Verzachting renteaftrekbeperking voor onderlinge leningen binnen fiscale eenheid

Overgangsmaatregeling biedt drempel van € 100.000 per jaar aan rente
De fiscale eenheid vennootschapsbelasting wordt met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 ingrijpend gewijzigd. Een overgangsmaatregel moet acute gevolgen van niet-aftrekbare rente voor het MKB wegnemen. Wij lichten graag toe wat deze regeling inhoudt.
7 jun 2018 Laatst gewijzigd: 10 jul 2018 Kennis mr. drs. Martijn van der Kroon

De wijziging van de fiscale eenheid

Zoals wij reeds eerder berichten, worden de regels voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 gewijzigd. Wij merkten daar al op dat de wijzigingen aanzienlijke negatieve fiscale gevolgen kunnen hebben, zelfs in binnenlandse situaties. Gezien de vergaande gevolgen voor deze belastingplichtigen, komt de staatsecretaris nu met een overgangsmaatregel gericht op het MKB. Terzijde merken wij op dat de wijziging ook grote gevolgen voor scheepvaartondernemingen kan hebben, zoals wij tevens eerder schreven.

De overgangsmaatregel

Voor het MKB is de inschatting dat vooral de toepassing van de renteaftrekbeperking voor anti-winstdrainage (art. 10a VPB) aanzienlijke gevolgen kan hebben. Een overgangsregel moet het MKB de tijd geven om die gevolgen te beperken. Tot en met 31 december 2018 wordt een drempel ingesteld voor het toepassen van de beperking van de renteaftrek van onderlinge schulden (binnen de fiscale eenheid) als bedoeld in art. 10a Wet VPB 1969, die verband houden met een ‘besmette rechtshandeling’. Vereist is dat de schuld op 25 oktober 2017 om 11:00 uur reeds bestond. De verschuldigde rente van alle schulden tezamen, waarop de regeling van toepassing is, mag niet meer bedragen dan € 100.000 per twaalf maanden. Indien de verschuldigde rente dit bedrag te boven gaat, wordt de renteaftrekbeperking enkel voor het meerdere toegepast.

Deze overgangsmaatregel betekent ook dat de MKB-ondernemer actie moet ondernemen, zodat de betreffende schuld vóór 2019 is verdwenen of ‘ontsmet’. Daarna is de overgangsmaatregel immers sowieso niet meer van toepassing.

Op langere termijn verdwijnt de fiscale eenheid

De aangekondigde spoedmaatregelen die wijzigingen aanbrengen in de fiscale eenheid vennootschapsbelasting zijn een tijdelijke oplossing. Hoogstwaarschijnlijk zal er op termijn een nieuwe regeling komen die de fiscale eenheid vervangt. Zodra duidelijk is hoe die regeling eruit komt te zien, zullen wij u hierover informeren.

Check uw fiscale eenheid!

Indien u gebruik maakt van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, raden wij u met klem aan deze te laten beoordelen op de mogelijke nadelige gevolgen. Wij zijn graag bereid om over uw situatie vrijblijvend het gesprek aan te gaan. Als u een vraag heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Fiscale eenheid Vpb ingrijpend gewijzigd. Onderneem actie!

18 mrt 2018 De fiscale eenheid vennootschapsbelasting is met terugwerkende kracht ingrijpend gewijzigd door een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De wijzigingen werken terug tot 25 oktober 2017. Hoewel de uitspraak kansen biedt voor bepaalde internationale situaties, zijn er voornamelijk bedreigingen voor nationale situaties. Laat de gevolgen voor uw fiscale eenheid beoordelen!
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1