de onderneming per 1 januari aan de BV worden toegerekend.

De voorwaarden voor 3 maanden terugwerkende kracht

De belangrijkste 3 voorwaarden hiervoor zijn:

  1. een getekende intentieverklaring binnen 3 maanden na het gewenste tijdstip van overgang. Vroeger diende deze intentieverklaring bij de Belastingdienst te worden geregistreerd. Dit is thans niet meer mogelijk. In plaats daarvan dient de intentieovereenkomst middels een geleideformulier aangetekend naar de Belastingdienst Heerlen te worden gezonden. In de praktijk wordt de intentieverklaring dan voor 1 april verzonden, waardoor terugwerkende kracht kan worden verleend per 1 januari;
  2. de inbreng van de onderneming in de BV komt binnen 9 maanden -in de praktijk voor 1 oktober- tot stand (let op wanneer het boekjaar afwijkt van het kalenderjaar);
  3. er dient op tijd een verzoek te worden ingediend. Ik adviseer dit verzoek in te dienen zodra de BV is opgericht, omdat het anders wellicht wordt vergeten.

Ook 3 maanden terugwerkende kracht bij inbreng werkzaamheid

De mogelijkheid bestaat dat een werkzaamheid (ROW) op dezelfde wijze met terugwerkende kracht in een BV ruisend wordt ingebracht. Denk daarbij aan neveninkomsten of een ter beschikking gesteld pand aan een 'eigen' BV (let op overdrachtsbelastingheffing!). Wellicht kunnen deze inkomsten voortaan beter worden belast tegen het gunstige vpb-tarief (16,5% in 2020 voor een winst tot € 200.000) in plaats van tegen het progressieve IB-tarief (tot 49,5% in 2020).

De goedkeuring van de Staatssecretaris over deze kwestie is te vinden in het Besluit van 16 september 2008, nr. CPP2008/1626M.

Kies voor intentieverklaring die zowel voorziet in een ruisende inbreng als een geruisloze inbreng

In de praktijk wordt dikwijls een intentieverklaring opgesteld, waarin de mogelijkheid wordt geboden om achteraf te kiezen voor een ruisende dan wel een geruisloze inbreng. Bij geruisloze inbreng is terugwerkende kracht mogelijk tot het begin van het boekjaar -meestal 1 januari-, mits de intentieverklaring binnen negen maanden na aanvang van dat boekjaar -meestal voor 1 oktober- conform de voorgeschreven regels naar de Belastingdienst is verzonden. De inbreng in de BV moet dan uiterlijk 31 maart in het jaar daarop plaatsvinden (zie verder de voorwaarden in het Besluit van 30 juni 2010, nr. DGB2010/3599M).

Is uw cliënt voornemens de onderneming om te zetten in BV-vorm, stuur dan voor 1 april a.s. de vereiste intentieverklaring naar de Belastingdienst te Heerlen (aangetekend met het vereiste geleideformulier) en beoordeel achteraf of het (fiscaal) verstandig is om dat voornemen ook daadwerkelijk te effectueren, ruisend dan wel geruisloos!

Download hieronder de gratis model-intentieverklaring!

Desgewenst kunt u hieronder een eenvoudige model-intentieverklaring in word downloaden, zodat u daarmee zelf in overleg met uw cliënt de intentieverklaring kunt invullen. In dit model is ook voorzien in de mogelijkheid om met terugwerkende kracht in te brengen in een holding-BV en een werk-BV. Voor verder advies hierover kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

Downloads

Gratis direct te downloaden intentieverklaring in word

Te gebruiken voor 1 april bij inbreng onderneming in BV met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Geschikt voor ruisende en geruisloze inbreng en voor creëren holding- en werk-BV.

Auteur

Opgenoort_Michiel_foto.jpg

mr. drs. Michiel Opgenoort

Fiscaalconsult / Opgenoort Belastingadvies
Leiden
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, rechtsvormkeuze, onroerende zaken, geschillen met Belastingdienst
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult