Echtscheiding

Denk bij echtscheidingsprocedure aan fiscaal partnerschap en gevolgen verhuizing

12 feb 2019 Kennis Een onschuldig lijkend verzoek van de kopers van een woning waarvan de eigenaren in echtscheiding liggen, heeft door een doorlopend fiscaal partnerschap vervelende gevolgen voor de heffingskortingen van mevrouw in het jaar van de echtscheiding.
Verder lezen...

DGA kan bij voorgenomen echtscheiding B.V. fiscaal vriendelijk splitsen

1 feb 2019 Kennis Bij echtscheiding ontstaat bij een gezamenlijke B.V. het probleem dat er gedeeld moet worden. Uitkoop kan fiscaal en financieel nadelig uitpakken. Het Ministerie van Financiën is in maart 2018 met nieuw beleid gekomen, dat voordelig kan uitwerken in echtscheidingssituaties.
Verder lezen...

Consultatiedocument wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

11 jan 2019 Kennis Het verdelen van pensioen bij scheiding is een van de meest gecompliceerde onderwerpen voor de pensioenpraktijk. Bovendien is het een onderwerp dat met veel emotie is omgeven, óók bij het nemen van beslissingen rondom de wijze van pensioendeling. Dat roept de vraag op of er wel altijd een doordachte en weloverwogen keuze wordt gemaakt voor een bepaalde afwikkeling. Keuzes lijken in de praktijk bij gebrek aan adequaat advies eerder te worden genomen op basis van emoties en een onderbuikgevoel dan op basis van rationele overwegingen.
Verder lezen...

Compensatie van partner bij uitfasering pensioen in eigen beheer

10 sep 2018 Kennis Over de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 31 januari 2018 zijn reeds twee bijdragen van mij gepubliceerd. Dit zijn de blogs ‘Gewezen partner moet meewerken aan omzetting pensioen in eigen beheer in oudedagsverplichting’ en ‘Verdeling aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting bij echtscheiding’. De uitfasering van het pensioen in eigen beheer leidt veelal tot de verplichting om de partner te compenseren. De fiscale gevolgen daarvan worden in dit deel besproken. Deel drie van een drieluik over de oudedagsverplichting.
Verder lezen...

Verdeling aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting bij echtscheiding

10 sep 2018 Kennis In mijn blog ‘Gewezen partner moet meewerken aan omzetting pensioen eigen beheer in oudedagsverplichting’, deel één van dit drieluik, ga ik in op de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 31 januari 2018 . Daarin verplicht de rechtbank de gewezen partner in het kader van een echtscheiding om mee te werken aan de omzetting van pensioen in eigen beheer in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting. De vraag is of de gewezen partner bij een afsplitsing van de aanspraken ingevolge een oudedagsverplichting een eigen aanspraak daarop kan krijgen. Deel twee van een drieluik over de oudedagsverplichting.
Verder lezen...

Gewezen partner moet meewerken aan omzetting pensioen eigen beheer in oudedagsverplichting

10 sep 2018 Kennis Een DGA heeft pensioen in eigen beheer opgebouwd, waarna een echtscheiding is uitgesproken. De bedoeling is dat de pensioenaanspraak wordt omgezet in een oudedagsverplichting. Het belang daarvan voor de DGA acht de rechtbank zo groot dat de gewezen partner verplicht is hieraan mee te werken. Deel één van een drieluik over de oudedagsverplichting.
Verder lezen...

Kijk uit voor een forse korting op toeslagen bij samenwonen met niet-partner

30 apr 2018 Kennis Onlangs kwam ik in contact met Femme. Gescheiden, alleenstaande moeder, ZZP-er met beperkt inkomen en in grote mate afhankelijk van diverse toeslagen. Femme moest duizenden euro’s aan toeslagen terugbetalen. En wellicht nog erger; een groot deel van haar toeslagen was voor de toekomst drastisch verlaagd. Was, want na twee maanden moeizame communicatie met de Belastingdienst is de financiële lucht voor Femme weer geklaard. Haar recht op toeslagen is herleefd en alle aanslagen zijn van tafel. Nieuwsgierig? Hierna meer over de situatie van Femme.
Verder lezen...

Artikel 1:95a BW biedt financiële en fiscale uitkomst bij echtscheiding en/of overlijden

5 apr 2018 Kennis Artikel 1:95a van het Burgerlijk Wetboek (BW) is ingevoerd per 1 januari 2018 en geeft mogelijkheden om de gewezen echtgenoot of langstlevende alsnog een redelijke vergoeding te geven voor ingebrachte kennis, vaardigheden en arbeid in de onderneming van de andere echtgenoot. Vastlegging van deze vergoeding in de huwelijkse voorwaarden voorkomt geschillen achteraf en stelt fiscaal gunstige afwikkeling veilig.
Verder lezen...

Het onbedoelde fiscale gevolg van pensioenverrekening bij echtscheiding

14 feb 2018 Jurisprudentie Bij een echtscheiding moeten veel financiële zaken worden afgewikkeld. Er wordt geïnventariseerd wat er is en hoe dit te verdelen. Soms resulteren de afspraken in het verrekenen van pensioen/lijfrente met een ander vermogensbestanddeel. Maar pas op, de fiscale gevolgen hiervan kunnen enorm zijn! Zo ook in een recente uitspraak van Hof Den Bosch van eind 2017. In dit artikel meer over deze uitspraak en de bijbehorende fiscale problematiek.
Verder lezen...

Echtscheiding en de gouden handdruk: moeten we delen?

6 okt 2017 Kennis Een veelgehoorde vraag. Moet ik mijn gouden handdruk delen met mijn aanstaande ex-partner bij een echtscheiding? Het antwoord hangt van meerdere factoren af, die we in deze blog voor je behandelen.
Verder lezen...

Kijk uit bij toerekening van inkomen en vermogen aan fiscaal partners en ex-partners

12 jul 2017 Kennis Eindigt fiscaal partnerschap doordat partijen uit elkaar gaan, dan moet vrijwel altijd over een eerder jaar waarin het fiscaal partnerschap nog bestond, aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. In de praktijk kunnen grote problemen ontstaan indien geen afspraken zijn gemaakt over de onderlinge toedeling van bepaalde inkomsten tussen de inmiddels ex-partners in de aangiften van dat eerdere jaar en wanneer de ene partner over de DigiD van de andere partner beschikt. Deze problemen kunnen eenvoudig worden voorkomen ….
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1