Fiscaalconsult
 

Het Belastingplan 2020 en de impact op uw adviespraktijk

Lees wat onze specialisten hierover publiceren

Op Prinsjesdag 2019 wordt het Belastingplan 2020 bekend gemaakt. Het pakket belastingmaatregelen is deels al eerder aangekondigd, zoals de invoering van de rekening-courantmaatregel voor DGA’s. Hiervan verwachten wij meer details, waar we in de praktijk hopelijk mee uit de voeten kunnen. In ieder geval is duidelijk dat door het tijdig nemen van de juiste maatregelen ernstige ‘fiscale schade’ bij veel DGA’s kan worden beperkt.

Eerder aangekondigd is ook de verruiming van de werkkostenregeling, waardoor het voordelig kan zijn een personeelsfeest of fietsvergoeding uit te stellen tot na 1 januari 2020.

Nieuwe wetsvoorstellen zijn er ook. De Staatssecretaris van Financiën heeft al aangekondigd een bronbelasting op rente- en royaltybetalingen te introduceren bij betalingen naar laagbelaste landen en in misbruiksituaties. Verder wordt voor de vennootschapsbelasting een lagere belastingrente verwacht (thans 8%) alsmede een beperking van de liquidatieregeling. Dergelijke wetswijzigingen hebben een behoorlijke impact op de MKB-adviespraktijk. Soms zal er dit jaar nog actie moeten worden ondernomen om fiscaal nadeel in de volgende jaren te voorkomen. Wees daar alert op.

Onze specialisten zullen regelmatig publiceren over de kansen die de nieuwe wetsvoorstellen bieden. De meest actuele artikelen daarover vindt u rechts. Hieronder vindt u ons dossier over de belastingplannen.

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u desgewenst een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Oldenziel_Roelof_foto.jpg

mr. Roelof Oldenziel

FiscalistDirect
Amersfoort
Specialisme(n): DGA-problematiek, WBSO en innovatiebox
Profiel
Vos_Roelof_foto.2.jpg

mr. Roelof Vos

Hertoghs advocaten-belastingkundigen B.V.
Rotterdam
Specialisme(n): Indirecte belastingen, BTW en douane, procesvoering, mediation, fiscale geschillen
Profiel
Monchy_de_Theodoor_foto.MC.jpg

mr. Theodoor de Monchy

De Monchy & Röben Fiscaal Advies
Amsterdam
Specialisme(n): Structurering (vastgoed)fondsen, uitgifte van effecten, financieringsstructuren, DGA-problematiek
Profiel

Cursusprogramma Fiscaalconsult Academy 2019; haal hier uw PE-punten!

 

In 2018 is Fiscaalconsult succesvol van start gegaan met een aantal fiscale praktijkcursussen in Wassenaar en later ook in Heerde. Deze cursussen zijn bedoeld voor belastingadviseurs en financiële - en juridische adviseurs met voldoende fiscale basiskennis. Doel is kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden gegeven door specialisten die verbonden zijn aan Fiscaalconsult.

Cursisten beoordelen de cursussen van goed tot zeer goed. Met name de kleine groepen (circa 15 deelnemers) en de aandacht voor de kansen in de eigen adviespraktijk scoren hoog. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van andere branche-organisaties (bijv. de NBA, NOB, NOAB en KNB) ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen.

Ga voor het volledige cursusaanbod naar de Academy.

Naar de Academy

Cursussen

do 3 okt 2019 12:30

Cursus terbeschikkingstellingsregeling in de IB

door mr. Xander Arends/ FBN Juristen / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden
Eigenwoningschuld aan eigen vennootschap wordt uitgezonderd
16 aug 2019 Het kabinet heeft in het kader van de voorbereiding van het op Prinsjesdag gepresenteerde belastingpakket voor 2019 ook besloten tot invoering van een tweetal maatregelen die nog nader moeten worden uitgewerkt.
Profiteer van lastenverlichting MKB door uitstel personeelsfeest of fietsvergoeding
16 aug 2019 Het kabinet heeft met ingang van 2020 een bedrag van € 100 miljoen gereserveerd voor lastenverlichting op arbeid voor het MKB. Het voornemen is dit bedrag te besteden aan twee verruimingen van de werkkostenregeling.
Vrije ruimte in werkkostenregeling van 1,2% naar 1,7% van loonsom tot € 400.000
16 aug 2019 Werkgevers kunnen vanaf 2020 een hogere onbelaste vergoeding geven aan hun werknemers. De mogelijkheid voor een bedrijfsuitje of het kerstpakket worden daarmee ruimer. Vooral de MKB-ondernemer kan hiervan profiteren.
Beperking rente-aftrek en wetsvoorstel excessief lenen ontmoedigen lenen bij eigen BV
16 aug 2019 In de praktijk is het gebruikelijk dat de eigen woning van een DGA (deels) is gefinancierd met een lening bij de eigen BV of spaargeld van een DGA. Economische motieven maken dit tot een logische stap. Een bank is immers meestal niet bereid een woning volledig te financieren, zeker niet een woning in het hogere segment. Gedeeltelijk zelf voorzien in financiering zorgt vaak voor een extra lage bankrente, wanneer wordt geleend van de eigen BV.
Hoe een winstgevende onderneming in korte tijd verloren kan gaan
13 aug 2019
Bepalend is wie feitelijk eigenaar is van de (certificaten van) aandelen van de BV
13 aug 2019 In deze zaak draagt de DGA het economisch belang in een BV over aan een Stichting. Echter, de DGA kan teveel invloed uitoefenen op het bestuur van de Stichting, waardoor hij feitelijk gezien aandeelhouder en dus ook aanmerkelijk belanghouder blijft. De winstdelende lening die hij verkrijgt op de BV valt dan dus onder de terbeschikkingstellingsregeling. Daarmee valt een gedeelte van de verkoopwinst van een pand dat aan de DGA werd uitgekeerd op de winstdelende lening in box 1 en niet in box 3.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1