Dhr. mr. Léon de Jager

Dhr. mr. Léon  de Jager
Wladimiroff Advocaten N.V.
Dhr. mr. Léon de Jager
Telefoon: 06 23385552
Specialisme(n)
Formeel belastingrecht, fiscale procedures, fiscaal boete- en strafrecht, informatiebeschikkingen, invordering, faillissementsfraude, Wwft, compliance vraagstukken en interne onderzoeken
Vaste prijsafspraken
In overleg
Aangesloten bij
NOvA, NVAB, NVSA
Bezoekadres
Alexanderstraat 21
2514 JM 's-Gravenhage

Over Léon de Jager

“Ik studeerde strafrecht en belastingrecht in Utrecht en Rotterdam. Ik ben advocaat-belastingkundige sinds 2005. Daarvoor was ik belastingadviseur in de internationale adviespraktijk. Als advocaat voltooide ik o.a. de Specialisatie Opleiding Strafrecht. Deze postdoctorale opleiding behandelt het brede spectrum van het formele en materiële strafrecht alsmede de internationale (Europese) en EVRM aspecten.

Ik voer een brede sanctierechtelijke praktijk waarin ik mij voornamelijk bezig houdt met:

  • Faillissementsfraude zaken
  • Witwaszaken en Wwft
  • Belastingfraude/FIOD-zaken
  • Economische en milieustrafzaken
  • Internationale fraude en corruptie zaken
  • Bijstand aan bedrijven in het kader van fraudesignalen bij jaarrekeningencontrole (o.a. COS 240 en COS 250)
  • Bijstand aan bedrijven om hun compliance met wet- en regelgeving te verbeteren en/of in het kader van een intern onderzoek naar bijvoorbeeld fraude
  • Bijstand in bestuursrechtelijke conflicten met de Belastingdienst en andere toezichthouders (AFM, DNB, BFT, ACM en NZa)
  • Bijstand bij fiscale (boete-) procedures tot en met de Hoge Raad zowel op het gebied van de heffing (boekenonderzoeken, inlichtingenverzoeken) als de inning (dwang­bevelen, beslagen, aansprakelijkstellingen)

Een element van mijn praktijk is de nadruk op het voorkomen van procedures en het zoeken naar praktische oplossingen voor mijn cliënt in de wetenschap dat procederen niet altijd de beste oplossing is.

Als auteur schrijf ik het commentaar op artikel 27 van het OESO Modelverdrag inzake internationale invordering van belastingen.”

Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1