Actuele wetsvoorstellen en belastingplannen hebben impact op uw adviespraktijk!

Lees wat onze specialisten hierover publiceren

Op Prinsjesdag 2020 is het Belastingplan 2021 bekend gemaakt. De meeste belastingmaatregelen zijn nu uitgewerkt in wetteksten, maar het is nog maar de vraag of die het wetgevingsproces gaan overleven. Er zijn aanvullende maatregelen te verwachten waar ook de ondernemer mee te maken zal krijgen.

Een kort overzicht van de meest relevante voorstellen:
-             Differentiatie tarieven overdrachtsbelasting (vrijgesteld, 2%, 8%);
-             Verhoging tarief innovatiebox van 7% naar 9%;
-             Aanpassing heffingsmoment aandelenopties voor start-ups;
-             Aanpassing overgangsregeling levensloopregeling;
-             Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vpb;
-             (Kleine) aanpassingen in box 3;
-             Wetsvoorstel gegevensverwerking Belastingdienst.

Onze specialisten zullen regelmatig publiceren over de kansen die de nieuwe wetsvoorstellen bieden. De meest actuele artikelen daarover vindt u rechts. Hieronder vindt u ons dossier over de belastingplannen.

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u desgewenst een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Bregman_Peter_foto.jpg

mr. Peter Bregman RB

PM | Ondernemend
Heerde
Specialisme(n): DGA-problematiek, rechtsvormkeuze, samenwerking, familiebedrijven, mediation
Profiel
Dijk_van_Olaf_foto.MC.jpg

mr. Olaf van Dijk

Dutch Tax View
Wenum Wiesel
Specialisme(n): Estate Planning, herstructurering ondernemingen, opstellen contracten
Profiel
Rheinfeld_Jeroen_foto.MCnw.jpg

prof. mr. Jeroen Rheinfeld

FBN Juristen notarieel & fiscaal
Amsterdam
Specialisme(n): onroerende zaken, agrarisch recht
Profiel

Cursusprogramma Fiscaalconsult Academy 2020; haal hier uw PE-punten!

 

In 2018 is Fiscaalconsult succesvol van start gegaan met een aantal fiscale praktijkcursussen in Wassenaar en later ook in Heerde. Deze cursussen zijn bedoeld voor belastingadviseurs en financiële - en juridische adviseurs met voldoende fiscale basiskennis. Doel is kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden gegeven door specialisten die verbonden zijn aan Fiscaalconsult.

Cursisten beoordelen de cursussen van goed tot zeer goed. Met name de kleine groepen (circa 15 deelnemers) en de aandacht voor de kansen in de eigen adviespraktijk scoren hoog. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van andere branche-organisaties (bijv. de NBA, NOB, NOAB en KNB) ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen. Sinds april 2020 zijn ook interactieve PE-webinars aan ons aanbod toegevoegd.

Ga voor het volledige cursusaanbod naar de Academy.

Naar de Academy

Cursussen

di 8 dec 2020 16:00

Interactief webinar Belastingplan 2021

door mr. Heleen Elbert / 3 PE-punten / 8 december 2020 / max. 30 deelnemers
Aanmelden
3 dec 2020 Sinds 27 september 2020 is het UBO-register in Nederland een feit. Vanaf die datum geldt een UBO-registratieplicht voor nieuw opgerichte entiteiten en is de 18 maanden overgangsregeling gaan lopen voor bestaande entiteiten. Wat is het UBO-register ook alweer en wat zijn de gevolgen? Hoe verloopt de overgangsperiode en het belangrijkste: hoe kunt u de impact op uw privacy minimaliseren?
Rechter moet straks meer duidelijkheid geven over reikwijdte vrijstelling.
3 dec 2020 De freelance pedagogisch medewerker in de kinderopvang (hierna: zzp-er), die mede vanwege de coronacrisis steeds vaker door kinderopvangorganisaties worden ingezet, hoefden tot nu toe geen BTW af te dragen omdat zij gebruik konden maken van de BTW-vrijstelling voor kinderopvang. Steeds meer zzp-ers krijgen bericht van de Belastingdienst dat ze alsnog BTW moeten gaan afdragen, bijvoorbeeld omdat ze volgens de Belastingdienst niet kwalificeren als kinderopvangorganisatie. Volgens zzp-platform Tadaah geeft de Belastingdienst verschillende redenen waarom zzp-ers niet meer voldoen aan de BTW-vrijstelling waardoor er veel verwarring bestaat.
Wat zijn de gevolgen voor de loon-, inkomstenbelasting en sociale zekerheid?
3 dec 2020 Over de grens werken in tijden van corona? Opgelet! Door gedwongen thuis te werken in plaats van op uw gewone werkplek kan bij het wonen in het ene land en het werken in het andere land grote en soms onvoorziene gevolgen voor u hebben! Dit artikel is geschreven vanuit Nederlands fiscaal perspectief.
Nadere voorwaarden aan de administratieplicht voor stichtingen
27 nov 2020 Met ingang van 8 juli 2020 zorgt de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ voor meerdere nieuwe registratieplichten. De belangrijkste is een registratieplicht voor ‘uiteindelijke belanghebbenden’. Van een ‘Ultimate Beneficial Owner’ of ‘UBO’ is in ieder geval sprake wanneer een natuurlijk persoon een direct of indirect eigendoms- of zeggenschapsbelang heeft van meer dan 25% in een kwalificerende rechtsvorm. Ook stichtingen en stichtingsbestuurders worden door deze UBO-wetgeving geraakt. Naast de verplichting de UBO(‘s) voortaan extern te registreren, kennen stichtingen sinds de invoering van de UBO-wetgeving óók een nieuwe verplichting om in de administratie een ‘intern uitkeringenregister’ te voeren.
Zo werkt de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting
27 nov 2020 U heeft een mooi bedrijf opgebouwd. Uw zoon of dochter werkt al jaren in de onderneming en is bekwaam om deze over te nemen. Uw wens is om de aandelen in de onderneming op een fiscaal vriendelijke wijze over te dragen. Is dat mogelijk zonder afrekening van inkomstenbelasting?
26 nov 2020 Als accountant, belastingadviseur, notaris of advocaat weet je dat je in het kader van de Wwft ongebruikelijke transacties moet melden. Wanneer je het cliëntenonderzoek achterwege laat of ongebruikelijke transacties niet (tijdig) meldt, kan je dit duur komen te staan. Naast bestuursrechtelijke gevolgen kan het ook leiden tot strafrechtelijke vervolging. Je maakt je immers schuldig aan een economisch delict.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1