Loonheffingen

do 25 jun 2020 12:30

Cursus actualiteiten loonheffingen

door Jacques Raaijmakers / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden

Laat Beschikkingen Whk controleren; betaal niet onnodig te veel premies

4 nov 2019 Kennis Het UWV heeft op 2 september 2019 de premies en parameters voor de WGA- en Ziektewetpremies 2020 voor de werkhervattingskas gepubliceerd. Vanaf 2020 doen zich weer een aantal wijzigingen voor op het gebied van de berekening van de premie werkhervattingskas. Reden dus om goed naar de berekening en achterliggende stukken te kijken.
Verder lezen...

Belastingvoordeel werknemer bij ontslag als participatieplan nadelig wordt afgewikkeld?

23 okt 2019 Kennis Bij het einde van een dienstverband moet vrijwel altijd ook het participatieplan voor de werknemer (of directeur) worden afgewikkeld. Afhankelijk van de voorwaarden van het participatieplan, gebeurt het geregeld dat de (certificaten) van aandelen tegen de oorspronkelijke waarde of tegen een korting moeten worden verkocht aan de werkgever. In veel gevallen heeft de werknemer dan recht op een belastingvoordeel. Hoe zit dit?
Verder lezen...

Maatregelen loonheffingen in het Belastingpakket 2020

22 okt 2019 Kennis Het Belastingpakket 2020 bevat niet heel veel wijzigingen op het gebied van loonheffingen. Wat de werkkostenregeling betreft zijn de aanpassingen zelfs aan de magere kant met de opmerkingen van de Staatssecretaris van Financiën over de Evaluatie werkkostenregeling in het achterhoofd.
Verder lezen...

Belastingdienst gaat Wet DBA toch handhaven per 1 januari 2020!

7 okt 2019 Opinie Uit de brief van Koolmees van juni 2019 blijkt dat de verdergaande handhaving van de Wet DBA wordt uitgesteld tot ten minste 1 januari 2021. De Belastingdienst lijkt zich daarvan niets aan te trekken en start met verscherpt toezicht vanaf oktober 2019 en meer handhaving vanaf 1 januari 2020.
Verder lezen...

Laat u niet verrassen door een hogere WW-premie in 2020

1 okt 2019 Kennis Voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat in 2020 een WW-premie gelden die 5 procentpunt lager ligt dan voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of oproepovereenkomst. Tijd dus om de bestaande contracten onder de loep te nemen en zo nodig te herzien om WW-premie te besparen. Let daarbij wel goed op de geldende voorwaarden.
Verder lezen...
do 20 feb 2020 16:00

Cursus actualiteiten loonheffingen

door Jacques Raaijmakers / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden

Stichting is transparant voor inkomstenbelasting, maar toch belastingplichtig voor loonbelasting

29 aug 2019 Jurisprudentie In de zaak van Rechtbank Gelderland medio 2019 had de Belastingdienst naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd aan een stichting die zorgactiviteiten exploiteert. De inspecteur paste correcties toe , aangezien de vrijwilligersregeling niet van toepassing was; eveneens was het autokostenforfait door de stichting onjuist aangegeven. De rechtbank was het niet eens met de stelling van de stichting dat zij als fiscaal transparante entiteit voor de inkomstenbelasting geen inhoudingsplichtige voor de loonbelasting kon zijn. Het door de stichting ingenomen standpunt dat het personeel hooguit in dienst zou kunnen zijn bij de oprichter en de bestuurder van de stichting ging niet op. Voor iedere belastingmiddel moet worden beoordeeld of er subjectieve belastingplicht bestaat en wat daarvan de consequenties zijn.
Verder lezen...

Onbelaste vergoedingen werknemers vanaf 2020 omhoog!

16 aug 2019 Kennis Werkgevers kunnen vanaf 2020 een hogere onbelaste vergoeding geven aan hun werknemers. De mogelijkheid voor een bedrijfsuitje of het kerstpakket worden daarmee ruimer. Vooral de MKB-ondernemer kan hiervan profiteren.
Verder lezen...

Verruiming werkkostenregeling in 2020 verwacht!

16 aug 2019 Kennis Het kabinet heeft met ingang van 2020 een bedrag van € 100 miljoen gereserveerd voor lastenverlichting op arbeid voor het MKB. Het voornemen is dit bedrag te besteden aan twee verruimingen van de werkkostenregeling.
Verder lezen...

Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling: geen € 2.400-grens!

5 aug 2019 Jurisprudentie Onlangs tikte de Hoge Raad de Belastingdienst op de vingers over de gebruikelijkheidstoets in de werkkostenregeling. Boven hun doelmatigheidsgrens van € 2.400 zijn onder de eindheffing aangewezen loonbestanddelen ongebruikelijk, aldus de Belastingdienst. De Hoge Raad gaat hier niet in mee en oordeelt dat de ongebruikelijkheid moet worden aangetoond. Welke impact heeft deze uitspraak?
Verder lezen...

