Fiscaalconsult
 

Het Belastingplan 2020 en de impact op uw adviespraktijk

Lees wat onze specialisten hierover publiceren

Op Prinsjesdag 2019 zijn de belastingplannen voor 2020 en volgende jaren bekend gemaakt.

Voor de btw is een wetswijziging ingediend in verband met de implementatie van de Richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging van het intracommunautair handelsverkeer (quick fixes) dat per 2020 in werking zou moeten treden. De ondernemers zullen nog dit jaar hun dossiervorming hierop moeten aanpassen.

De werkkostenregeling wordt aanzienlijk verruimd voor ondernemers met een loonsom tot € 400.000, waardoor het voordelig kan zijn een personeelsfeest of fietsvergoeding uit te stellen tot na 1 januari 2020.

Tevens introduceert de Staatssecretaris van Financiën een bronbelasting op rente- en royaltybetalingen bij betalingen naar laagbelaste landen en in misbruiksituaties die per 1 januari 2021 zou moeten ingaan.

Een lagere belastingrente voor de vennootschapsbelasting (thans 8%) is er niet gekomen. Wel wordt geen rente meer in rekening gebracht als tijdig een juiste aangifte wordt ingediend.

Helaas is de invoering van de rekening-courantmaatregel voor DGA’s nog niet verder uitgewerkt, waardoor het nu nog lastig is deze DGA’s goed te adviseren.  

Onze specialisten zullen regelmatig publiceren over de mogelijkheden die de wetsvoorstellen bieden. De meest actuele artikelen daarover vindt u rechts. Hieronder vindt u ons dossier over de belastingplannen.

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u desgewenst een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Pol_van_der_Michiel_foto .jpg

Michiel van der Pol

Tax4You BV
de bilt
Specialisme(n): Afkopen crediteuren en (informele) crediteurenakkoorden tot stand brengen. Begeleiden / klankbord voor ondernemers en DGA's.
Profiel
Nietveld_Jacqueline_foto-1.jpg

mr. Jacqueline Nietveld

Nietveld loonheffingen en inkomstenbelasting
Den Helder
Specialisme(n): Loonheffingen, sociale zekerheid, inkomstenbelasting en grensoverschrijdend werken
Profiel
Verhoosel_Roel_foto.jpg

mr. Roel Verhoosel

Armino & Verhoosel Trusted Tax Advisors
Sittard
Specialisme(n): DGA-problematiek, vermogensstructurering, bedrijfsopvolging en herstructureringen
Profiel

Cursusprogramma Fiscaalconsult Academy 2019; haal hier uw PE-punten!

 

In 2018 is Fiscaalconsult succesvol van start gegaan met een aantal fiscale praktijkcursussen in Wassenaar en later ook in Heerde. Deze cursussen zijn bedoeld voor belastingadviseurs en financiële - en juridische adviseurs met voldoende fiscale basiskennis. Doel is kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden gegeven door specialisten die verbonden zijn aan Fiscaalconsult.

Cursisten beoordelen de cursussen van goed tot zeer goed. Met name de kleine groepen (circa 15 deelnemers) en de aandacht voor de kansen in de eigen adviespraktijk scoren hoog. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van andere branche-organisaties (bijv. de NBA, NOB, NOAB en KNB) ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen.

Ga voor het volledige cursusaanbod naar de Academy.

Naar de Academy

Cursussen

ma 2 dec 2019 16:00

Cursus Belastingplan 2020

door mr. Heleen Elbert / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden
di 3 dec 2019 12:30

Cursus terbeschikkingstellingsregeling in de IB

door mr. Xander Arends/ FBN Juristen / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden
Verrekenen, verdelen, splitsen of inzetten als afkoop alimentatie?
19 nov 2019 Bij echtscheiding komt de vraag op wat te doen met de aanwezige lijfrentepolissen. Deze lijfrentepolissen kunnen bij u in box 1 of box 3 zitten. Met verdelen, verrekenen of afkoop kunnen met de polis fiscale voordelen behaald worden.
Voorkom dat dividend na uitkering in box 3 valt per 1 januari 2020
14 nov 2019 Bent u als DGA van plan binnenkort een dividenduitkering te gaan doen? Of heeft u hier nog totaal niet bij stilgestaan? Het inkomstenbelastingtarief (box 2) op dividenden gaat in 2020 omhoog, de rekening courant-maatregel voor DGA’s komt eraan en de box 3-heffing lijkt hoog te blijven. Wat is het beste om te doen om fiscaal nadeel te vermijden.
Maatschap of vof met BV moet voldoende ‘body’ hebben
8 nov 2019 Een eenmanszaak én een BV, het klinkt te mooi om waar te zijn: de voordelen van een eenmanszaak vanwege de zelfstandigenaftrek en de bescherming van een BV voor risicovolle activiteiten. Het blijkt in de praktijk vaker voor te komen dan je denkt. Tevens zie je ook wel dat de ondernemer met de BV een maatschap of vof aangaat. In de praktijk blijkt dat daar niet altijd op een goede manier mee wordt omgegaan, waardoor de fiscus ruimte krijgt om de afgelopen vijf jaren te corrigeren. Voorkom dit soort ongemak en laat je van tevoren goed adviseren.
Heroverweeg ondernemingsstructuur door tariefsaanpassingen in Belastingplan 2020
5 nov 2019 Ondernemers kunnen er voor kiezen om hun onderneming te drijven middels een IB-onderneming (denk hierbij aan de eenmanszaak, VOF of maatschap) dan wel een B.V. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm wordt vaak ingegeven door fiscale motieven. Door de voorgestelde wijzigingen in het Belastingplan 2020 kan het zo zijn, dat uw huidige rechtsvorm in 2020 fiscaal niet meer optimaal is.
Let op nieuwe KOR, nieuw BTW-nummer voor ZZP-ers en de quick fixes
5 nov 2019 Omdat het einde van 2019 nadert, verdient het aanbeveling om extra aandacht aan een aantal BTW-zaken te besteden, mede met het oog op de wijzigingen in 2020.
De beschikking werkhervattingskas ligt einde van het jaar weer bij u in de bus!
4 nov 2019 Het UWV heeft op 2 september 2019 de premies en parameters voor de WGA- en Ziektewetpremies 2020 voor de werkhervattingskas gepubliceerd. Vanaf 2020 doen zich weer een aantal wijzigingen voor op het gebied van de berekening van de premie werkhervattingskas. Reden dus om goed naar de berekening en achterliggende stukken te kijken.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1