Actuele wetsvoorstellen en belastingplannen hebben impact op uw adviespraktijk!

Lees wat onze specialisten hierover publiceren

Op Prinsjesdag 2020 is het Belastingplan 2021 bekend gemaakt. De meeste belastingmaatregelen zijn nu uitgewerkt in wetteksten, maar het is nog maar de vraag of die het wetgevingsproces gaan overleven. Er zijn aanvullende maatregelen te verwachten waar ook de ondernemer mee te maken zal krijgen.

Een kort overzicht van de meest relevante voorstellen:
-             Differentiatie tarieven overdrachtsbelasting (vrijgesteld, 2%, 8%);
-             Verhoging tarief innovatiebox van 7% naar 9%;
-             Aanpassing heffingsmoment aandelenopties voor start-ups;
-             Aanpassing overgangsregeling levensloopregeling;
-             Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vpb;
-             (Kleine) aanpassingen in box 3;
-             Wetsvoorstel gegevensverwerking Belastingdienst.

Onze specialisten zullen regelmatig publiceren over de kansen die de nieuwe wetsvoorstellen bieden. De meest actuele artikelen daarover vindt u rechts. Hieronder vindt u ons dossier over de belastingplannen.

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u desgewenst een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Jos-kleur-groot.jpg

mr. Jos van Bavel

Verder Fiscaal Specialisten B.V.
Utrecht
Specialisme(n): Advisering en structurering in het bijzonder bij organisaties zonder winstoogmerk, stichtingen, (coöperatieve) verenigingen, ANBI, SBBI
Profiel
Veldhuizen_Willem_foto1.jpg

Willem Veldhuizen RE

Taxsample B.V.
Amstelveen
Specialisme(n): Tax data science en statistical audits
Profiel
Baal_van_Leon_foto.nw.1.jpg

mr. Leon van Baal

Migrantic, Tax & Immigration Lawyers
Wassenaar
Specialisme(n): Internationaal belastingrecht, inkomstenbelasting, DGA’s en expats
Profiel

Cursusprogramma Fiscaalconsult Academy 2020; haal hier uw PE-punten!

 

In 2018 is Fiscaalconsult succesvol van start gegaan met een aantal fiscale praktijkcursussen in Wassenaar en later ook in Heerde. Deze cursussen zijn bedoeld voor belastingadviseurs en financiële - en juridische adviseurs met voldoende fiscale basiskennis. Doel is kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden gegeven door specialisten die verbonden zijn aan Fiscaalconsult.

Cursisten beoordelen de cursussen van goed tot zeer goed. Met name de kleine groepen (circa 15 deelnemers) en de aandacht voor de kansen in de eigen adviespraktijk scoren hoog. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van andere branche-organisaties (bijv. de NBA, NOB, NOAB en KNB) ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen. Sinds april 2020 zijn ook interactieve PE-webinars aan ons aanbod toegevoegd.

Ga voor het volledige cursusaanbod naar de Academy.

Naar de Academy

Cursussen

di 8 dec 2020 16:00

Cursus Belastingplan 2021

door mr. Heleen Elbert / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden
What are the most important tax consequences and tax planning opportunities?
16 okt 2020 The transition period for ‘old’ 30%-ruling holders will end per the end of this year. This means that many employees will lose the 30%-ruling per January 1, 2021. We are happy to explain the most important tax consequences and tax planning opportunities.
12 okt 2020 Onlangs hebben we weer kennis kunnen nemen van het Belastingplan 2021. Hieronder staan enkele wijzigingen die vanuit het perspectief van de lokale en milieubelastingen van belang zijn. Onderaan dit artikel staat een link naar de complete belastingvoorstellen zoals deze tijdens Prinsjesdag aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.
12 okt 2020 Met enige regelmaat worden aanslagen leges voor omgevingsvergunningen bij de rechter betwist; soms met succes maar niet in alle gevallen. De feiten in een dergelijk geschil zijn altijd van belang; de toepassing van het recht is, gelet op de veelheid aan jurisprudentie, veelal complex. Een kort overzicht naar aanleiding van twee recente uitspraken over legesheffing voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning.
12 okt 2020 In mei 2020 heeft rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in een geschil over de WOZ-waarde van een zonnepark. Die uitspraak roept de nodige vragen op omdat deze op onderdelen niet in lijn is met de huidige jurisprudentie.
Een open fonds voor gemene rekening (OFGR) biedt nog steeds uitkomst
11 okt 2020 Een groot aantal vermogende particulieren heeft last van extreem hoge belastingdruk op belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Zij willen risicomijdend beleggen, en bezitten vaak spaarrekeningen of depositorekeningen. Het rendement hierop nadert op dit moment veelal 0% terwijl de box 3-heffing uitgaat van een forfaitair rendement oplopend tot 5,69%. Hierdoor kan de box 3-heffing bij grotere vermogens oplopen tot 1,8% van het vermogen in 2021.
9 okt 2020 Is er nog wat leuks te melden over autobelastingen? Nou ja, dat hangt er eigenlijk vanaf wie of wat u bent. Werkt u in de autobranche? Dan staat er wel degelijk wat revolutionairs in het Belastingplan: het heffingsmoment van de BPM wordt namelijk vervroegd van de datum van registratie van de auto naar het moment van inschrijving van de auto bij het RDW.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1