Schenkbelasting

Bepaal bij overlijden partner fiscaal de optimale rente over de niet-opeisbare vordering kinderen

14 sep 2020 Kennis Wel of geen rente over de niet-opeisbare vordering van de kinderen/erfgenamen maakt voor de erfbelasting nu of later het verschil. Maar pas op want een (te) hoge rente kan zich tegen u keren en wat bij een eerste overlijden het meest gunstig lijkt voor de erfbelasting kan juist later negatief uitpakken.
Verder lezen...

Hoge Raad legt bedrijfsopvolgingsfaciliteiten gunstig uit!

10 aug 2020 Jurisprudentie In mei 2020 oordeelde de Hoge Raad in twee zaken in het voordeel van belastingplichtigen bij de uitleg van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. De toepassing van deze faciliteiten hebben een ruimere werking, wat vooral van belang is voor bedrijfsoverdrachten binnen de familie. De uitspraken spelen rond de vraag wanneer aan de ondernemingseis en aan de bezitseis is voldaan. Wij gaan in dit artikel nader in op de bedrijfsopvolgingsregeling en de uitspraken van de Hoge Raad.
Verder lezen...
wo 4 nov 2020 16:00

Casuscollege bedrijfsopvolgingsregeling: Last call!

door mr. drs. John Bult RB / 3 PE-punten / Wassenaar / max. 12 deelnemers
Aanmelden

Pas op met de BOR en de eis van voortzetting van de onderneming

14 jul 2020 Kennis Bij schenking of vererving van ondernemingsvermogen kan een beroep worden gedaan op de vrijstelling vanwege de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet. De waarde van de onderneming of de aanmerkelijk belang (AB) aandelen is op verzoek tot een bedrag van circa € 1,1 miljoen geheel vrijgesteld en voor de waarde daarboven wordt 83% vrijgesteld. Let wel op de eis dat de onderneming 5 jaar moet worden voortgezet die ook in corona tijden geldt.
Verder lezen...
di 13 okt 2020 16:00

Interactief webinar fiscaal voordelig schenken

door Kirsten Kievit LL.M / 1½ PE-punt / 13 oktober 2020 / € 95
Aanmelden

Voor verhuur van vastgoed geldt vaak geen bedrijfsopvolgingsregeling voor schenk en erfbelasting?

8 jun 2020 Jurisprudentie Bij de schenking of vererving moet schenk- of erfbelasting worden betaald. Bij schenking of vererving van een bedrijf kan een vrijstelling gelden op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Om hiervan gebruik te maken moet sprake zijn van een materiële onderneming. Het belang is groot! Bij een verkrijging door een kind van € 10 miljoen, is ruim € 1,98 miljoen erfbelasting verschuldigd, terwijl dit ongeveer € 286.000 is met toepassing van de BOR! In dit kader worden vooral discussies gevoerd over de vraag of de verhuur van onroerende zaken kwalificeert als ondernemings- of als beleggingsactiviteit. Bij beleggen wordt duurzaam deelgenomen aan het economische verkeer en hierbij kan sprake zijn van het verrichten van arbeid. Denk aan de administratie bij de verhuur van onroerende zaken en het afhandelen van klachten van de huurders. Bij een omvangrijke onroerendezaakportefeuille kunnen zelfs meerdere personen in dienst zijn. Is hierdoor sprake van een materiële onderneming?
Verder lezen...

Wacht niet langer met schenken van bedrijfsvermogen, voordat het te laat is!

5 jun 2020 Jurisprudentie Op 29 mei 2020 heeft de Hoge Raad de toepassing van de bezitstermijn van de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting verduidelijkt. De arresten hierover zijn vooral interessant indien u schenking overweegt, terwijl u in de afgelopen 5 jaar ondernemingsvermogen heeft bijgekocht.
Verder lezen...

Fiscale online webinar schenken en erven / VOLGEBOEKT

door Kirsten Kievit LL.M / 1½ PE-punten / 23 april 2020 / € 50 / VOLGEBOEKT
Aanmelden

Schenken aan ex-partner: geen schenkbelasting door natuurlijke verbintenis!

