Belastingplan 2019: wat wijzigt er?

Lees wat onze specialisten er van vinden

Op Prinsjesdag 2018 is het Belastingplan 2019 bekend gemaakt. Dit bevat in detail uitgewerkte maatregelen uit het regeerakkoord uit 2017. Tevens is daarin het wetsvoorstel tot implementatie van de maatregelingen uit de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD1) opgenomen.

Vooral voor het MKB zijn deze plannen behoorlijk ingrijpend. Voor IB-ondernemers wordt het tarief waartegen bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek aftrekbaar is jaarlijks verlaagd (net zoals nu bij de eigenwoningrente het geval is).  Voor de Vpb-ondernemers is er een beperking van de verliesverrekeningstermijn, een beperking van de afschrijving op gebouwen en een verhoging van het tarief in box 2.

Uw cliënten verwachten dat u zich verdiept in deze (mogelijke) wijzigingen en daarop anticipeert in uw advisering. Soms zal er dit jaar nog actie moeten worden ondernomen om fiscaal nadeel in de volgende jaren te voorkomen. 

Onze specialisten zullen regelmatig publiceren over de kansen die de nieuwe wetsvoorstellen bieden. De meest actuele artikelen vindt u rechts, het volledige dossier over de belastingplannen vindt u hieronder.

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Hoogwout_Theo_foto.MO.jpg

mr. Theo Hoogwout

FBN Juristen notarieel & fiscaal
Amsterdam
Specialisme(n): echtscheiding, estate planning, erfrecht en huwelijksvermogensrecht, inkomstenbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting, schenk- en erfbelasting
Profiel
Tigelaar-Klootwijk_Yvonne_foto.jpg

dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk

Scientia Fiscalis
Alblasserdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging Successiewet/Inkomstenbelasting, IB-ondernemers, personenvennootschappen, dga-problematiek, vennootschapsbelasting
Profiel
Mossou_Walt_foto.jpg

drs. Walt Mossou

Lexcore
Tilburg
Specialisme(n): Fusies en overnames, bedrijfsopvolging, herstructurering, pensioenen, internationaal belastingrecht, echtscheidingen
Profiel

Nieuwe cursussen Fiscaalconsult Academy na de zomer 2018 over vastgoed, bedrijfsopvolging en BTW

 

Met ingang van 22 maart 2018 is de Fiscaalconsult Academy van start gegaan met een serie cursussen ten behoeve van accountants, administrateurs, juristen en belastingadviseurs. Deze cursussen hebben tot doel kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden op locatie gegeven door specialisten die zijn verbonden aan Fiscaalconsult. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van de NBA, NOB, NOAB en KNB ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen.

Naar de Academy

Cursussen

do 25 okt 2018 16:00

Cursus bedrijfsopvolgingsregeling SW

door mr. John Bult / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden
vr 7 dec 2018 12:30

Cursus Belastingplan 2019

door mr. Heleen Elbert / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden
Ook nieuwe bronbelastingen en beperking verliescompensatie spelen mee
19 okt 2018 Het Belastingplan 2019 heeft weer voor voldoende ophef gezorgd in de Nederlandse samenleving, met name de afschaffing van de dividendbelasting is de laatste tijd veel in beeld gekomen. De regering wilde deze afschaffen om het vestigingsklimaat voor grote multinationals in Nederland te verbeteren. Echter, Unilever besloot op 5 oktober 2018, onder druk van hun aandeelhouders, de verhuizing van het hoofdkantoor van Londen naar Nederland af te stellen zo niet af te zeggen.
How Unilever indirectly made expats in the Netherlands happy!
19 okt 2018 Moderately good news for many expats that felt justifiably cheated by the Dutch government since their 30% tax ruling duration was about to be shortened from 8 to 5 years on the 1st of January 2019 without any transition period. Now, the plan is that existing cases get a transition period anyway.
18 okt 2018 De toepassing van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij een schenking van aandelen in vastgoed-bv’s blijft de gemoederen bezig houden. Op dit terrein zijn twee belangrijke ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak te melden. De eerste ontwikkeling betreft een uitspraak over de toepassing van de faciliteiten in de inkomstenbelasting en successiewet, waarbij de rechtbank tot een opvallende uitspraak komt. De tweede ontwikkeling betreft de overdrachtsbelastingvrijstelling bij een schenking van aandelen in een vastgoed-bv.
Eigenwoningschuld aan eigen vennootschap wordt uitgezonderd
17 okt 2018 Het kabinet heeft in het kader van de voorbereiding van het op Prinsjesdag gepresenteerde belastingpakket voor 2019 ook besloten tot invoering van een tweetal maatregelen die nog nader moeten worden uitgewerkt.
Verlies van btw-aftrek treft sportinstellingen
16 okt 2018 Exploitanten van sportaccommodaties hoeven in 2019 niet meer het lage btw-tarief (in 2019: 9%) af te dragen, maar verliezen daarentegen hun recht op aftrek van btw (meestal 21%). Het btw-voordeel waarvan zij per saldo thans meestal profiteren, raken zij hiermee kwijt. Ik zet voor u de wijzigingen in de wet- en regelgeving op een rij. Tevens zal ik de aangekondigde subsidieregelingen en overgangsrecht toelichten.
16 okt 2018 De dividendbelasting blijft! Dat is het resultaat van de heroverweging van het kabinet. Met de opbrengst wordt het vestigingsklimaat ondersteund door diverse maatregelen. Wij informeren u graag over de voorziene wetswijziging.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2017. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1