Douane / im- en export

Hof van Justitie geeft uitleg over achteraf wijzigen van douaneaangifte

1 nov 2019 Jurisprudentie Een wezenlijk verschil met de rest van de fiscaliteit is dat de heffing van douanerechten vooral wordt bepaald door EU-wetgeving. Bij een conflict tussen de belastingplichtige en de douaneautoriteiten gaat het dus vaak om de uitleg van Europese wetgeving. Reden voor nationale rechters om met regelmaat prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg te stellen over de uitleg van Europese douanebepalingen. Zo gaf het Hof op 10 juli 2019 antwoord op de vraag of een aangever op grond van art. 78 Communautair Douanewetboek een eerdere in de douaneaangifte aangegeven douanewaarde kan wijzigen door te kiezen voor een lagere verkoopprijs.
Verder lezen...

Wanneer zijn goederen 'niet gebruikt' volgens Hof van Justitie?

1 nov 2019 Jurisprudentie In de praktijk komt het geregeld voor dat verplichtingen voor goederen die onder douanetoezicht de EU zijn binnengebracht niet worden nageleefd. Als gevolg daarvan zijn dan alsnog douanerechten verschuldigd over die goederen. Sinds drie jaar is het volgens het Douanewetboek van de Unie mogelijk dat die schuld tenietgaat als wordt aangetoond dat goederen niet zijn gebruikt of verbruikt en de goederen bovendien de EU hebben verlaten. De Zweedse rechter heeft het HvJ EU gevraagd wat onder gebruikt moet worden verstaan. Voor de praktijk een belangrijke kwestie, nu daarmee meer duidelijkheid komt over de mogelijkheid voor het tenietgaan van een douaneschuld die in feite onrechtvaardig was. Op basis van onze ervaring, lopen wij graag vooruit op de beslissing van het Hof.
Verder lezen...

Bij ‘no deal’ Brexit ontstaan verstrekkende douanegevolgen

21 sep 2019 Kennis De Brexit is uitgesteld tot 31 oktober aanstaande. De kans dat het Verenigd Koninkrijk (VK), onder leiding van Boris Johnson, nog vóór die tijd een uittredingsakkoord met de EU bereikt, lijkt met de dag kleiner te worden. De recente ontmoeting tussen Boris Johnson en de Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft dat nog eens benadrukt en laat zien dat Boris Johnson op zeer korte termijn met concrete voorstellen moet komen om de impasse te doorbreken. De onderhandelingsgesprekken tussen het VK en de EU zijn inmiddels geïntensiveerd. De volgende EU-top staat gepland op 17 oktober 2019. Dus vóór die datum proberen de onderhandelaars een compromis te bereiken.
Verder lezen...

Mooie auto, nieuw?

1 jul 2019 Jurisprudentie Als trotse eigenaar zegt u waarschijnlijk graag volmondig ‘ja’ in antwoord op deze vraag. Zou u dit antwoord ook nog zo graag geven als ik u vertel dat het u een paar duizend euro kan kosten?
Verder lezen...

Forse navorderingsaanslagen Douanerechten bij importeur wegens valse oorsprongcertificaten terecht, aldus Rechtbank

21 jun 2019 Jurisprudentie Via onze haven in Rotterdam en luchthaven Schiphol komen aanzienlijke hoeveelheden goederen ons land binnen. Keerzijde van deze omvangrijke goederenstromen is dat fraude – in de vorm van ontduiking van douanerechten – op de loer ligt. De importeur die niets vermoedend invoeraangiften doet en daarbij vertrouwt op de gegevens van zijn leverancier, draait dan op voor de gevolgen. Hij wordt geruime tijd na de invoer alsnog met een forse navordering van douanerechten geconfronteerd. Maar daar blijft het vaak niet bij. Ook bestaat het risico op strafrechtelijke vervolging.
Verder lezen...

AEO-status: Douane vraagt bij controle van te brede kring van personen gegevens op

28 feb 2019 Kennis De Europese douanewetgeving biedt aan bedrijven de mogelijkheid om de status van "geautoriseerde marktdeelnemer" te verkrijgen, in douanejargon de zogenoemde “AEO-status”. Deze status levert in de praktijk de nodige voordelen op. Zo is het vervullen van douaneformaliteiten vereenvoudigd en controleert de douane minder vaak bij de invoer van goederen.
Verder lezen...

Toenemende handelsconflicten leiden tot toenemende douanetarieven

1 feb 2019 Kennis Bij invoer van goederen in de Europese Unie (EU) spelen verschillende heffingen een rol. Zo wordt in nagenoeg alle gevallen btw bij invoer verschuldigd. Daarnaast worden zogenoemde douanerechten geheven, op basis van de indeling van de goederen in de ‘gecombineerde nomenclatuur (GN)’ en het daarbij behorende tarief. Ook de ‘oorsprong’ van een goed speelt een belangrijke rol bij de hoogte van het douanetarief. Voor bepaalde producten is -afhankelijk van de oorsprong- bij invoer in de EU een (aanzienlijk) lager of juist een (aanzienlijk) hoger douanetarief van toepassing.
Verder lezen...

Bent u klaar voor de risico’s van de Brexit?

30 jan 2019 Kennis “Hope for the best, prepare for the worst” is geen loze kreet, maar harde noodzaak geworden. Als u gaat uitvoeren naar het VK krijgt u met Douanewetgeving te maken. Wellicht moeten invoerrechten worden voldaan. Waarschijnlijk wilt u voor uw goederenleveranties het BTW 0-tarief toepassen, net zoals bij leveranties aan andere niet EU-landen. Het inwinnen van advies hiervoor wordt gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die Brexit-vouchers beschikbaar stelt.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1