12 mrt 2020 Jurisprudentie Bij een (echt)scheiding wordt aan de ex-partner wel eens meer toebedeeld dan juridisch verplicht is. Een dergelijke overbedeling is in veel gevallen als een schenking aan te merken. In de Successiewet bestaat voor een dergelijke overbedeling een vrijstelling indien er sprake is van een natuurlijke verbintenis. De belangrijke vraag voor de praktijk is, wanneer van een dergelijke natuurlijke verbintenis sprake is. De Belastingdienst is tot op heden erg terughoudend met deze vrijstelling. De uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van september 2019 biedt wellicht ruimte voor oplossingen voor de praktijk.
Verder lezen...

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op aandelen vastgoed-BV

10 feb 2020 Jurisprudentie Conform een uitspraak van Hof Amsterdam in januari 2020 kwalificeert de verhuur van vastgoed in die zaak als een onderneming. Aangezien de Belastingdienst in de praktijk de stelling hanteert dat de verhuur van vastgoed per definitie een beleggingsactiviteit vormt, is deze uitspraak voor de praktijk erg interessant. Wij gaan nader in op de bedrijfsopvolgingsregeling en de uitspraak van het hof.
Verder lezen...

BOF van toepassing op schenking van aandelen in BV met verhuurd vastgoed

24 jan 2020 Jurisprudentie De toepassing van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij een schenking van aandelen in vastgoed-bv’s blijft de gemoederen nog altijd bezig houden. Volgens de Belastingdienst kwalificeert verhuur van vastgoed per definitie als een beleggingsactiviteit waarop de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten niet van toepassing zijn. Op 14 januari 2020 heeft Hof Amsterdam echter geoordeeld dat dit uitgangspunt niet juist is en dat verhuur van vastgoed onder omstandigheden ook als een onderneming kan kwalificeren. Deze overwinning is mede behaald door vastgoedfiscalist Aad Rozendal.
Verder lezen...

Natuurlijke verbintenis; wel of geen schenking?

20 jan 2020 Jurisprudentie Bij echtscheidingen wordt nog wel eens een beroep gedaan op de natuurlijke verbintenis. Want dan is toch geen sprake van een schenking? Wat mensen zich vaak niet realiseren is dat de wetgever hiervoor een heel eenvoudige oplossing heeft gevonden. Door al in het eerste artikel van de Successiewet 1956 te bepalen dat het voldoen aan een natuurlijke verbintenis een schenking inhoudt, heeft dit tot gevolg dat de bewijslast om aan te tonen dat hierop een vrijstelling van toepassing is, bij de belastingplichtige ligt. De rechtbank heeft in dit kader op 5 september 2019 een interessante uitspraak gedaan.
Verder lezen...

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten na splitsing beperkt van toepassing, aldus Rechtbank

17 dec 2019 Jurisprudentie Twee eigenaren hadden gezamenlijk verschillende optiek- en hoorwinkels. Door verschil in inzicht werden de twee typen winkels verdeeld over de eigenaren. De vrouw die de hoorwinkels krijgt schenkt de aandelen in de gesplitste vennootschap aan haar zoon. De rechtbank oordeelt dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) slechts beperkt van toepassing zijn, aangezien niet volledig aan het bezitsvereiste is voldaan.
Verder lezen...

Conclusie A-G over bezitseis voor bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet

12 okt 2019 Jurisprudentie De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet kan alleen worden toegepast wanneer aan de bezitstermijn van 1 jaar bij overlijden of 5 jaar bij schenking wordt voldaan. Hoe moet die bezitseis worden toegepast? En moet onderscheid worden gemaakt tussen een IB-onderneming en een onderneming die in BV-vorm wordt gedreven?
Verder lezen...

Lenen aan uw kind voor de eigen woning is vaak voordeliger dan schenken

5 jun 2019 Kennis Kent u de mogelijkheid om maximaal € 100.000 belastingvrij te schenken voor de eigen woning? Dit hoeft echter niet de voordeligste optie te zijn. Hoe kunt u helpen, zelf een goed rendement maken én ervoor zorgen dat de familiebanden goed blijven?
Verder lezen...

