Schenkingsvrijstelling eigen woning breder toepasbaar?!

Schenking mag ook nadat uitgaven gedaan zijn, aldus de rechtbank
Onlangs oordeelde de Rechtbank Gelderland dat de schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 ook kan worden toegepast op verbouwingskosten van vóór de schenkingsdatum. Deze zaak speelde in 2013 en de vraag is dan ook of deze uitspraak in hoger beroep stand houdt én of deze bredere toepassing ook in latere jaren kan worden toegepast.
15 feb 2019 Laatst gewijzigd: 2 mrt 2019 Jurisprudentie mr. drs. Martijn van der Kroon

De Rechtbank over toepassing schenkingsvrijstelling eigen woning

De casus uit de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 21 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:181, was als volgt. Belanghebbende heeft in 2013 kosten gemaakt voor de verbouwing van de eigen woning. Eind 2013 krijgt belanghebbende een schenking van € 100.000 van haar ouders. Volgens belanghebbende heeft zij recht op de tijdelijke verruiming van de eenmalige schenkingsvrijstelling eigen woning voor de verbouwingskosten. Volgens de inspecteur vallen alleen de verbouwingskosten na de datum van schenking onder de vrijstelling. In geschil is dan ook de navorderingsaanslag schenkbelasting.

Volgens de rechtbank wordt voldaan aan de voorwaarden van de eenmalige verruiming van de vrijstelling eigen woning. De rechtbank komt tot het oordeel dat uit deze voorwaarden niet blijkt dat de schenking voorafgaand aan de uitgaven moet worden gedaan, maar dat slechts moet blijken dat eens schenking is gedaan én dat kosten voor een eigen woning zijn gemaakt. In deze zaak wordt aan beide voorwaarden voldaan, waardoor de rechtbank het beroep op de schenkingsvrijstelling honoreert.

Bredere toepassing schenkvrijstelling mogelijk?

Wij zijn het met de argumenten van de rechtbank eens. Het is echter de vraag of bij hoger beroep het gerechtshof (en uiteindelijk de Hoge Raad) tot hetzelfde oordeel zullen komen. Wij zien daar wel veel aanknopingspunten voor, maar dit zal uiteindelijk moeten worden afgewacht.

Daarnaast betreft deze zaak de tijdelijke regeling van de verruimde vrijstelling. Inmiddels is de vrijstelling structureel in de wet opgenomen. De voorwaarden van de vrijstelling zijn daarbij gewijzigd, maar naar onze mening zou in het geval de kosten voor de eigen woning al zijn gemaakt voorafgaand aan de schenking, een beroep op de vrijstelling mogelijk moeten zijn als er voldoende verband tussen de kosten en de schenking bestaat.

Schenkingsaangifte 2018 vóór 1 maart 2019!

Heeft u in 2018 een schenking gehad die betrekking had op bijvoorbeeld de verruimde vrijstelling eigen woning? Meld dit dan via de schenkingsaangifte bij de Belastingdienst. Schenkingen die u heeft ontvangen in 2018 en waarvoor een aangifteplicht geldt, dienen uiterlijk 1 maart 2019 te zijn ingediend bij de Belastingdienst.

Twijfelt u of u een aangifte schenking moet indienen of wilt u graag hulp bij het opstellen van uw schenkingsaangifte? Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. Mocht u hierover meer informatie willen hebben, neemt u dan vooral contact met ons op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1