Changes in Payroll Tax for Non-Residents of the Netherlands from the 1st of January 2019

22 jul 2019 Kennis In the Netherlands, we have levy rebates (algemene heffingskorting) in payroll tax. These levy rebates consist of a tax component and a premium component. From January 1st 2019, only residents of the Netherlands are still entitled to the tax component of the levy rebate.
Verder lezen...

Aantrekkelijke regeling werknemersoptie bij start-ups en scale-ups

5 jul 2019 Kennis De staatssecretaris van Financiën komt op Prinsjesdag 2020 met een aantrekkelijkere regeling voor het verstrekken van aandelenopties aan werknemers van start-ups en scale-ups. De huidige regeling, waarbij wordt aangesloten bij het moment van uitoefening van de optie kent knelpunten bij deze groep ondernemingen, waarvoor thans een begin van een oplossing is uitgedacht.
Verder lezen...

Negatief loon, positiever dan u zou denken

14 mei 2019 Kennis Het begrip “negatief loon” zal je nergens in het Nederlandse belastingwetboek tegenkomen. De inhoud en betekenis van het begrip zijn vormgegeven door middel van de Nederlandse rechtspraak. Hoewel er geen expliciete definitie geformuleerd is, waren de meeste fiscalisten het over één ding wel eens: negatief loon speelt zich volledig in de loonsfeer af. Totdat de Hoge Raad in 2016 met zijn baanbrekende arrest kwam. En dit kan voor u onbekende gunstige gevolgen hebben.
Verder lezen...

Familieverhoudingen en verzekeringsplicht werknemersverzekeringen

8 mei 2019 Kennis De vraag of aandeelhouders van een besloten vennootschap al dan niet verzekerd zijn voor de premies werknemersverzekeringen wordt bepaald door de feiten en omstandigheden van het specifieke geval. Daarbij spelen omvang van het aandelenbezit en de aanwezige familiebanden met andere werknemers en aandeelhouders een grote rol. In het verleden oordeelde de Centrale Raad van Beroep doorgaans dat op grond van de aanwezigheid van familieverbanden, zoals tussen ouder en kind, het niet aannemelijk is dat er een privaatrechtelijke dienstbetrekking is vanwege het ontbreken van een gezagsverhouding. Sinds de uitspraak van maart 2016 neemt de Centrale Raad van Beroep afstand van deze opvatting en wordt aangegeven dat het bestaan van een familierelatie niet in zijn algemeenheid tot de veronderstelling mag leiden dat er geen gezagsverhouding is.
Verder lezen...

Verruiming S&O-afdrachtvermindering in 2019

12 apr 2019 Kennis De Wet Bevordering Scholing en Ontwikkeling (WBSO) geeft een fiscale stimuleringsregeling waarmee kosten voor speur- en ontwikkelingswerk zijn te compenseren. Deze compensatie zien we terug in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing (voor inhoudingsplichtigen) of extra zelfstandigenaftrek voor zelfstandige ondernemers.
Verder lezen...

De belastingdienst legt loonbeslag bij de werkgever. Wat nu?

12 apr 2019 Kennis Werkgevers worden in de praktijk vaak geconfronteerd met deurwaarders die bij beslag willen leggen op het loon van werknemers. Bij het leggen van beslag dienen deurwaarders rekening te houden met een deel van het inkomen van de werknemer waarop geen beslag gelegd mag worden, de zogeheten beslagvrije voet. Als werkgever bent u verplicht om mee te werken met de deurwaarder die beslag komt leggen. De administratieve kosten bij het afwikkelen van het loonbeslag kunnen echter niet op de werknemer worden verhaald en blijven voor uw rekening. Het is daarom van belang om te weten wat er allemaal bij komt kijken en wat u kunt doen om de financiële schade te beperken. Wat moet u doen als bij u voor een werknemer loonbeslag wordt gelegd? Ingegaan wordt op de voorgestelde aanpassingen bij de afwikkeling van het loonbeslag ingevolge de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.
Verder lezen...

De bijtelling privégebruik auto anno 2019 in de loonheffingen

12 apr 2019 Kennis Het bepalen van de juiste bijtelling wegens privégebruik is niet altijd eenvoudig. En hoeverre loopt u als werkgever fiscaal risico bij een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ en bij een contractueel verbod tot privégebruik?
Verder lezen...

Belastingvrije studietoelage voor het kind van uw werknemer?

22 mrt 2019 Kennis De werkgever kan onder voorwaarden aan een kind van de werknemer onbelast een studietoelage uitkeren. De studietoelage kan als eindheffingsloon onder de werkkostenregeling vallen of voor een bepaald bedrag rechtstreeks aan het kind worden verstrekt. Het oprichten van een studiefonds kan fiscaal ook interessant zijn.
Verder lezen...

DGA met minderheidsbelang: voorkom premies werknemersverzekeringen!

11 mrt 2019 Jurisprudentie Het Hof Den Haag oordeelde begin 2019 dat een DGA met een minderheidsbelang geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd is. De DGA was in dienstbetrekking bij zijn holding en niet bij de groepsmaatschappij volgens het hof. Geen dienstbetrekking betekent ook geen premies werknemersverzekeringen. De staatssecretaris heeft geen cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Wij lichten de gevolgen graag toe.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 35. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1