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit: bezitseis per onderneming toetsen, aldus de Rechtbank!

6 mei 2019 Jurisprudentie De Rechtbank oordeelde 30 november 2018 dat de bezitseis per onderneming moet worden getoetst. De bezitseis is een van de eisen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten maken het fiscaal gunstig om een onderneming over te dragen aan een volgende generatie. De uitspraak van de rechtbank verduidelijkt de voorwaarden van de regeling. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk?
Verder lezen...

Leidt trouwen in beperkte gemeenschap van goederen tot een schenking?

25 feb 2019 Jurisprudentie Rechtbank Gelderland constateert geen schenking bij het aangaan van een beperkte huwelijksgoederengemeenschap. Ook in dit specifieke geval is geen sprake van een voltooide waardeverschuiving naar de vrouw. Echter, de Hoge Raad krijgt uiteindelijk het laatste woord.
Verder lezen...

Schenkingsvrijstelling eigen woning breder toepasbaar?!

15 feb 2019 Jurisprudentie Onlangs oordeelde de Rechtbank Gelderland dat de schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 ook kan worden toegepast op verbouwingskosten van vóór de schenkingsdatum. Deze zaak speelde in 2013 en de vraag is dan ook of deze uitspraak in hoger beroep stand houdt én of deze bredere toepassing ook in latere jaren kan worden toegepast.
Verder lezen...

Aanvullend (vrijgesteld) schenken voor de woning als al een verhoogde schenking is gedaan in 2015 en 2016?

27 nov 2018 Kennis Ieder jaar kunnen ouders een bedrag van ruim € 5.000 belastingvrij schenken aan hun kind. Is een kind tussen 18 en 40 jaar oud, dan kunnen ouders eenmalig (in één kalenderjaar) een groter bedrag belastingvrij schenken. Deze zogenaamde ‘eenmalige verhoogde vrijstelling’ bedraagt ruim € 25.000, als het een schenking ter vrije besteding betreft. Sinds 2010 kunnen ouders daarnaast een nog groter bedrag belastingvrij schenken, als het kind de schenking (binnen 3 jaar) besteedt aan diens eigen woning (o.a. de aanschaf van een woning, een verbouwing of de aflossing van een eigenwoningschuld). Van januari 2010 tot en met oktober 2013 was de omvang van de vrijstelling voor dergelijke schenkingen ter besteding aan de eigen woning ongeveer € 50.000. In de periode oktober 2013 tot eind 2014 is de vrijstelling, ter stimulering van de woningmarkt in crisistijd, tijdelijk verruimd tot € 100.000. Per 2015 is het bedrag van de vrijstelling weer teruggeschroefd naar ruim € 50.000 omdat de crisis voorbij was. Per 1 januari 2017 is de vrijstelling evenwel structureel verhoogd naar een bedrag van € 100.000. De beweegreden voor deze structurele verhoging is anders dan die van de tijdelijk verhoogde vrijstelling; met de verhoging moet een bijdrage gaan leveren aan de reductie van eigenwoningschulden. Ouders kunnen sinds 2017 dus eenmalig (in één kalenderjaar) € 100.000 belastingvrij schenken hun kind, mits het kind tussen 18 en 40 jaar oud is en deze schenking besteedt aan diens eigen woning.
Verder lezen...

Ontwikkelingen bedrijfsopvolgingsfaciliteit in rechtspraak; let op overdrachtsbelasting bij aandelen in vastgoed-bv

18 okt 2018 Jurisprudentie De toepassing van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij een schenking van aandelen in vastgoed-bv’s blijft de gemoederen bezig houden. Op dit terrein zijn twee belangrijke ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak te melden. De eerste ontwikkeling betreft een uitspraak over de toepassing van de faciliteiten in de inkomstenbelasting en successiewet, waarbij de rechtbank tot een opvallende uitspraak komt. De tweede ontwikkeling betreft de overdrachtsbelastingvrijstelling bij een schenking van aandelen in een vastgoed-bv.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 26. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1