Het Belastingplan 2020 en de impact op uw adviespraktijk

Lees wat onze specialisten hierover publiceren

Op Prinsjesdag 2019 wordt het Belastingplan 2020 bekend gemaakt. Het pakket belastingmaatregelen is deels al eerder aangekondigd, zoals de invoering van de rekening-courantmaatregel voor DGA’s. Hiervan verwachten wij meer details, waar we in de praktijk hopelijk mee uit de voeten kunnen. In ieder geval is duidelijk dat door het tijdig nemen van de juiste maatregelen ernstige ‘fiscale schade’ bij veel DGA’s kan worden beperkt.

Eerder aangekondigd is ook de verruiming van de werkkostenregeling, waardoor het voordelig kan zijn een personeelsfeest of fietsvergoeding uit te stellen tot na 1 januari 2020.

Nieuwe wetsvoorstellen zijn er ook. De Staatssecretaris van Financiën heeft al aangekondigd een bronbelasting op rente- en royaltybetalingen te introduceren bij betalingen naar laagbelaste landen en in misbruiksituaties. Verder wordt voor de vennootschapsbelasting een lagere belastingrente verwacht (thans 8%) alsmede een beperking van de liquidatieregeling. Dergelijke wetswijzigingen hebben een behoorlijke impact op de MKB-adviespraktijk. Soms zal er dit jaar nog actie moeten worden ondernomen om fiscaal nadeel in de volgende jaren te voorkomen. Wees daar alert op.

Onze specialisten zullen regelmatig publiceren over de kansen die de nieuwe wetsvoorstellen bieden. De meest actuele artikelen daarover vindt u rechts. Hieronder vindt u ons dossier over de belastingplannen.

Uw fiscale sparringpartner


Als belastingadviseur, financiële dienstverlener, of als controller bij een onderneming, bent u bekend met ons belastingstelsel. Toch kunnen er bij u fiscale vragen spelen waarop u niet één twee drie het antwoord hebt. Dan kunt u terugvallen op de specialisten van Fiscaalconsult. Zij kunnen u bijstaan bij het beantwoorden van deze vragen of bij het oplossen van meer complexe vraagstukken. Dus stel uw vraag aan de specialist van uw keuze; een consult van een kwartier is gratis en verplicht u tot niets.

video-new.jpg

De gedachte achter Fiscaalconsult

Interview met oprichter Michiel Opgenoort

Zo werkt het!

Maak kennis met onze specialisten en maak gebruik van de mogelijkheid tot een gratis consult. U kunt ze vinden op naam of op specialisatie. Heeft u uw keuze bepaald, dan kunt u in de daartoe bestemde ruimte alvast de vraag formuleren en aangeven op welke wijze en op welk moment u het liefste contact heeft.

Uitgangspunt is dat u zelf in belastingzaken over enige basiskennis beschikt. De specialist kan inspringen op meer specifieke behoeften. Betreffen uw vragen een meer complexe problematiek die uitstijgt boven een kwartier sparren, neem dan ook gerust contact op. 

Stap 1

Stap 1

Zoek de gewenste specialist en beschrijf waarover u wilt sparren. Uw bericht komt per e-mail binnen, rechtstreeks bij de specialist.
Stap 2

Stap 2

De specialist belt u terug (of Skypt) op de gewenste dag/tijd. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan ontvangt u van de specialist per e-mail een andere voorstel voor contact.
Stap 3

Stap 3

Na afloop van het gesprek ontvangt u desgewenst een kort gespreksverslag of stappenplan met, indien van toepassing, een kostenraming voor een vervolgtraject.

Onze fiscale specialisten

 

Onze specialisten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van genoten opleiding(en) en ervaring op bepaalde fiscale gebieden. Vaak treden ze ook op als docent belastingrecht en publiceren ze in fiscale vakbladen.

De specialisten werken meestal bij een klein belastingadvieskantoor en hebben een passie voor hun vak. De ervaring die ze hebben opgedaan bij de grotere kantoren komt daarbij goed van pas. De kwaliteit van advisering is zo gewaarborgd, maar dan wel tegen een veel lager tarief.

