Wetswijzigingen 2019: wat betekent dat fiscaal?

Lees wat onze specialisten daarover publiceren

Per 1 januari 2019 zijn een aantal belangrijke fiscale maatregelingen omgezet in wetgeving. De meeste details daarvan zijn nu dus bekend. 

Vooral voor het MKB zijn deze plannen behoorlijk ingrijpend. Voor IB-ondernemers wordt het tarief waartegen bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek aftrekbaar is jaarlijks vanaf 2020 verlaagd (net zoals nu bij de eigenwoningrente het geval is).  Voor de Vpb-ondernemers is vanaf 2019 de verliesverrekeningstermijn verkort en een beperking van de afschrijving op gebouwen van kracht. De verhoging van het box 2-tarief naar 26,25% vindt in 2020 plaats.

Uw cliënten verwachten dat u zich verdiept in deze wetswijzigingen en daarmee rekening houdt in uw advisering. Soms zal er in 2019 nog actie moeten worden ondernomen om fiscaal nadeel in 2020 of volgende jaren te voorkomen. 

Onze specialisten zullen regelmatig publiceren over de kansen die de nieuwe wetswijzigingen bieden. De meest actuele artikelen vindt u rechts, het volledige dossier over de wetswijzigingen vindt u hieronder.

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Tigelaar-Klootwijk_Yvonne_foto.jpg

dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk

Scientia Fiscalis
Alblasserdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging Successiewet/Inkomstenbelasting, IB-ondernemers, personenvennootschappen, dga-problematiek, vennootschapsbelasting
Profiel
Kaddour_Mohamed_foto.jpg

Mohamed Kaddour LL.M RB

Finsens Tax B.V.
Amsterdam
Specialisme(n): Internationaal belastingrecht, emigratie, immigratie, grensoverschrijdend werken, expats, buitenlandse investeringen, rechtsvormkeuze en (her)structureringen ondernemingen
Profiel
Arends_Xander_foto.jpg

mr. Xander Arends

FBN Juristen notarieel & fiscaal
Amsterdam
Specialisme(n): Aanmerkelijk belang, terbeschikkingstellingsregeling, eigenwoningregeling, periodieke uitkeringen
Profiel

Nieuwe cursussen Fiscaalconsult Academy 2019 over BTW-aangifte 2018 / BTW-actualiteiten, informatieverzoeken / boekenonderzoeken en actualiteiten overdrachtsbelasting

 

Met ingang van 22 maart 2018 is de Fiscaalconsult Academy van start gegaan met een serie cursussen ten behoeve van accountants, administrateurs, juristen en belastingadviseurs. Deze cursussen hebben tot doel kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden op locatie gegeven door specialisten die zijn verbonden aan Fiscaalconsult. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van de NBA, NOB, NOAB en KNB ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen.

Naar de Academy

Cursussen

di 5 feb 2019 16:00

Cursus informatieverzoeken/ boekenonderzoeken

door mr. Priscilla de Haas / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden
ma 25 feb 2019 16:00

Cursus actualiteiten overdrachtsbelasting

door mr. dr. Jeroen Rheinfeld / FBN Juristen / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden
Verlies op lening niet aftrekbaar, ondanks beoogde aandelenoverdracht binnen familie
15 jan 2019 De tbs-regeling geldt alleen binnen een bepaalde groep van verbonden personen binnen de familiekring. Deze groep van verbonden personen wordt uitgebreid wanneer sprake is van een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling. In casu gaat het om een schoonzoon die leningen verstrekt aan schoonvader, met het oog op een toekomstige overname van de aandelen van het bedrijf. De Rechtbank acht de leningen niet ongebruikelijk, waardoor geen tbs-verlies kan worden geclaimd in box 1.
… maar ze verhogen dan wel de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang, aldus Hof Den Bosch
15 jan 2019 De DGA in kwestie verzuimde de pandrechten die hij als zekerheid verkreeg voor de verstrekte geldleningen uit te oefenen, terwijl een onafhankelijke derde dit wel zou hebben gedaan. Daarmee heeft hij niet zakelijk gehandeld, maar in hoedanigheid van aandeelhouder.
14 jan 2019 De levering van zeeschepen, de bevoorrading van zeeschepen en diensten met betrekking tot zeeschepen is belast met 0% BTW. Vanaf 2019 moet voor toepassing van het 0%-tarief bij zeeschepen, deze zeeschepen voor minimaal 70% worden gebruikt voor de vaart op volle zee en voor 100% commercieel worden geëxploiteerd.
11 jan 2019 De Belastingdienst heeft onlangs nieuw beleid bekend gemaakt voor het gebruikelijk loon van de DGA. De wijzigingen hebben betrekking op deeltijdsituaties, startende ondernemingen en ondernemingen die verlies lijden. De Belastingdienst maakt bekend op welke wijze het loon voor de DGA in die situaties moet worden vastgesteld.
Detachering van personeel onder voorwaarden vrijgesteld
11 jan 2019 Eind 2018 is een nieuw besluit gepubliceerd over de btw-aspecten bij het uitlenen van personeel in onder meer de zorg. Het besluit bevat een aantal relevante wijzigingen, alsmede verduidelijkingen van voorgaande besluiten.
Ex-partners door automatische conversie niet levenslang aan elkaar verbonden
11 jan 2019 Het verdelen van pensioen bij scheiding is een van de meest gecompliceerde onderwerpen voor de pensioenpraktijk. Bovendien is het een onderwerp dat met veel emotie is omgeven, óók bij het nemen van beslissingen rondom de wijze van pensioendeling. Dat roept de vraag op of er wel altijd een doordachte en weloverwogen keuze wordt gemaakt voor een bepaalde afwikkeling. Keuzes lijken in de praktijk bij gebrek aan adequaat advies eerder te worden genomen op basis van emoties en een onderbuikgevoel dan op basis van rationele overwegingen.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1