Omzetting pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting

In de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer wordt de mogelijkheid gegeven om de pensioenverplichting in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting. Let op de voorwaarden en meld de omzetting tijdig aan bij de Belastingdienst.
30 jun 2017 Laatst gewijzigd: 30 jun 2017 Kennis drs. Jurgen Holtermans cpc

Meld de omzetting in de oudedagsverplichting tijdig aan de Belastingdienst!

Eén van de mogelijkheden die de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer biedt, is de omzetting in een oudedagsverplchting. Kiezen de DGA en zijn/haar (ex-)partner voor deze mogelijkheid dan zet de DGA zijn/haar pensioenaanspraken of ingegaan pensioen ná het belastingvrij afstempelen in één van de kalenderjaren 2017 (vanaf 1 april), 2018 of 2019 in zijn geheel en tegen de fiscale waarde per de omzettingsdatum om in aanspraken of een terstond ingaande uitkering ingevolge een oudedagsverplichting. De omzetting moet binnen één maand na de omzetting worden gemeld via het te downloaden informatieformulier. De (ex-)partner moet ten bewijze van zijn/haar schriftelijke instemming dit informatieformulier mede-ondertekenen.

Afkoopmogelijkheid oudedagsverplichting

Ook ná omzetting kan de DGA tot en met het kalenderjaar 2019 de aanspraken of de reeds ingegane uitkering ingevolge de oudedagsverplichting gefaciliteerd in zijn geheel afkopen. De afkoopsom wordt dan op eenzelfde manier in de belastingheffing betrokken als een afkoopsom pensioenaanspraken, derhalve met toepassing van de voor dat kalenderjaar geldende korting en zonder revisierente.

Oprenting oudedagsverplichting een aankoop lijfrente bij verzekeraar

De oudedagsverplichting wordt vanaf de datum van omzetting jaarlijks opgerent tot de DGA de AOW-leeftijd bereikt. Oprenting vindt feitelijk plaats met het rekenkundig gemiddelde U-rendement van het voorafgaande kalenderjaar. Vervolgens kan de DGA het bedrag van de oudedagsverplichting binnen twee maanden ná het bereiken van de AOW-leeftijd aanwenden voor de aankoop bij een verzekeringsmaatschappij van een direct ingaande levenslange of tijdelijke oudedagslijfrente.

Alternatieve afstortmogelijkheid

Alternatief is afstorten naar een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht (banksparen), waarna het saldo op annuïtaire basis in 20 jaar wordt uitgekeerd. Het aankopen van een uitgestelde lijfrente of het afstorten naar een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht mag overigens ook te allen tijde vóórdat de DGA de AOW-leeftijd bereikt. In dit laatste geval wordt de tot dat moment opgerente oudedagsverplichting afgestort.

Verplichting tot uitkering lijfrenten door de BV

Doet de DGA niets, dan is de DGA verplicht de oudedagsverplichting via de BV af te wikkelen en wordt het op het daadwerkelijke moment van ingang van de uitkeringen aanwezige bedrag van de oudedagsverplichting in 20 jaar uitgekeerd.

Indien het pensioen van de DGA reeds op 1 april 2017 is ingegaan, wordt de uitkeringsperiode ingekort met het aantal jaren dat de DGA al AOW ontvangt.    

De DGA kan desgewenst tot vijf jaar vóór de AOW-leeftijd tot uitkering overgaan, waarbij de uitkeringstermijn dienovereenkomstig wordt verlengd.

Auteur

Holtermans_Jurgen_foto.jpg

drs. Jurgen Holtermans cpc

Hendrikx en Bakker
Tilburg
Specialisme(n): Pensioen, echtscheiding
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Uitfasering pensioen in eigen beheer: wat zijn de mogelijkheden?

30 jun 2017 Op 1 april 2017 is de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet Uitfasering) in werking getreden. Heeft u cliënten (DGA’s) die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd? In deze blog leest u welke mogelijkheden de DGA heeft.

Pensioen in eigen beheer met belastingkorting afkopen? De Wet Uitfasering biedt ook in 2018 nog mogelijkheden

7 sep 2018 Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’, kortweg de Wet Uitfasering, in werking getreden. Heeft u cliënten (DGA’s) die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd? In deze blog leest u meer over de mogelijkheid om het in eigen beheer opgebouwde pensioen met korting af te kopen. Die mogelijkheid bestaat namelijk in 2018 nog steeds, zij het dat het fiscaal voordeel wel iets is afgenomen.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1