Vos_Roelof_foto.2.jpg

mr. Roelof Vos

Hertoghs advocaten-belastingkundigen B.V.
Rotterdam
Specialisme(n): Indirecte belastingen, BTW en douane, procesvoering, mediation, fiscale geschillen
Profiel
Kievit_Kirsten_foto.png

Kirsten Kievit LL.M

Lex Cura
's-Gravenhage
Specialisme(n): Echtscheiding, erfrecht en huwelijksvermogensrecht, bedrijfsopvolging, inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, schenk- en erfbelasting
Profiel
Liebman_Mark_foto.MC.jpg

mr. Mark Liebman

mr. M. Liebman belastingadviseur
's-Gravenhage
Specialisme(n): Internationale vraagstukken voor werkgevers, werknemers en particulieren
Profiel

Cursusprogramma Fiscaalconsult Academy 2019; haal hier uw PE-punten!

 

In 2018 is Fiscaalconsult succesvol van start gegaan met een aantal fiscale praktijkcursussen in Wassenaar en later ook in Heerde. Deze cursussen zijn bedoeld voor belastingadviseurs en financiële - en juridische adviseurs met voldoende fiscale basiskennis. Doel is kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk. De cursussen worden gegeven door specialisten die verbonden zijn aan Fiscaalconsult.

Cursisten beoordelen de cursussen van goed tot zeer goed. Met name de kleine groepen (circa 15 deelnemers) en de aandacht voor de kansen in de eigen adviespraktijk scoren hoog. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. De leden van andere branche-organisaties (bijv. de NBA, NOB, NOAB en KNB) ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen.

Ga voor het volledige cursusaanbod naar de Academy.

Naar de Academy

Cursussen

do 3 okt 2019 12:30

Cursus terbeschikkingstellingsregeling in de IB

door mr. Xander Arends/ FBN Juristen / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden
Let op bij intracommunautaire leveringen, consignatieleveringen en ketentransacties
17 sep 2019 Met ingang van 1 januari 2020 treden nieuwe regels in werking met betrekking tot de heffing van BTW ten aanzien van internationale handel en vervoer van goederen. Het doel hiervan is om de nationale regelingen binnen de EU te harmoniseren, het bestrijden van fraude en het wegnemen van belemmerende regelgeving.
10 sep 2019 Over een week is het zover: Op Prinsjesdag presenteert het Kabinet de beleidsvoornemens en belastingmaatregelen voor 2020. We blikken alvast vooruit.
Beter zou zijn het urencriterium te vervangen door inkomenscriterium
6 sep 2019 In het Belastingplan voor 2020 wordt aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek vanaf volgend jaar wordt verminderd. Het plan is om dit voordeel -ook voor zzp'ers- de komende tien jaar terug te brengen van 7.280 euro naar 5.000 euro. Het is nog onzeker of de versobering van de zelfstandigenaftrek daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Zo laat ZZP Nederland weten de mogelijke beperking te beschouwen als een signaal van anti-ondernemers sentimenten in de politiek. In december wordt pas echt duidelijk wat er gaat gebeuren als het Belastingplan definitief wordt aangenomen.
Actie al in 2019 nodig?
5 sep 2019 Na vorig jaar weten we: de dividendbelasting blijft bestaan. Dat is geen rode loper voor Nederlandse hoofdkantoren. Daar komt naar verwachting nog nieuwe belasting bij: de “bronbelasting” wordt in concernsituaties geheven over rente (2021) en royalty’s (2021). Dit is een aardverschuiving in het Nederlandse fiscale landschap.
Let op de vereisten voor ingebrekestelling
5 sep 2019 Ieder jaar worden er miljoenen belastingaanslagen opgelegd door de Belastingdienst. Vele daarvan worden direct door de belastingplichtige betaald. Is een belastingplichtige het niet eens met de aanslag dan wordt logischerwijs bezwaar aangetekend. Als de uitspraak te lang op zich laat wachten, dan heeft u recht op een dwangsom, mits aan alle voorwaarden daarvoor zijn voldaan.
Wanneer geldt een btw-vrijstelling en wanneer zijn subsidies belast met btw?
5 sep 2019 Regelmatig hoor ik dat ervan wordt uitgegaan dat stichtingen geen btw-verplichtingen hebben. Daar schuilt een groot risico, omdat een stichting activiteiten kan verrichten waardoor de stichting wel btw-verplichtingen heeft. Bent u betrokken bij een stichting? Bent u op de hoogte van alle btw-verplichtingen waaraan de stichting moet voldoen? Is de subsidie die de stichting ontvangt wel of niet belast met btw? Is een btw-vrijstelling van toepassing op alle activiteiten van de stichting? Moet een pro-rata berekening worden gemaakt? In dit artikel leg ik graag uit hoe het zit.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1