Ondernemerschap

Volhouden bij betwisting ondernemerschap door Belastingdienst loont

3 jan 2019 Jurisprudentie Heeft u een discussie met de Belastingdienst over uw ondernemerschap? Of komt u niet door de ondernemerscheck van de Belastingdienst? De Hoge Raad heeft eind 2018 een arrest gewezen, waardoor de kans om fiscaal als ondernemer te worden aangemerkt een stuk groter is geworden, ook voor de kaakchirurge.
Verder lezen...

ZZP-er in vacuüm; vervanging Wet DBA niet voor 2021

10 dec 2018 Kennis Sinds de invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) op 1 mei 2017 is grote onrust ontstaan onder opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp-ers) over het werken als zelfstandige. Of sprake is van zelfstandigheid danwel een dienstbetrekking wordt bepaald door wetgeving (arbeidsrechtelijk en fiscaal) en rechtspraak. De praktijk blijkt grote moeite te hebben met een juiste invulling van deze criteria, waardoor opdrachtgevers terughoudend zijn in het inhuren van zzp-ers. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën hebben op 26 november 2018 een kamerbrief gestuurd met als titel “Voortgang maatregelen ‘werken als zelfstandige’”. Nieuwe wetgeving kan echter niet worden verwacht vóór 1 januari 2021. Wat doen we in de tussentijd?
Verder lezen...

Five reasons not to start with a BV in the Netherlands

26 nov 2018 Kennis If an individual or a group of individuals decide to set up a business in the Netherlands (often contemplated by the spouse of an expatriate), we usually advise the start-up that a choice for a limited liability company (hereafter BV) is a lot less tax advantageous than becoming sole proprietor (eenmanszaak) or a (personal) partnership (VOF). Please note that setting up a business, let alone a BV, may in certain cases be impossible from an immigration point of view.
Verder lezen...

Fiscale gevolgen bitcoins en andere cryptocurrency

3 okt 2018 Jurisprudentie De laatste tijd krijgen wij steeds meer (fiscale) vragen over bitcoins en andere cryptocurrency. Vragen als: is winst uit de handel in bitcoins belast? Betaal ik belasting over het minen van cryptocurrency? Wat moet ik doen als ik de bitcoin niet in mijn aangifte heb opgenomen? Kortom, tijd om de fiscale gevolgen van cryptocurrency op een rij te zetten.
Verder lezen...

In de wolken met oude VAR-WUO. Claim status fiscaal ondernemer

7 aug 2018 Opinie Barbara Rijskamp is belastingadviseur met passie voor haar vak. In dit blog wil zij u graag op een vermakelijke manier meenemen in de fiscale praktijk. De zaken zijn gebaseerd op verschenen jurisprudentie, waarbij de namen zijn gefingeerd.
Verder lezen...

Geen ondernemer en toch zelfstandigenaftrek?

6 jul 2018 Jurisprudentie In het zomerseizoen wordt er veel op het land gewerkt om aardappels te rooien, appels te plukken of paprika’s te draaien. Veelal gebeurt dit in loondienst, maar lang niet altijd. Zo wordt er veel arbeidskracht ingehuurd, maar wat is hun status op fiscaal terrein? Dat ligt aan de feitelijke situatie.
Verder lezen...

Cursus Belastingplan 2019

door mr. Heleen Elbert / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden

Vastgoedexploitatie en de interpretatie van het begrip ‘meer dan normaal vermogensbeheer’

30 mei 2018 Jurisprudentie De vraag of vastgoedexploitatie kwalificeert als beleggingsactiviteit of als ondernemingsactiviteit blijft de gemoederen bezighouden. Voor aandeelhouders in vastgoed-bv’s die men in het kader van een bedrijfsopvolging wil overgedragen aan de beoogde opvolger(s) geldt dat men een voorkeur heeft voor een kwalificatie als ondernemingsvermogen. In dat geval kan men een beroep doen op de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF), waardoor de belastingdruk bij schenken of vererven aanzienlijk lager is. Voor particuliere beleggers geldt dat een kwalificatie als belegging de voorkeur heeft. Men kan dan immers profiteren van het gunstige box 3 tarief.
Verder lezen...

Is een piloot fiscaal zelfstandig of in dienstbetrekking?

