Nieuw beleid Belastingdienst over gebruikelijk loon DGA

De Belastingdienst heeft onlangs nieuw beleid bekend gemaakt voor het gebruikelijk loon van de DGA. De wijzigingen hebben betrekking op deeltijdsituaties, startende ondernemingen en ondernemingen die verlies lijden. De Belastingdienst maakt bekend op welke wijze het loon voor de DGA in die situaties moet worden vastgesteld.
11 jan 2019 Laatst gewijzigd: 1 feb 2019 Kennis mr. drs. Martijn van der Kroon

De Belastingdienst komt in het gewijzigde Handboek Loonheffingen tegemoet aan DGA’s met startende en verlieslijdende ondernemingen.

In deeltijdsituaties niet automatisch lager gebruikelijk loon

Een directeur-groot aandeelhouder (DGA) is gehouden een gebruikelijk loon te genieten. In de wet is een normbedrag opgenomen dat in beginsel dient te worden aangehouden. Het normbedrag voor gebruikelijk loon is gesteld op € 45.000 (voor 2018 en 2019). Als de meestverdienende werknemer een hoger loon geniet, is dat loon in beginsel het normbedrag. In het Handboek Loonheffingen is inmiddels uitdrukkelijk opgenomen dat het bedrag niet automatisch lager mag worden vastgesteld, indien er sprake is van een deeltijdsituatie van de DGA. Wil er sprake zijn van een lager salaris door deeltijd dan dient dit aannemelijk te worden gemaakt. Het aannemelijk maken van dit lagere loon kan door te onderbouwen dat in vergelijkbare deeltijdsituaties dat lagere loon betaald zou worden.

Startende onderneming heeft recht op lager gebruikelijk loon

Tot voor kort was er alleen voor zogenaamde start-ups met een WBSO-subsidie een mogelijkheid om in de eerste drie jaren af te wijken van het gebruikelijk loon. Inmiddels is in het Handboek loonheffingen opgenomen dat alle startende ondernemingen kunnen afwijken van het normbedrag van het gebruikelijk loon. De nieuwe norm is dat in de eerste drie jaren van de onderneming een lager loon mag worden vastgesteld, als de onderneming het normbedrag nog niet kan betalen. Het loon mag echter niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon dat past bij het aantal uren dat de DGA werkt.

Coulance voor verlieslijdende onderneming

Is er sprake van een verlieslijdende situatie en komt de continuïteit van de onderneming in gevaar? Dan mag het loon lager worden vastgesteld dan het normbedrag. Echter, niet lager dan het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat de DGA werkt.

Afsluitend

De regeling van het gebruikelijk loon blijft onderwerp van discussie met de Belastingdienst. Deze nieuwe richtlijnen geven met name voor startende ondernemingen en verlieslijdende ondernemingen ruimte om een lager loon voor de DGA vast te stellen.

In de praktijk zien wij geregeld discussies ontstaan met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon. Wij raden daarom elke DGA aan om het huidige salaris te onderbouwen en te toetsen aan de normzetting.

Indien u naar aanleiding van deze wijzigingen vragen heeft over de juistheid van uw gebruikelijk loon, neemt u dan vooral contact met mij op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1