De NOW is zo vrijgevig nog niet!

De Noodmaatregel Overbrugging behoud Werkgelegenheid ofwel kortweg NOW is in twee weken door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit de grond gestampt. In de aankondiging en toelichting bij de getroffen regeling wordt hier ook aan gerefereerd. De verwachting wordt uitgesproken dat er nog wel opstart en uitvoeringsproblemen zullen ontstaan. Uiteraard natuurlijk niet alleen voor wat betreft de regeling zelf, maar ook vanwege het feit dat het aanvragen van de regeling en het afdoen daarvan volledig digitaal plaatsvindt. Afstand houden staat voorop.
3 apr 2020 Laatst gewijzigd: 28 apr 2020 Opinie mr. Frits Algie

100% omzetverlies = 90% salarisvergoeding, 50% omzetverlies = 45% salarisvergoeding?

Opvallend is dat Minister Koolmees in al zijn optredens benadrukt dat hij (hij bedoelt uiteraard ons, de belastingbetalers) 90% van het salaris over de periode maart t.e.m. mei gaat subsidiëren. Eerlijk gezegd gaat de Minister daar wel een beetje kort door de bocht. Allereerst wordt het gedeelte aan omzetverlies losgelaten op het salaris dat gesubsidieerd wordt. Dus alleen bij 100% omzetverlies is er 90% salarisvergoeding. Is er 50% omzetverlies dan is er 45% salarisvergoeding. Tenminste dat denk je, maar dat is niet zo. Er zit nog een addertje (nou zeg maar 2 adders) onder het gras.

Risico dat loonkomstensubsidie gedeeltelijk moet worden terugbetaald

De subsidie wordt vastgesteld op basis van de loonsom januari. Op die loonsom wordt het te verwachten omzetverlies losgelaten. Ofwel 50% omzetverlies betekent 50% van 90% van de loonsom. Alleen, en hier komt de eerste adder: deze loonsom wordt bij de eerste toekenning nauwelijks ‘geschoond’, terwijl dat bij de definitieve berekening wel gebeurt.  De kans is dus aanwezig dat een belangrijk deel van de subsidie naderhand terugbetaald moet worden.

Korting achteraf hakt er harder in dan je zou verwachten

Dan komt de 2e adder. Als het gemiddelde loon in de maanden maart, april en mei (exclusief vakantietoeslag) lager is dan de loonsom januari vindt er een korting plaats. Je zou verwachten dat je korting gelijk is aan het omzetverlies maal 90% van het verschil tussen de gemiddelde loonsom, maart/april/mei en de loonsom januari. Niets is minder waar. De korting = 90% van het verschil tussen de beide loonsommen! Dat verschil moet je ook nog met 1,3 vermenigvuldigen, en dan heb je pas de korting.

Een en ander betekent overigens dat de korting er dus harder inhakt. Rekenkundig klopt het: als er 10% minder salaris wordt uitbetaald, is de uiteindelijke subsidie ook navenant lager. Wat hier voor het gemak wel even vergeten wordt is dat omzetverlies vaak een heel andere ‘kostprijs’ heeft dan alleen maar salaris. Contact met het ministerie hierover heeft geleerd dat men hier een zeer bewuste keuze heeft gemaakt vanuit de visie dat als de omzet met 50% daalt men 50% van de loonsom wil subsidiëren, mits die loonsom volledig hetzelfde blijft. Daalt de loonsom, dan daalt dus de subsidie eveneens. Maar als je toevallig in januari bonussen hebt uitbetaald of andere aperiodieke loonbestanddelen (behoudens vakantiegeld), dan ga je daar dus echt strafkorting over betalen.

Mensen in dienst houden is makkelijker voor bedrijven met lage loonsomcomponent

Kortom, bedrijven met een relatief lage loonsomcomponent zullen het makkelijker hebben om mensen in dienst te houden als ze de maximale subsidie kunnen ontvangen. Arbeidsintensieve bedrijven die belangrijke delen van hun omzet missen, zullen zeer waarschijnlijk niet anders kunnen dan ook met de subsidie van Minister Koolmees afstand te doen van werknemers. Bedacht dient daarnaast nog wel te worden dat de subsidie extra wordt gekort voor zover op bedrijfseconomische gronden ontslag is aangevraagd voor medewerkers.

Kortom, de NOW is ingewikkelder, minder vrijgevig en misschien ook minder rechtvaardig dan wordt uitgedragen en door velen wordt gedacht.

Tot slot nog even dit. Als de omzet daalt met 20% maar de loonsom met 30% zou er sprake kunnen zijn van een negatieve subsidie. Ik vraag me of dat de bedoeling is en weet bijna wel zeker dat het niet kan juridisch gezien. In ieder geval maar geen subsidie aanvragen in zo’n scenario. Alleen heb je het als onderneming altijd in de hand dat de loonsom niet (te hard) daalt?

 

Auteur

Algie_Frits_foto.jpg

mr. Frits Algie

Algoet Belastingadvies / Zelfstandige belastingadviseurs
Haarlem
Specialisme(n): DGA-problematiek, beleggingsstructuren, vennootschapsbelasting, loonheffingen, erf- en schenkbelasting
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Dossier

Bent u specialist?

En wilt u zich op onze site profileren met publicaties die interessant zijn voor financiƫle en juridische dienstverleners? Graag bespreken wij met u de mogelijkheden! Interesse? Neem contact op!
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1