Belastingplan 2019: wat wijzigt er?

Lees wat onze specialisten er van vinden

Op Prinsjesdag 2018 is het Belastingplan 2019 bekend gemaakt. Dit bevat in detail uitgewerkte maatregelen uit het regeerakkoord uit 2017. Tevens is daarin het wetsvoorstel tot implementatie van de maatregelingen uit de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD1) opgenomen.

Vooral voor het MKB zijn deze plannen behoorlijk ingrijpend. Voor IB-ondernemers wordt het tarief waartegen bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek aftrekbaar is jaarlijks verlaagd (net zoals nu bij de eigenwoningrente het geval is).  Voor de Vpb-ondernemers is er een beperking van de verliesverrekeningstermijn, een beperking van de afschrijving op gebouwen en een verhoging van het tarief in box 2.

Uw cliënten verwachten dat u zich verdiept in deze (mogelijke) wijzigingen en daarop anticipeert in uw advisering. Soms zal er dit jaar nog actie moeten worden ondernomen om fiscaal nadeel in de volgende jaren te voorkomen. 

Onze specialisten zullen regelmatig publiceren over de kansen die de nieuwe wetsvoorstellen bieden. De meest actuele artikelen vindt u rechts, het volledige dossier over de belastingplannen vindt u hieronder.

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Haas_de_Priscilla.profielfoto.MO.jpg

mr. Priscilla de Haas

De Haas Advocaten
Rotterdam
Specialisme(n): Formeel belastingrecht, fiscale procedures, fiscaal boete- en strafrecht, informatiebeschikkingen, invordering en Wwft
Profiel
Jonge_de_Mark_foto.jpg

mr. Mark de Jonge RB

BonsenReuling Accountants-Belastingadviseurs
Lichtenvoorde
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, rechtsvormkeuze, onroerende zaken, fusies, estate planning
Profiel
Sligchers_Hans_foto.jpg

mr. Hans Sligchers

Advocatenkantoor mr. Sligchers
Maastricht
Specialisme(n): Fiscaal procesrecht, invordering, fiscaal strafrecht
Profiel

Nieuwe cursussen Fiscaalconsult Academy najaar 2018 over Belastingplan 2019, bedrijfsopvolging en BTW

 

Met ingang van 22 maart 2018 is de Fiscaalconsult Academy van start gegaan met een serie cursussen ten behoeve van accountants, administrateurs, juristen en belastingadviseurs. Deze cursussen hebben tot doel kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden op locatie gegeven door specialisten die zijn verbonden aan Fiscaalconsult. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van de NBA, NOB, NOAB en KNB ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen.

Naar de Academy

Cursussen

vr 7 dec 2018 12:30

Cursus Belastingplan 2019

door mr. Heleen Elbert / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden
do 13 dec 2018 12:30

Cursus bedrijfsopvolging in de IB en Vpb

door Jan Willem Kemper RB / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden
Opteer tijdig voor belastingplicht om verliesverrekening veilig te stellen
14 nov 2018 De vennootschapsbelasting geldt in Nederland als winstbelasting voor rechtspersonen. Omdat het (statutaire) doel van de rechtspersoon van ondergeschikt belang is bij het onderkennen van vennootschapsbelastingplicht, moeten ook ondernemende non-profitorganisaties hun feitelijke activiteiten en exploitatieresultaten bewaken. Wanneer een organisatie een onderneming drijft binnen de rechtsvorm van een vereniging of stichting, dan is zij – soms met een gedeelte van haar activiteiten – aan te merken als belasting- en aangifteplichtig. Blijft de onderneming in resultaat beperkt dan zorgt een vrijstelling er alsnog voor dat belasting- en aangifteplicht uitblijft. Zo’n vrijstelling klinkt aantrekkelijk, maar is lang niet altijd voordelig. Om de nadelen van de vrijstelling te voorkomen, moet de nijvere instelling tijdig actie nemen.
Interessant bij vrije vermogens van meer dan € 500.000
12 nov 2018 Voor 2019 loopt de box 3-heffing op tot 1,68% over de waarde van uw vermogen, ongeacht uw gerealiseerd rendement op spaargeld, aandelen, obligaties en dergelijke. Ondanks dat de spaarrente nog steeds historisch laag is, stijgt het hoge tarief in box 3. In dit artikel besteden wij aandacht aan de heffing per 1 januari 2019 en de mogelijkheden om die heffing te voorkomen.
Voorkom te hoge belaste winst door spoedreparatiemaatregelen
12 nov 2018 De Hoge Raad heeft 19 oktober 2018 de per-elementbenadering voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting bevestigd. Onze verwachting is uitgekomen: na het Hof van Justitie van de EU oordeelt ook de Hoge Raad dat het Europese recht dwingt tot zogenoemde per-elementbenadering voor de fiscale eenheid. In grensoverschrijdende situaties moeten renteaftrekbeperkingen worden toegepast alsof ook een fiscale eenheid mogelijk is. Echter, voor valutaverliezen geldt dat niet. Na deze uitspraken kan het niet anders meer dan dat de spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid ingevoerd zullen worden.
Oud BPM-tarief voor nieuw ingevoerde auto bij tenaamstelling voor 1 maart 2019?
12 nov 2018 De invoer van een auto uit het buitenland kan voor de heffing van de BPM in Nederland een veelheid aan vragen oproepen. Eén van meest interessante vragen op dit moment is: Kun je ook op een nieuwe auto nog het lagere tarief van een eerder jaar toepassen?
10 nov 2018 At the end of October 2018 the text of the new proposed transition legislation has been published regarding the decrease of the 30% duration from 8 to 5 years per next year.
Let op dat u niet 3% BTW teveel betaalt!
5 nov 2018 Per 1 januari 2019 wordt het verlaagd BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit kan tot discussies leiden voor verrichte prestaties en betalingen van vlak voor of na 1 januari 2019. In vervolg op de Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2019 van 25 oktober 2018 volgt hier een update. Wanneer geldt voor toepassing BTW-tarief het moment van betaling en wanneer het moment van levering van de goederen of de diensten? BTW kan worden bespaard doordat de factuur nog voor 1 januari 2019 wordt uitgereikt dan wel betaald wordt.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2017. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1