Compagnonsverzekering waarborgt continuïteit van onderneming

Let wel op de fiscale consequenties!

Een compagnonsverzekering zorgt ervoor dat bij overlijden van een compagnon de overblijvende compagnons de onderneming kunnen overnemen en voortzetten. Wel is het zaak om goed in kaart te brengen wie de verzekering precies afsluit en wat de fiscale gevolgen voor de premiebetaling en latere uitkeringen zijn.

17 okt 2017 Laatst gewijzigd: 17 okt 2017 Opinie drs. Nicolle Marks REP

Wanneer een compagnonsverzekering?

In een aandeelhoudersovereenkomst komt vaak de zogenaamde compagnonsverzekering aan de orde. In de situatie dat je met meerdere personen eigenaar bent van een onderneming, al dan niet via een besloten vennootschap, kan een dergelijke verzekering heel zinvol zijn.

Wat gebeurt er namelijk als één van de compagnons komt te overlijden? Afhankelijk van wat je hebt afgesproken in de aandeelhoudersovereenkomst wil je op dat moment vermoedelijk de erfgenamen uitkopen. Er kan dan gebruik worden gemaakt van een overnamebeding.

De continuïteit van de onderneming is dan gewaarborgd; je wordt niet ineens geconfronteerd met de erfgenamen in de onderneming en de erfgenamen kunnen ook financieel verder met hun leven zonder de last van de onderneming. Het verkrijgen van deze aandelen kan echter een kostbare aangelegenheid zijn. De nabestaanden moeten immers contant worden betaald. Wat als de middelen van de onderneming voornamelijk bestaan uit gebouwen en bedrijfsmiddelen?

Dan kan een compagnonsverzekering uitkomst bieden.

Wat is een compagnonsverzekering?

De compagnonsverzekering is een overlijdensrisicoverzekering die bij overlijden van een compagnon, vennoot of maat een verzekerd bedrag uitkeert aan de achterblijvende compagnon(s). Met deze uitkering kan bijvoorbeeld het aandeel van de overleden compagnon worden overgenomen.

De compagnons verzekeren elkaar kruislings. Dat wil zeggen dat compagnon A de premie betaalt voor de verzekering op het leven van compagnon B en vice versa. Als de compagnons een relatief groot leeftijdsverschil hebben, zal degene die het oudst is de premie voor de jongste betalen en andersom. Omdat de jongere daarom een hogere premie voor zijn collega betaalt, kan het gewenst zijn om hierover nadere afspraken te maken.

Per situatie zal bekeken moeten worden wie de verzekering afsluit: privé dan wel via de B.V.. De keuze  maakt verschil voor de hoogte van het te verzekeren bedrag en daarmee ook de hoogte van de premie, het al dan niet aftrekbaar zijn van de premie en het wel of niet belastbaar zijn van de daaruit voortvloeiende uitkering.

Dit is maatwerk, maar zeker de moeite waard om een keer over na te denken en over van gedachten te wisselen voor de rust op financieel vlak van zowel de mogelijk toekomstige achterblijvers in de onderneming als de mogelijk toekomstige erfgenamen.

Auteur

Marks_Nicolle_foto.jpg

drs. Nicolle Marks REP

Fiscuraat B.V.
Vught
Specialisme(n): Estate planning
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Aandeelhoudersovereenkomst voorkomt ellende bij conflict

17 okt 2017

Oefen je samen met een ander een bedrijf uit in de vorm van een B.V. en ben je samen aandeelhouder, al dan niet via een persoonlijke holding, dan is een aandeelhoudersovereenkomst een must. Essentieel daarbij zijn: de opname van een exitregeling, overnamerechten/-verplichtingen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid, wijze van bepaling van de waarde van de aandelen en een financieringsregeling bij overname.

Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1