Belastingplan 2019: wat wijzigt er?

Lees wat onze specialisten er van vinden

Op Prinsjesdag 2018 is het Belastingplan 2019 bekend gemaakt. Dit bevat in detail uitgewerkte maatregelen uit het regeerakkoord uit 2017. Tevens is daarin het wetsvoorstel tot implementatie van de maatregelingen uit de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD1) opgenomen.

Vooral voor het MKB zijn deze plannen behoorlijk ingrijpend. Voor IB-ondernemers wordt het tarief waartegen bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek aftrekbaar is jaarlijks verlaagd (net zoals nu bij de eigenwoningrente het geval is).  Voor de Vpb-ondernemers is er een beperking van de verliesverrekeningstermijn, een beperking van de afschrijving op gebouwen en een verhoging van het tarief in box 2.

Uw cliënten verwachten dat u zich verdiept in deze (mogelijke) wijzigingen en daarop anticipeert in uw advisering. Soms zal er dit jaar nog actie moeten worden ondernomen om fiscaal nadeel in de volgende jaren te voorkomen. 

Onze specialisten zullen regelmatig publiceren over de kansen die de nieuwe wetsvoorstellen bieden. De meest actuele artikelen vindt u rechts, het volledige dossier over de belastingplannen vindt u hieronder.

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Kamp_van_der_Frits_foto.MC1.jpg

mr. Frits van der Kamp CT

Van der Kamp Holding B.V.
Alphen aan den Rijn
Specialisme(n): Fiscaal familievermogensrecht, echtscheiding, toekomstvoorzieningen (pensioen, lijfrente, stamrechten in eigen beheer), eigen woning, schenkbelasting, estate planning, mediation
Profiel
Sligchers_Hans_foto.jpg

mr. Hans Sligchers

Advocatenkantoor mr. Sligchers
Maastricht
Specialisme(n): Fiscaal procesrecht, invordering, fiscaal strafrecht
Profiel
Hofman_Arthur_foto1.jpg

dr. Arthur Hofman

STP Tax Lawyers
Amsterdam
Specialisme(n): Vennootschapsbelasting, internationaal belastingrecht, herstructureringen en financieringen
Profiel

Nieuwe cursussen Fiscaalconsult Academy najaar 2018 over Belastingplan 2019, bedrijfsopvolging en BTW

 

Met ingang van 22 maart 2018 is de Fiscaalconsult Academy van start gegaan met een serie cursussen ten behoeve van accountants, administrateurs, juristen en belastingadviseurs. Deze cursussen hebben tot doel kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden op locatie gegeven door specialisten die zijn verbonden aan Fiscaalconsult. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van de NBA, NOB, NOAB en KNB ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen.

Naar de Academy

Cursussen

11 dec 2018 Bij een schenking van aandelen in een vastgoed-bv is de schenker normaliter inkomstenbelasting en de verkrijger schenkbelasting verschuldigd. Daarnaast is de verkrijger meestal ook overdrachtsbelasting verschuldigd. Dat is niet anders als de vastgoedexploitatie kwalificeert als een onderneming en men dus in aanmerking komt voor de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomsten- en schenkbelasting. De Hoge Raad oordeelde op 30 november 2018 desondanks dat in een dergelijk geval een beroep op een overdrachtsbelastingvrijstelling mogelijk is. Een belangrijke overwinning voor vastgoedfamiliebedrijven dus.
Wat doen we in de tussentijd?
10 dec 2018 Sinds de invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) op 1 mei 2017 is grote onrust ontstaan onder opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp-ers) over het werken als zelfstandige. Of sprake is van zelfstandigheid danwel een dienstbetrekking wordt bepaald door wetgeving (arbeidsrechtelijk en fiscaal) en rechtspraak. De praktijk blijkt grote moeite te hebben met een juiste invulling van deze criteria, waardoor opdrachtgevers terughoudend zijn in het inhuren van zzp-ers. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën hebben op 26 november 2018 een kamerbrief gestuurd met als titel “Voortgang maatregelen ‘werken als zelfstandige’”. Nieuwe wetgeving kan echter niet worden verwacht vóór 1 januari 2021. Wat doen we in de tussentijd?
Lastenverlichting ondernemers met jaarlijkse omzet tot € 10.000 van particulieren binnen EU
6 dec 2018 Vanaf 1 januari 2019 krijgen ondernemers die via internet digitale diensten aan particulieren in andere EU-lidstaten leveren een viertal administratieve vereenvoudigingen bij het aangeven van BTW. Dit blijkt uit het wetsvoorstel ‘Implementatie artikel 1 Richtlijn elektronische handel’.
6 dec 2018 De Hoge Raad heeft eind november 2018 geoordeeld dat bij een bedrijfsopvolging van BV met een vastgoedonderneming geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Eerder kwam het Hof Arnhem-Leeuwarden ook tot deze conclusie. Hoewel de overdracht van deze vastgoed-BV niet onder de vrijstelling volgens de wettekst valt, moet de vrijstelling overdrachtsbelasting toch worden toegepast volgens de Hoge Raad. Wij lichten dit arrest graag toe.
Let op dat u niet 3% BTW teveel betaalt!
5 dec 2018 Per 1 januari 2019 wordt het verlaagd BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit kan tot discussies leiden voor verrichte prestaties en betalingen van vlak voor of na 1 januari 2019. In vervolg op het akkoord van de Tweede Kamer op de wetswijziging volgt hier een update. Wanneer geldt voor toepassing BTW-tarief het moment van betaling en wanneer het moment van levering van de goederen of de diensten? BTW kan worden bespaard doordat de factuur nog voor 1 januari 2019 wordt uitgereikt dan wel betaald wordt.
Steekproefonderzoek Belastingdienst
4 dec 2018 De Belastingdienst voert een boekenonderzoek uit conform de uitgangspunten in haar controleaanpak (CAB). In deze aanpak staat efficiency voorop, wat vergaande gevolgen kan hebben voor de uitkomst van de controle.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2017. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1