Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Hoogwout_Theo_foto.MO.jpg

mr. Theo Hoogwout

FBN Juristen notarieel & fiscaal
Amsterdam
Specialisme(n): echtscheiding, estate planning, erfrecht en huwelijksvermogensrecht, inkomstenbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting, schenk- en erfbelasting
Profiel
Simons_Erwin_foto.jpg

mr. Erwin Simons

SmitsVandenBroek Adviseurs B.V.
Weert
Specialisme(n): Internationaal belastingrecht, met name België en Curaçao
Profiel
Verhoosel_Roel_foto.jpg

mr. Roel Verhoosel

Armino & Verhoosel Trusted Tax Advisors
Sittard
Specialisme(n): DGA-problematiek, vermogensstructurering, bedrijfsopvolging en herstructureringen
Profiel

Nieuwe cursussen Fiscaalconsult Academy na de zomer 2018 over vastgoed, bedrijfsopvolging en BTW

 

Met ingang van 22 maart 2018 is de Fiscaalconsult Academy van start gegaan met een serie cursussen ten behoeve van accountants, administrateurs, juristen en belastingadviseurs. Deze cursussen hebben tot doel kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden op locatie gegeven door specialisten die zijn verbonden aan Fiscaalconsult. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van de NBA, NOB, NOAB en KNB ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen.

Naar de Academy

Cursussen

do 13 sep 2018 16:00

Cursus vastgoed, btw en ovb

door mr. John Seerden / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden
di 18 sep 2018 12:30

Cursus btw-actualiteiten

door mr. Geert Beuker / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden
do 20 sep 2018 16:00

Cursus bedrijfsopvolging in de IB en Vpb

door Jan Willem Kemper RB / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden
Beoordeel bij reorganisatie of vaststellingsovereenkomst nog geldt!
14 aug 2018 In vaststellingsovereenkomsten aangaande de innovatiebox is opgenomen dat aanvullend overleg met de Belastingdienst benodigd is in geval van een wezenlijke wijziging van de feiten en de omstandigheden. Het is daarbij niet duidelijk wat bedoeld wordt met een wezenlijke wijziging. In de praktijk blijkt met name deze interpretatie van belang. Een kwalificatie als wezenlijke wijziging kan de veronderstelde uitkomst van de innovatiebox dan ondergraven. Dit kan spelen als de R&D-afdeling wordt gereorganiseerd, maar ook als andere kernactiviteiten wijzigen.
Belastingdienst kan geen ijzer met handen breken bij aanbrengen correcties
14 aug 2018 Bij geschillen over verrekenprijzen tussen concernvennootschappen draait het vaak om de onderbouwing en de bewijslast. Als de zakelijkheid van de verrekenprijzen door de cliënt goed zijn gedocumenteerd dan is het voor de Belastingdienst lastig om correcties te onderbouwen. Vice versa geldt dat het voor cliënten lastig is om hun onderbouwing geaccepteerd te krijgen zonder afdoende verrekenprijs onderbouwing. De rechtbank geeft duidelijkheid hierover en concludeert in deze zaak dat de inspecteur niet aan de op hem rustende bewijslast heeft voldaan.
Geen BTW verschuldigd als tegenover de vergoeding geen prestatie staat
9 aug 2018 BTW is verschuldigd over de vergoeding die aan een ondernemer wordt betaald voor een levering of dienst. In een recent besluit zijn diverse standpunten over de vergoeding in de BTW samengevoegd en geactualiseerd. Hierna gaan wij kort in op een aantal relevante onderdelen van het besluit.
Bij grote investeringen is belang optimale BTW-aftrek groot
9 aug 2018 BTW die drukt op kosten met betrekking tot goederen en diensten die worden gebruikt voor BTW belaste handelingen kan in aftrek worden gebracht. BTW op goederen en diensten die worden gebruikt voor vrijgestelde of niet economische handelingen kan niet in aftrek worden gebracht. Ondernemers die zowel belaste handelingen verrichten als vrijgestelde en/of niet economische handelingen moeten BTW op kosten splitsen.
Hoge Raad oordeelt dat niet het 6%-, maar het 21%-tarief van toepassing is
9 aug 2018 Ondernemers die zich bezighouden met het faciliteren van sportbeoefening kunnen te maken krijgen met twee verschillende BTW-tarieven, namelijk het 6%-tarief en het 21%-tarief. Het gelegenheid geven tot sportbeoefening is belast met 6% BTW. Daarbij is van belang dat er een accommodatie ter beschikking wordt gesteld met bijkomende dienstverlening, zodat sport kan worden beoefend. Watersportverenigingen die ligplaatsen ter beschikking stellen mogen echter niet het 6%-tarief toepassen, zo blijkt uit een arrest van 15 juni 2018.
9 aug 2018 Per 1 januari 2019 wordt het BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. De Eerste en Tweede Kamer moeten zich nog uitspreken over het plan, maar zoals het nu lijkt zal de verhoging van 6% naar 9% per 1 januari 2019 een feit zijn.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2017. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1