Bent u US PERSON zonder dat u het wist?

US PERSONS hebben belastingverplichtingen in Amerika
Stel, u bent Nederlander, woont en werkt in Nederland, maar bent in Amerika geboren of heeft een Amerikaanse ouder! Dit maakt u een US PERSON. Het gevolg hiervan is dat u naar alle waarschijnlijkheid belastingverplichtingen in Amerika heeft.
24 feb 2020 Laatst gewijzigd: 13 mrt 2020 Kennis mr. Olaf van Dijk

Nederlander met Amerikaanse nationaliteit

Vaak komt het voor dat Nederlanders die (toevallig) in Amerika geboren zijn, omdat hun ouders daar op dat moment woonden, maar er zelf nooit als volwassene gewoond hebben, niet bekend zijn met het feit dat geboren-zijn in de US betekent dat zij automatisch (mede) de Amerikaanse nationaliteit (Citizenship) kregen en dat dit met zich meebrengt dat zij belastingaangifte in de VS moeten doen. Dit gaat zelfs zo ver dat ook veel Nederlandse accountants en/of fiscalisten niet bekend zijn met deze verplichtingen en als gevolg daarvan hun cliënten niet of zelfs foutief informeren.

Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting ontheft niet van aangifteverplichting

Er is gelukkig wel een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting en dit voorkomt in de meeste gevallen heffing in Amerika, maar de verplichting om aangifte doen in de VS is daarmee niet komen te vervallen! Reden genoeg dus voor accountants en fiscalisten om zich te verdiepen in deze materie en proactief na te gaan of er cliënten zijn in hun cliëntenbestand die een band met de VS hebben door geboorte, een ouder of een – oude –  Greencard.

Belastingstelsel Amerika

Amerika heeft een uitzonderlijk belastingstelsel, het zogenaamde Citizen Based Taxation (CBT), ofwel belastingheffing op basis van het zijn van citizen. Vrijwel alle andere landen in de wereld gaan uit van een Resident Based Taxation (RBT), oftewel belastingheffing op basis van permanente woon- of verblijfplaats.

Daarnaast wordt iedereen die in Amerika is geboren automatisch en voor het leven Amerikaans staatsburger en heeft dus de verplichting om ieder jaar belastingaangifte in de VS te doen! Ook als één van de ouders Amerikaan is en de kinderen in Nederland zijn geboren kan dit betekenen dat de kinderen US citizen zijn geworden. Voor deze kinderen betekent dit dat er jaarlijks aangifte inkomstenbelasting in de VS moet worden gedaan.

FATCA

En dan is er ook nog FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Deze relatief nieuwe wet (2015) verplicht financiële instellingen (banken, verzekeringmaatschappijen, etc.) om jaarlijks de financiële gegevens van cliënten die US PERSON zijn (US citizen of Greencardhouder) bij de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) te melden. Zie in dit verband

de informatie daarover op de site van de Belastingdienst.

De combinatie van belastingplicht in Amerika op basis van staatsburgerschap en FATCA maakt dat de laatste tijd heel veel Nederlanders volkomen verrast worden door vragen van hun Nederlandse bank. Deze bank vraagt naar hun US (belasting) status en naar een Amerikaans belastingnummer (Social Security Number of SSN). Veel van deze “toevallige Amerikanen”, die dus nooit in Amerika gewoond of gewerkt hebben, zijn niet in het bezit van een SSN. De banken voelen zich vervolgens gedwongen om de bankrekening van de cliënten in kwestie te sluiten of te bevriezen. Dit kan heel nadelig uitpakken, omdat het verkrijgen van een SSN 6 tot 12 maanden kan duren! Zie in dit verband ook bijgaand kort informatiefilmpje (YouTube) .

Wat kunt u doen?

Het bovenstaande laat zien dat niets doen geen optie is. Ter voorkoming van problemen en mogelijke schadeclaims is het voor accountants en/of fiscalisten van belang om cliënten proactief aan te schrijven, teneinde na te gaan of er een van meerderen tot hun portefeuille behoren die een Amerikaanse status hebben (geboorte, US ouders of Greencard houder). Indien dit het geval is dan dienen de betreffende cliënten te worden voorzien van informatie omtrent hun belastingstatus en te worden geïnformeerd over het belang van het aanvragen van een SSN.

Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met Daan Durlacher, eigenaar van Americans Overseas

Indien u of uw cliënt meer informatie over het bovenstaande wenst, dan ben ik graag bereid u persoonlijk te woord te staan. Neem daarvoor gerust contact met mij op.

Auteur

Dijk_van_Olaf_foto.MC.jpg

mr. Olaf van Dijk

Dutch Tax View
Wenum Wiesel
Specialisme(n): Estate Planning, herstructurering ondernemingen, opstellen contracten
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1