Hoogte boete onterecht? Ga in bezwaar en vraag om vermindering!

Grote kans op vermindering boete, ook al is bezwaartermijn verstreken
Belastingplichtigen die een boete ontvangen leggen zich meestal neer bij de regels die de fiscus daarvoor hanteert. Niet altijd is bekend dat de boete na bezwaar vaak wordt verminderd, omdat er bijvoorbeeld sprake is van strafverminderende omstandigheden. Het heeft zeker nut om in bezwaar te gaan tegen de boete, want deze kan alleen maar minder worden en nooit meer. Ook als de bezwaartermijn inmiddels is verstreken kan bezwaar aantekenen succesvol zijn.
16 apr 2018 Laatst gewijzigd: 21 mei 2018 Kennis Barbara Rijskamp

Boetebeleid fiscus

De Belastingdienst legt (geautomatiseerd) verzuimboeten op bij het te laat indienen van de belastingaangiften. De hoogte van de standaardboete is vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. Dit betreft echter een leidraad. De inspecteur moet steeds in elke situatie afzonderlijk beoordelen welke boete passend en geboden is. In dat kader is het vreemd dat boeten in een geautomatiseerd proces worden opgelegd. Het heeft dus nut om te beoordelen of de boete terecht en proportioneel is opgelegd.

Afwezigheid van alle schuld

De fiscus mag geen boete opleggen als er sprake is van avas (afwezigheid van alle schuld). De praktijk wijst uit dat slechts zelden een geslaagd beroep hierop kan worden gedaan. Alleen wanneer de belastingplichtige is overleden, komen reeds openstaande boeten te vervallen voor de erfgenamen. Hen treft immers geen blaam. Toch is het goed om dit aspect mee te nemen wanneer er een boete is opgelegd. Bijvoorbeeld wanneer de boete is opgelegd aan een dementerende belastingplichtige. In hoeverre is een beroep op avas dan terecht?

Strafverminderende omstandigheden

Wanneer er sprake is van slechte financiële omstandigheden, kan met succes verzocht worden om vermindering van de boete. Ook wanneer er sprake is van een eerste verzuim, de belastingplichtige onjuist  is geïnformeerd door zijn gemachtigde of wanneer de Belastingdienst zelf een fout heeft gemaakt, zijn dit strafverminderende factoren. Zo maakte ik vorig jaar mee dat een belastingplichtige zelf uitstel had aangevraagd via mijnbelastingdienst.nl (bewijs via screenshots geleverd), maar door een storing bij de Belastingdienst deze aanvraag niet is verwerkt. In eerste instantie legde de Belastingdienst de schuld bij de belastingplichtige. Er was immers een aanmaning verstuurd en geen bevestiging van het gevraagde uitstel verzonden. Uiteindelijk gaf de Belastingdienst toe en vernietigde de opgelegde boeten. Hieruit blijkt dat je soms behoorlijk standvastig moet zijn om je gelijk te krijgen.

Klacht indienen bij de Nationale Ombudsman

Een andere optie is een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman in het geval er geen beroepsmogelijkheden meer zijn. Zo is er in 2013 een rapport verschenen van de Nationale Ombudsman met de titel “In het krijt bij de overheid”. Hierin zijn een aantal spelregels opgenomen waar de Belastingdienst zich aan dient te houden. In de praktijk worden die lang niet altijd nageleefd. Het kan daarom nuttig zijn om hier een beroep op te doen als de situatie zich daarvoor leent.

Bezwaar maken loont

Heeft de belastingdienst reeds een aanslag opgelegd met een boete? Geen paniek, neem vrijblijvend contact met mij op. Dan bekijk ik samen met jou of die succesvol kan worden bestreden. Veelal is het lonend om bezwaar te maken tegen een opgelegde boete. En na bezwaar kan de boete alleen maar minder worden en niet meer!

Auteur

Rijskamp_Barbara_foto.jpg.jpg

Barbara Rijskamp

Helder in Belastingen
Alphen aan den Rijn
Specialisme(n): Ondernemerschap, inkomstenbelasting, ZZP en DGA
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1