20 mei 2018 Kennis Of een piloot fiscaal als zelfstandige ondernemer kan worden aangemerkt hangt af van bepaalde feiten en omstandigheden. Meestal is er sprake van een dienstbetrekking wegens het ontbreken van bedrijfsmiddelen. Als piloten een uurtarief van minimaal € 75 hanteren, kan er gezien de regeringsplannen eerder sprake zijn van zelfstandig ondernemerschap.
Verder lezen...

Wanneer kunt u met vastgoedonderneming gebruik maken van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten?

13 mei 2018 Jurisprudentie Is er bij u sprake van exploitatie van vastgoed en denkt u aan bedrijfsopvolging? De cruciale vraag is dan of sprake is van een onderneming. Bij een onderneming kunnen de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten worden toegepast, die een fiscaal gunstige overdracht van de onderneming mogelijk maken. Het Hof Den Haag oordeelde in april 2018 dat de exploitatie van vastgoed een materiële onderneming is. Hoewel het oordeel erg afhankelijk is van de feiten, geven de uitgangspunten van het Hof wel belangrijke handvatten.
Verder lezen...

Weer een positieve Hofuitspraak over fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor vastgoedfamiliebedrijven

23 apr 2018 Jurisprudentie Er is opnieuw een positieve uitspraak verschenen inzake de toepassing van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) op vastgoed-bv’s. Op 3 april 2018 deed het gerechtshof in Den Haag uitspraak in een zaak waarin de toepassing van de BOF op een vastgoed-bv centraal stond. Net als de rechtbank oordeelt het Hof in hoger beroep dat de BOF toch moet worden toegekend op de verkrijging van aandelen in een vastgoed-bv.
Verder lezen...

Must read voor vastgoedbeleggers; fiscale aandachtspunten bij beleggen in vastgoed

12 feb 2018 Jurisprudentie Hoe krijg je het hoogste rendement op je vastgoedbeleggingen? Een belangrijk aspect dat de hoogte van het rendement beïnvloedt, is de fiscaliteit. De fiscale kwalificatie van een vastgoedinvestering kan namelijk van grote invloed zijn op het nettorendement. Aan de hand van enkele belangrijke rechterlijke uitspraken van het afgelopen jaar bespreek ik enkele fiscale aandachtspunten die spelen bij beleggen in vastgoed.
Verder lezen...

Zijn studiekosten aftrekbaar als ondernemingskosten of als scholingskosten?

12 dec 2017 Jurisprudentie Regelmatig verschijnen er uitspraken in de jurisprudentie, waarbij er discussie is of de gemaakte studiekosten kunnen drukken op de winst uit onderneming of onder de (particuliere) scholingsaftrek vallen. Dit kan ook impact hebben op toepassing van de zelfstandigenaftrek. Immers, de gemaakte uren voor de studie kunnen meetellen voor het urencriterium als de studie als zakelijk wordt aangemerkt.
Verder lezen...

Ondernemers in de zorg zijn lang niet altijd fiscaal ook ondernemer

29 nov 2017 Jurisprudentie Regelmatig verschijnen uitspraken in de jurisprudentie, waarbij het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting wordt geschrapt. Dat dit heel veel impact heeft, moge duidelijk zijn: niet langer recht op zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. En zeer waarschijnlijk ook verlies van toeslagen. Dit scheelt al gauw duizenden euro’s per jaar. En dat is veel geld voor een medewerkster in de kraamzorg of in de thuiszorg.
Verder lezen...

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en vastgoed

17 aug 2017 Jurisprudentie De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten maken een fiscaal gunstige overdracht van een onderneming mogelijk. Deze faciliteiten zijn echter alleen van toepassing bij een onderneming en niet bij beleggingen. Bij de exploitatie van vastgoed is dan ook de vraag of dit kwalificeert als onderneming of als belegging. De afgelopen tijd is deze vraag enkele malen in de jurisprudentie aan de orde gekomen en is ook een interne handleiding van de Belastingdienst over dit onderwerp publiek geworden. Wij geven kort weer hoe de rechtspraak en de Belastingdienst invulling geeft aan het begrip onderneming.
Verder lezen...

Recht op zelfstandigenaftrek is niet vanzelfsprekend

17 jul 2017 Kennis Veel ondernemers denken recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, omdat ze meer dan 1225 per jaar ‘ondernemen’. Er zijn echter meer voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Onderbouw het ondernemerschap en leg de uren goed vast. Ontstaat er later een conflict met de fiscus hierover, dan heb je meer kans om die tot een goed einde te brengen!
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1