Wetswijzigingen en -voorstellen met impact op uw adviespraktijk

Lees wat onze specialisten hierover publiceren

Een aantal belastingplannen is in 2019 kracht van wet geworden. In het Belastingplan 2019 zitten ook nog maatregelen die pas per 1 januari 2020 gevolgen hebben. Denk aan de afbouw van het aftrektarief (waar veel ondernemers last van krijgen), de nieuwe fietsbijtelling en de verhoging van het aanmerkelijk belangtarief naar 26,25%.

Ook ligt er een nieuw wetsvoorstel dat meer rechtsbescherming moet bieden bij geschillen over uitstel van betaling. En door het Ministerie van Sociale Zaken is een consultatiedocument uitgebracht om de pensioenverdeling bij echtscheiding beter af te stemmen op de huidige tijd.

Dit soort maatregelen raken nu al de fiscale advisering. Uw cliënten verwachten dat u zich daarin verdiept en dat zo nodig actie wordt ondernomen.

Onze specialisten zullen regelmatig publiceren over de kansen die komende wetswijzigingen en wetsvoorstellen bieden. De meest actuele artikelen vindt u rechts, de volledige dossiers hieronder.

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u desgewenst een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Blikslager_Hans_foto.jpg

drs. Hans Blikslager

Ambra Fiscale Advisering & Familie Vermogensplanning B.V.
Hilversum
Specialisme(n): Estate planning, echtscheiding, erfbelasting, familievermogens, mediation
Profiel
Sligchers_Hans_foto.jpg

mr. Hans Sligchers

Advocatenkantoor mr. Sligchers
Maastricht
Specialisme(n): Fiscaal procesrecht, invordering, fiscaal strafrecht
Profiel
Elbert_Heleen_foto.jpg

mr. Heleen Elbert

Elbert Fiscaal
Holten
Specialisme(n): Autobelastingen (bijtelling, MRB, BPM), ZZP-problematiek zoals de Wet DBA, Belastingplan 2019
Profiel

Cursusprogramma Fiscaalconsult Academy 2019; haal hier uw PE-punten!

 

In 2018 is Fiscaalconsult succesvol van start gegaan met een aantal fiscale praktijkcursussen in Wassenaar en later ook in Heerde. Deze cursussen zijn bedoeld voor belastingadviseurs en financiële - en juridische adviseurs met voldoende fiscale basiskennis. Doel is kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden gegeven door specialisten die verbonden zijn aan Fiscaalconsult.

Cursisten beoordelen de cursussen van goed tot zeer goed. Met name de kleine groepen (circa 15 deelnemers) en de aandacht voor de kansen in de eigen adviespraktijk scoren hoog. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van andere branche-organisaties (bijv. de NBA, NOB, NOAB en KNB) ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen.

Ga voor het volledige cursusaanbod naar de Academy.

Naar de Academy

Cursussen

vr 6 dec 2019 12:30

Cursus Belastingplan 2020

door mr. Heleen Elbert / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden
di 10 dec 2019 12:30

Cursus laatste btw-aangifte 2019 / btw-actualiteiten

door mr. drs. Geert Beuker / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden
Risico strafrechtelijke vervolging importeur reëel
21 jun 2019 Via onze haven in Rotterdam en luchthaven Schiphol komen aanzienlijke hoeveelheden goederen ons land binnen. Keerzijde van deze omvangrijke goederenstromen is dat fraude – in de vorm van ontduiking van douanerechten – op de loer ligt. De importeur die niets vermoedend invoeraangiften doet en daarbij vertrouwt op de gegevens van zijn leverancier, draait dan op voor de gevolgen. Hij wordt geruime tijd na de invoer alsnog met een forse navordering van douanerechten geconfronteerd. Maar daar blijft het vaak niet bij. Ook bestaat het risico op strafrechtelijke vervolging.
21 jun 2019 Medio juni 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het forfaitair rendement van 4% in box 3 niet haalbaar was voor belastingplichtigen in de jaren 2013 en 2014, zonder daar risico bij te nemen. De vraag die voorlag bij de Hoge Raad, in één van de zes proefprocedures die in het kader van massaal bezwaar worden gevoerd, was of deze heffing in strijd is met het recht op vrije eigendom uit het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Echter, het oordeel dat voor de jaren 2013 en 2014 een rendement van 4% niet haalbaar was zonder daar (veel) risico bij te lopen, wil nog niet zeggen dat sprake is van een schending van het recht op eigendom.
Let op fiscale gevolgen mkb-financiering
13 jun 2019 Crowdfunding is het voor een project of onderneming van een geldvrager bijeenbrengen van een bedrag in relatief kleine delen van een grote groep geldverstrekkers via doorgaans een online platform (crowdfundingplatform). Dit in ruil voor een immateriële, dan wel materiële beloning.
Interessante rechtspraak over verbouwing klooster in appartementen en zorgwoningen
13 jun 2019 Als een pand wordt getransformeerd naar woningen zonder dat sprake is van nieuw onroerend goed kan de koper die tijdens de transformatie verkrijgt onder omstandigheden een beroep doen op het lage 2%-tarief in de overdrachtsbelasting, zo blijkt uit twee uitspraken uit 2018 van Hof Den Haag. Een recente uitspraak van Hof Den Bosch van maart 2019 maakt echter duidelijk dat een beroep op het lage tarief zeer nauw luistert. Ook is recent een interessante uitspraak verschenen over de toepassing van het lage overdrachtsbelastingtarief op de verkrijging van zorgwoningen.
Verkrijging aandelen self storage vennootschap belast met overdrachtsbelasting, aldus de rechtbank
13 jun 2019 Bij een aankoop van aandelen in een vastgoed-bv is men in principe overdrachtsbelasting verschuldigd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een van de voorwaarden is dat de vastgoed-bv zich bezighoudt met typische vastgoedactiviteiten, zoals bijvoorbeeld verhuur. Dit geldt echter weer niet als de verhuuractiviteit onderdeel is van andersoortige dienstverlening zoals bij hotels of datacenters. In mei 2019 is van rechtbank Den Haag een uitspraak gepubliceerd over de vraag beantwoord of self storage als een typische vastgoedactiviteit kwalificeert.
Behaal maximaal rendement met de familiebank
5 jun 2019 Kent u de mogelijkheid om maximaal € 100.000 belastingvrij te schenken voor de eigen woning? Dit hoeft echter niet de voordeligste optie te zijn. Hoe kunt u helpen, zelf een goed rendement maken én ervoor zorgen dat de familiebanden goed blijven?
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1